Trečius metus veikiančia Šeimos kortele jau naudojasi daugiau kaip 26 tūkst. Lietuvos šeimų, tai yra  dvi iš trijų šeimų, turinčių teisę į šią kortelę. Šiuo metu Šeimos kortelės programoje dalyvauja 280 partnerių. Prekes ar paslaugas su šia kortele galima įsigyti maždaug 2 tūkstančiuose vietų, plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Interaktyviu kor­telės teikiamų privilegijų žemėlapiu domėtasi be­veik milijoną kartų.

Šeimos kortelė garantuoja specialias privilegijas: lengvatas ar nuolaidas paslaugoms, prekėms bei renginiams ir kitas naudas. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kinta ir pildosi.

Šeimos kortelę gali gauti gausi šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinių globotinių iki 18 metų,
Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Taip pat ją gali gauti neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima – tokia, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros, pagalbos arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Panašios naujienos