Pareigą pasiruošti naujam šildymo sezonui turi ne tik šilumos tiekėjas, bet ir vartotojai

AB „Panevėžio energija“ naujam šildymo sezonui pradeda ruoštis pastarajam pasibaigus. Patikimo šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimui, šilumos tiekėjas kiekvieną vasarą atlieka daug parengties naujam sezonui darbų, kurių pagrindiniai yra centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų vamzdynų hidrauliniai bandymai – vamzdynų patikra, remontas, bei šilumos gamybos šaltinių (katilinių) profilaktinis remontas. Šilumos tiekėjas užtikrina nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.

Kad šildymo sezonas praeitų sklandžiai, iki jo pradžios būtina tinkamai paruošti ir kiekvieno namo vidaus šilumos ūkį, už kurį atsakingas pačių gyventojų pasirinktas pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Pagrindiniai prižiūrėtojo darbai ruošiantis naujam sezonui yra pastatų šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų ir šilumokaičių plovimas ir kiti.

Pastatų administratorių, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų dėmesiui

AB „Panevėžio energija“ primena, kad pastato vidaus  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo atlikti teisės aktuose reglamentuotus darbus ir nustatyta tvarka parengti pastato parengties šildymo sezonui aktą.

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pastato valdytojui (bendrijos pirmininkui ar pastato administratoriui) turi pateikti užpildytą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą. Savo ruožtu, pastato valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.

AB „Panevėžio energija” Kėdainiuose.

Baigtas vykdyti projektas 

AB „Panevėžio energija“ praneša, kad siekdama užtikrinti patikimą centralizuotą šilumos tiekimą vartotojams, kaip vieną patraukliausių šildymo būdų, kasmet ne tik rekonstruoja, atnaujina dalį šilumos tinklų eksploatuojamuose rajonuose, bet ir stato naujus šilumos tinklus.

Įgyvendintas 2018–2021 metais vykdytas projektas „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“. Jo metu nutiestos 1394 m ilgio naujos šilumos trasos ir prie miestų centralizuotų šilumos tiekimo sistemų prijungti nauji vartotojai Panevėžyje, Kupiškyje, Kėdainiuose bei Gudžiūnuose Kėdainių r.

Panevėžyje nutiestos naujos 513 m ilgio šilumos tiekimo trasos, Kėdainiuose – 153 m, Kupiškyje – 526 m, Gudžiūnuose Kėdainių r. pakloti nauji 202 m ilgio šilumos tiekimo vamzdynai. Prie naujų AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų prijungti 24 nauji vartotojai. Naujos šilumos trasos suteiks galimybę ir kitiems vartotojams pasirinkti tinkamą aprūpinimo šiluma būdą – centralizuotą šilumos tiekimą.

Projekto „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ vertė  – 330 000 eurų. Iš jų, Europos Sąjungos parama – 165 000 eurų.

Šaltinis ir nuotrauka: PE inf.

Panašios naujienos