Gruodžio 21 dieną Kėdainių miesto rotušėje bus paskelbtas ir apdovanotas jau trisdešimt penktasis Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas. 2022 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatu pretenduoja tapti šešios pretendentės.

Kėdainių kultūros centras siūlo Kultūros premija apdovanoti centro režisierę Astą Bartkuvienę.

37-erius metus Kėdainių kultūros centre renginių režisierę dirbančią Kėdainių krašto kultūros premija apdovanoti kolegos siūlo už kryptingą kultūrinę ir meninę veiklą, aktyvų ir profesionalų kultūrinių renginių organizavimą, gerąsias iniciatyvas Kėdainių miestui, patriotizmo skatinimą, istorinės atminties puoselėjimą, už Kėdainių vardo garsinimą.

Keramikę Jurgitą Grigarienę pristatė Kėdainių moterų LIONS klubas.

Kėdainių krašto kultūros premijai Jurgita Grigarienė siūloma už aktyvią kūrybinę veik­lą, originalių kūrybos formų įgyvendinimą.

Jūratę Gudliauskienę, Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė“, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Smilgelė“ vadovę pristatė Krakių kultūros centras.

Kėdainių krašto kultūros premijai Jūratė Gudliauskienė pasiūlyta už etninės kultūros puoselėjimą ir propagavimą, aktyvią kultūrinę meninę veiklą ir Kėdainių krašto garsinimą.

Akademijos kultūros centro Dotnuvos skyriaus vadovė ir režisierė Danguolė Špokienė –Akademijos kultūros centro pristatyta pretendentė.

Kėdainių krašto kultūros premijai Danguolė Špokienė siūloma už kultūrinį švietėjišką darbą su jaunimu bei aktyvią kūrybinę veiklą rajone.

Erika Usevičiūtė – teatro režisierė, renginių organizatorė, kurios kandidatūrą pristatė Krakių kultūros centras ir Kėdainių krašto muziejus.

Kėdainių krašto kultūros premijai Erika Usevičiūtė siūloma už naujų originalių kūrybos formų įgyvendinimą ir aktyvią kūrybinę veiklą bei Kėdainių krašto garsinimą.

Laima Žilytė, Kėdainių rajono literatų klubo „Varsna“ narė, renginių organizatorė, kurią įvertinimui pristatė Kėdainių rajono literatų klubas „Varsna“.

Kėdainių krašto kultūros premijai Laima Žilytė siūloma už aktyvią kultūrinę veiklą.

(A. Barzdžiaus nuotr.)

Apie Kėdainių krašto kultūros premiją

Kėdainių krašto kultūros premija įsteigta 1991 m. ir buvo finansuota šviesios atminties gydytojos, Kėdainių krašto garbės pilietės Teklės Bružaitės. Premijos laureatas apdovanojamas 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) pinigine premija.

Premija skiriama kasmet iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų už pastarųjų 3 metų nuolatinę rajonui reikšmingą kūrybinę, kultūrinę meninę veiklą ar pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, dainų švenčių tradicijos puoselėjimo srityse.

Pretendentu į Premijos laureatus gali būti kiekvienas Kėdainių rajono gyventojas arba kitur gyvenantis asmuo, įnešęs didelį indėlį į Kėdainių krašto kultūrą.

Premija skiriama už: naujų originalių kūrybos ir  kultūrinės veiklos formų įgyvendinimą; etninės kultūros puoselėjimą ir propagavimą; kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, ypač su jaunimu; aktyvią kūrybinę ir / ar kultūrinę meninę veiklą; reikšmingus kūrybinius laimėjimus, puoselėjant Kėdainių rajono kultūrą ir garsinant Kėdainių kraštą Lietuvoje ar užsienyje.

Pretendentus Premijai gauti gali pristatyti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys.

Kultūros premijos laureatai

1991 m.Juozas Meškuotis, tautodailininkas, muzikantas, inžinierius, statybininkas, studijavęs architektūrą. Pats savo rankomis pasidarė akordeoną, kuris šiuo metu eksponuojamas Kėdainių krašto muziejuje.

1992 m.Violeta Berlėtaitė, tuometinė rajono vyr. paminklosaugininkė.

1993 m.Vytoldas Burneika, tuometis kultūros darbuotojas, krašto kultūros premijos iniciatorius, rajono ranginių organizatorius, vedėjas ir režisierius ir Dalia Lopez Madrona, tuometė Kėdainių Rotušės dailės galerijos vedėja.

1994 m.Petras Labeckis, tuometis Muzikos mokyklos direktorius ir Janina Matulienė, ilgametė Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktorė.

1995 m.Henrikas Grinevičius, kraštotyrininkas, kolekcionierius.

1996 m.Vitolis Laumakys, kino studijos „Mėgėjas“ vadovas ir Vaclovas Šablevičius, buvęs Muzikos mokyklos mokytojas.

1997 m.Jonas Jucevičius, dailėtyrininkas, kraštotyrininkas, buvęs visuomeninės vaikų dailės studijos vadovas.

1998 m.Genovaitė Vanagienė, tuometė Pagirių vidurinės mokyklos mokytoja.

1999 m.Algirdas Juknevičius, archeologas.

2000 m.Rytas Tamašauskas, kraštotyrininkas, tautosakininkas.

2001 m.Vitutė Dudonienė, „Ryto“ vidurinės mokyklos mokytojai metodininkė.

2002 m.Antanas Mikalauskas, liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ vadovas.

2003 m.Vytautas Ulevičius, drožėjas, tautodailininkas.

2004 m.Janina Monkutė – Marks, muziejaus-galerijos įkūrėja.

2005 m.Julius Urbanavičius, tautodailininkas, medžio skulptūrų drožėjas, tapytojas, tuometis Kėdainių krašto dailės draugijos pirmininkas.

2006 m.Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus vyr. muziejininkė ir etnografė.

2007 m.Algirdas Viesulas, Kėdainių kultūros centro kamerinio choro „Ave musica” meno vadovas ir dirigentas.

2008 m.Laimutė Ona Vikiraitė, tuometė savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

2009 m.Jonas Zenonas Bernadišius, buvęs ilgametis vokalinės muzikos puoselėtojas.

2010 m.Kęstutis Valionis, Truskavos kultūros centro meninių kolektyvų vadovas.

2011 m.Ona Auškalnienė, etnokultūros puoselėtoja, lietuviškos tautosakos skleidėja.

2012 m.Aušra Giedrienė, tuometė Josvainių gimnazijos muzikos mokytoja, Josvainių Visų Šventųjų bažnyčios jaunimo vadovė, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vargonininkė, LSMU kamerinio choro „Juventus“ koncertmeisterė, muzikos kolektyvų vadovė.

2013 m.Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius.

2014 m.Dalia Minkevičienė-Jazdauskienė, Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos direktorė.

2015 m.Daiva Dubinkienė, Krakių kultūros centro renginių organizatorė, Krakių bendruomenės centro pirmininkė, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytoja – metodininkė.

2016 m.Audronė Pečiulytė, Kėdainių Daugiakultūrio centro vadovė.

2017 m.Vitalis Vidikas, Muzikos mokyklos mokytojas, festivalio „Broma Jazz“ organizatorius.

2018 m.Genovaitė Gustytė, režisierė, poetė, Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai.

2019 m.Regina Matulienė, Akademijos kultūros centro meno kolektyvų vadovė, choreografė.

2020 m.Virginija Čereškienė-Beviršė, Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės „Lankesa“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Volungė“ vadovė, choreografė.

2021 m.Albina Mackevičienė, Kėdainių krašto dailės draugijos pirmininkė, tautodailininkė.

Šaltinis: Kėdainių r. savivaldybė

Titulinė nuotrauka: Praėjusių metų krašto Kultūros premijos laureatę tautodailininkę A. Mackevičienę (nuotraukoje – centre su gėlėmis) pasveikino kolegės (iš kairės) A. Pečiulytė ir R. Lukminienė bei (iš dešinės) Loreta Steponavičienė ir Vida Burbulienė. („Kėdainių mugės“ archyvo nuotr.).