Tęsiame Kėdainių krašto vietovardžių rinkimus. 2019 metais tarp gražiausių gyvenamosios vietos pavadinimų tapo Devyndúoniai (Gudžiūnų sen.). Paskelbus įdomiausio upėvardžio rinkimus 2020 metais, populiausias buvo upelis Ašarė́na (Pelėdnagių sen.). Mieliausią Kėdainių arealo ežero vardą kviečiame išrinkti 2021-aisiais.

Tiesa, Vidurio Lietuvos žemumoje mažai ežerų, ir Kėdainių kraštas nepasižymi ežerų gausa, kraštovaizdyje prieš akis daugiau ežerų išnyra Krakių apylinkėse, galbūt čia kažkada būta išplitusių ežerynų pėdsakų. Šušvės ir Nevėžio upynuose, apie Josvainius, Krakes, Truskavą ir Šėtą tarsi puslankiu ryškiau pastebimi pelkių, raistų, durpynų masyvai, – tai vis kažkada daubose buvę ežerai. Todėl prisimintini ir kai kurie išnykę ežerėliai, natūraliai užpelkėję ar melioracijų pradanginti.

Ežerų ežerėlių vardus balsavimui atrinko ir  aprašą parengė Rytas Tamašauskas. Skaityti čia.

Balsuoti prašome čia 

Balsuoti galima iki gruodžio 3 dienos. 

Aklẽlis

Baublỹs, Antežeris

Atãvaras

Aukas

Bedùgnė

Dãgas

Dainys, Rukaĩ

Dùlbis

Gręžìmai

Jaugìliai

Kemsỹnė

Linmarkà

Lū̃gas

Minagà

Pãežerių ežeras

Papáltis

Pilninas

Rimkaĩ

Sangailis

Šū́dežeris

Varliùškos ežerėlis

Vartẽlis

Panašios naujienos