Po „Transparency International” paskelbto tyrimo matyti, kad Kėdainių rajono savivaldybės vadovai – meras, vicemeras, administracijos direktorius su pavaduotojais – nepakankamai atvirai deklaruoja savo darbinius susitikimus bei ne itin kruopščiai atsiskaito visuomenei dėl savo darbų.

„Labai norėčiau, kad dar daugiau savivaldybių vadovų skelbtų išsamias nuolatines darbotvarkes, kurios leistų lengvai suprasti, kas įvyko prieš mėnesį arba du. Tai yra pokalbio apie skaidrumą pradžia,“ – sako „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. 

7 iš 10 savivaldybių merų, merų pavaduotojų ir administracijų vadovų (143 iš 194) skelbia savo darbotvarkes. Kas penktas meras (13 iš 60) skelbia nuolatines darbotvarkes, leidžiančias matyti susitikimus nuo jų kadencijos pradžios. Du trečdaliai merų (41 iš 60) viešina tik laikinas darbotvarkes, o 6 merai darbotvarkių neskelbia.

Kėdainių meras viešina tik laikinas darbotvarkes.

Tai paaiškėjo „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) peržiūrėjus savivaldybių merų, jų pavaduotojų bei administracijos direktorių oficialius darbo kalendorius, asmenines svetaines bei svetainę manosusitikimai.lt

Nuolatines darbotvarkes, leidžiančias pamatyti sutikimus nuo 2019-2023 kadencijos pradžios, taip pat skelbia kas 7 mero pavaduotojas ir administracijos direktorius (19 iš 134).  Pusė jų (70 iš 134) skelbia laikinas darbotvarkes, kuriose matomi tik einamosios dienos, savaitės ar mėnesio susitikimai, trečdalis (45 iš 134) darbotvarkių neskelbia. Iš viso kas ketvirtas savivaldybės vadovas (51 iš 194) neskelbia savo darbotvarkės.

Ir Kėdainių vicemeras skelbia tik einamos dienos darbotvarkę.

Peržvelgus nuolatines merų, merų pavaduotojų bei administracijos direktorių darbotvarkes matyti, jog savivaldybių vadovai per metus turėjo bent 1422 susitikimus su interesų grupėmis. Daugiausia susitikimų su interesų grupėmis paviešino Joniškio raj. meras Vitalijus Gailius (216 susitikimų), Klaipėdos m. meras Vytautas Grubliauskas (109 susitikimai), Neringos meras Darius Jasaitis (102 susitikimų), Vilniaus m. meras Remigijus Šimašius (96 susitikimų) ir Alytaus raj. meras Algirdas Vrubliauskas (84 susitikimai).

„Daugelis savivaldybių vis dar veikia proginio skaidrumo sąlygomis. Smagu, kad turime ryškių savivaldos lyderių pavyzdžių, kurie, atrodo, itin kruopščiai atsiskaito bendruomenei dėl savo darbų. Labai norėčiau, kad dar daugiau savivaldybių vadovų skelbtų išsamias nuolatines darbotvarkes, kurios leistų lengvai suprasti, kas įvyko prieš mėnesį arba du. Tai yra pokalbio apie skaidrumą pradžia,“ – sako „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. 

Ir Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius ir pavaduotojas praėjusių ar ateinančių dienų darbotvarkių neskelbia.

Daugiausiai susitikimų vyko su verslu (584 susitikimai), švietimo, sporto ir mokslo atstovais (314 susitikimų), nevyriausybinių organizacijų atstovais (NVO) ir registruotomis vietos bendruomenėmis (144 susitikimai). 

Susitikimų su registruotais lobistais užregistruota nebuvo.

Analizuojant savivaldybių vadovų darbotvarkes, buvo peržiūrėta, kaip 194 merai, merų pavaduotojai ir administracijos direktoriai skelbia savo darbotvarkes, bei skaičiuojami 2019 m. kovo 18 d. – 2020 m. kovo 17 d. nuolatiniuose oficialiuose darbo kalendoriuose, asmeninėse svetainėse ir svetainėje manosusitikimai.lt daryti įrašai, kuriuose nurodyta, su kokiomis interesų grupėmis jie susitiko.

Su kuo Dotnuvoje ir Kalnaberžėje susitiks meras, neskelbiama.

Viešoji įstaiga „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. birželio 6 d. Šios organizacijos steigėjas – Atviros Lietuvos fondas.

TILS – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

Kėdainių r. savivaldybės nuotraukoje: Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis.