Šiandien Kėdainių rajono savivaldybė paskelbė konkursus trijų rajono švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.

Konkursas Kėdainių dailės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai:
Konkurso paskelbimo data – 2023 m. sausio 6 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2023 m. balandžio 18 d.

Konkursas Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai:
Konkurso paskelbimo data – 2023 m. sausio 6 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2023 m. balandžio 18 d.

Konkursas Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai
Konkurso paskelbimo data – 2023 m. sausio 6 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2023 m. balandžio 19 d.

Kokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, kokius, kur ir iki kada reikia pateikti dokumentus, sužinosite Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt, skyrelyje Konkursai.

Išėjo į pensiją, baigėsi kadencija

Kėdainių dailės mokyklos direktoriaus vieta atsilaisvino į pensiją išėjus ilgametei direktorei Vidai Burbulienei.

Nuo kada ir dėl kokių priežasčių atsilaisvins Kėdainių šviesiosios gimnazijos ir Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorių vietos, Kėdainių rajono savivaldybė paaiškino:

 „Kėdainių šviesiosios gimnazijos ir Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorių vietos atsilaisvino nuo 2023 metų sausio 1 dienos.  Vadovai laikinai užima pareigas iki įvyks konkursai.

    Švietimo įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pasibaigus pirmajai švietimo įstaigos vadovo „penkerių metų kadencijai, jis gali būti skiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai, jeigu jo metų veikla kiekvienais metais buvo vertinama labai gerai ir gerai“. Taigi vadovas skiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai, jei atitinka šias sąlygas: yra baigęs pirmąją 5 metų kadenciją ir per kadenciją veikla įvertinta labai gerai ir gerai.

Iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautame rašte akcentuojama, kad švietimo įstaigos vadovo einamosios pareigos yra prilyginamos pirmajai penkerių metų kadencijai, jeigu švietimo įstaigos vadovas iki 2018 metų sausio 1 dienos pareigas ėjo penkerius metus ar mažiau.

Šių dviejų vadovų atveju terminuotos darbo sutarties laikotarpio nebuvo galima prilyginti pirmajai penkerių metų kadencijai. Tad be konkurso jie negalėjo būti skirti antrai 5 metų kadencijai.

Šių įstaigų vadovai gali dalyvauti konkurse toliau vadovauti minėtoms įstaigoms.“