Per beveik trejus kadencijos metus Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai nesugebėjo patvirtinti krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos. Gruodžio mėnesį vyku­siame posėdyje šis klausimas buvo atidėtas, nors į tai savivaldybės dėmesį jau atkreipė ir Seimo kontrolierė.

Kaip buvo skelbiama sprendimo projekto aiškinamajame rašte, komisiją numatyta sudaryti savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Nors kadencija baigsis jau kitų metų kovą, tačiau komisijos iki šiol nėra.

Tarybos posėdžio metu pagarsintas Ekonomikos ir verslo komiteto siūlymas balsuoti už kiekvieną narį atskirai, mat kai kurios kandidatūros politikams sukėlė abejonių.

Parengtame sprendimo projekte jos pirmininku buvo siūloma skirti merą Valentiną Tamulį, nariais – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vyriausiąjį mokslo darbuotoją, direktoriaus patarėją Zenoną Dabkevičių, Kėdainių krašto garbės pilietį Joną Dastiką, Josvainių gimnazijos mokytoją-ekspertę Gitaną Jurgelevičienę, Kėdainių rajono savivaldybės gydytoją Ramunę Kabošienę, J. Monkutės-Marks muziejaus direktorę Dalią Minkevičienę-Jazdauskienę, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkę Nijolę Naujokienę, Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovę Audronę Pečiulytę ir „Atžalyno“ gimnazijos direktorių, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kėdainių skyriaus pirmininką Gintarą Petrulį.

Pasiūlymas balsuoti už kiekvieną iš siūlomų vienuolikos kandidatų atskirai nebuvo priimtas.

Tarybos posėdžio metu pagarsintas Ekonomikos ir verslo komiteto siūlymas balsuoti už kiekvieną narį atskirai, mat kai kurios kandidatūros politikams sukėlė abejonių. Taip pat pasiūlyti dar du kandidatai – tarybos narė Adelė Štelmokienė pasiūlė  Akademijos kultūros centro folkloro ansamblio „Seklyčia“ vadovę, LAMMC Žemdirbystės instituto vyresniąją mokslo darbuotoją Oną Aukštikalnienę, o Saulius Grinkevičius – ilgametę Dailės mokyklos direktorę Vidą Burbulienę.
Tarybos narė Virginija Baltraitienė teigė, kad šioje komisijoje neturėtų būti politikų ir administracijos darbuotojų, o krašto garbės pilietį turi išrinkti bendruomenės nariai.

Pasiūlymas balsuoti už kiekvieną iš siūlomų vienuolikos kandidatų atskirai nebuvo priimtas, tad meras V. Tamulis pasiūlė klausimą atidėti.

Kėdainių krašto garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus bei išskirtinį indėlį į Kėdainių rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, paveldo išsaugojimo, ekonomikos, socialinio vystymo, mokslo ir technikos bei kitas sritis. Už tokius pačius nuopelnus Lietuvos Respublikai Garbės piliečio vardas suteikiamas tik iš Kėdainių rajono kilusiems Lietuvos piliečiams.