GIMNAZIJOS 
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija9.00 val.
Kėdainių šviesioji gimnazija10.00 val.
Akademijos gimnazija10.00 val.
Josvainių gimnazija10.00 val., 9.00 val. Šv. mišios
Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija11.00 val., 10.00 val. Šv. mišios
Šėtos gimnazija9.45 val.
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras15.00 val.
PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija9.00 val.
Kėdainių „Ryto“ progimnazija9.00 val.
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija9.00 val.
Dotnuvos pagrindinė mokykla10.00  val.
Labūnavos pagrindinė mokykla Pelėdnagių ,,Dobiliuko“ skyrius10.00 val. 9.00 val.
Miegėnų pagrindinė mokykla9.00 val.
Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla9.00 val.
Truskavos skyrius8.45 val.
Kėdainių ,,Spindulio“ mokykla10.00 val.
MOKYKLOS-DARŽELIAI 
Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“9.00 val. mokiniams, 11.00 val. darželiui
LOPŠELIAI-DARŽELIAI 
Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“10.20 val.
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“10.30 val.
Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“10.00 val.
Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“11.00 val.
Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“10.30 val.
Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“9.00 val.
Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“9.30 val.
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOS 
Kėdainių dailės mokykla15.00 val.
Kėdainių kalbų mokykla
Kėdainių muzikos mokykla13.00 val.
ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOS 
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
Socialiniai ir ugdymo centrai 
Josvainių socialinis ir ugdymo centras9.00 val.
Šėtos socialinis ir ugdymo centras10.00 val.
Kėdainių r. savivaldybės inf.

Panašios naujienos