Seimo pavasario sesijoje parlamentarai ketina imsis sportui aktualių klausimų. Planuojama svarstyti Sporto įstatymų pataisas dėl nepriekaištingos reputacijos reikalavimo sporto federacijų vadovams, dėl kovos su manipuliavimu varžybų rezultatais. Taip pat svarstoma numatyti reikalavimą sporto varžybų vietose įrengti defibriliatorius.

Iki pavasario sesijos pradžios, tai yra iki kovo 10 d., savo pasiūlymus dėl Sporto įstatymo pataisų gali teikti gyventojai.

Dėl „sutartų rungtynių”

Siūloma įstatyme apibrėžti manipuliacijas sporte bei galimai sutartais rezultatais.

Projektas numato, kad „manipuliavimas aukšto meistriškumo sporto varžybomis – tyčinis susitarimas, veikimas arba neveikimas, įskaitant, bet neapsiribojant lošimais ar lažybomis, kada bet kokiu būdu bandoma paveikti aukšto meistriškumo sporto varžybų eigą ar rezultatą”.

Įstatymo projekte kalbama apie tokį tyčinį susitarimą, kai „siekiama visiškai arba iš dalies panaikinti sporto varžybų nenuspėjamumą ir taip sau ar kitiems suteikti nepelnytą pranašumą ir gauti arba suteikti sau ar kitiems, bet kokią turtinę arba neturtinę naudą”.

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas – visoms sporto federacijoms

Sporto įstatyme siūloma numatyti, kad aukšto meistriškumo varžybas organizuojančių sporto federacijų valdymo organų nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Tokį reikalavimą šios federacijos turėtų įrašyti savo įstatuose.

Siekiama atsisakyti praktikų, kuomet federacijų nariais tampa subjektai, neturintys jokių sąsajų su sportu.

Siūlomas projektas numato, kad tapti federacijos nariais gali tapti sporto subjektai, kurių veikla tiesiogiai susijusi su sporto šakos plėtojimu, jie ne mažiau kaip pastaruosius vienerius metus dalyvavo sporto šakos aukšto meistriškumo varžybose ar ne mažiau kaip pastaruosius dvejus metus dalyvavo sporto šakos fizinio aktyvumo veikloje.

Tapti federacijos nariais galėtų ir tie, kurie turi ar įvairiais pagrindais valdo sporto šakos pratyboms būtiną infrastruktūrą, o juose pratybas veda šio įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys.

Sporto įstatymo pataisos numato, kad ne mažiau 2/3 valdymo organų narių federacijos nariai renka tiesiogiai visuotiniame narių susirinkime. 

Gali atsirasti reikalavimas įrengti defibriliatorius

Pavasarį Seimas ketina svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias sporto varžybų vietose įrengti defibriliatorius.

Sporto įstatyme siūloma numatyti, kad varžybų vietose turi būti įrengtas bifazinis automatinis arba pusiau automatinis defibriliatorius, išskyrus atvejus, kai sporto varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos brigada.

Seimo pavasario sesija prasidės kovo 10 d.

Šaltinis: ELTA

Panašios naujienos