Kėdainių krašto muziejininkai parengė naują virtualią edukacinę programą Reformacijos tema, kuria gali naudotis ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir visi, kam įdomi istorija.

Darbai persikelia į virtualią erdvę

Siaučiant epidemijai ir užvėrus lankytojams muziejų duris, daugelis muziejininkų savo darbą perkelia į virtualią erdvę: organizuoja paskaitas, konferencijas,  žaidimus, rodo fonduose sukauptas fotografijas. Pasak Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovės Audronės Pečiulytės, šio muziejaus darbuotojai – taip pat ne išimtis.

Atrinko paraišką

Dar šių metų pavasarį Lietuvos muziejų asociacija, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ projektą, pakvietė visus muziejus dalyvauti virtualios edukacinių programų platformos „Atrask savo kraštą muziejuje“ kūrime. Kėdainių krašto muziejininkų Audronės Pečiulytės, Reginos Adomaitienės ir Vaido Špečkausko  pateikta paraiška konkursui buvo atrinkta ir rudenį prasidėjo darbas.   

Papildys dalykų programas

 „Pasirinkome virtualioje edukacinėje programoje atskleisti Reformacijos temą, nes Kėdainiai ypatingai tuo ir išsiskiria. Ją kuriant buvo orientuojamasi į istorijos, tikybos ir dailės dalykų mokymo programas mokyklose. Sukurta edukacinė programa „Kai tikėjimas keitė pasaulį. Reformacija“ padeda mokytojui išplėsti ir papildyti mokomąją programą, ją priartinant prie gyvenamosios vietovės“, – pasakojo  A. Pečiulytė.

Konsultavosi su mokytojais

Kad kuriama programa būtų naudinga ir patraukli švietimo bendruomenei, muziejininkė A. Pečiulytė, kuri taip pat yra Šėtos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, rėmėsi ne tik savo patirtimi. „Prie sukurtos edukacinės programos yra pateikiamos trumpos rekomendacijos mokytojams, kaip medžiagą panaudoti konkrečios pamokos metu. Todėl ją kuriant  konsultavomės su mokytojais, dirbančiais Šėtos gimnazijoje“, – sakė Daugiakultūrio centro vadovė.

Kėdainiuose – ryškūs pėdsakai

Kėdainiai buvo vienas iš pirmųjų reformacijos sklidimo židinių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kėdainiai buvo privatus kunigaikščių Radvilų miestas. Jų kvietimu į miestą atvyko vokiečiai evangelikai liuteronai ir škotai – evangelikai reformatai. Kunigaikščiai Kristupas Radvila (1585-1640m.) ir jo sūnus Jonušas (1612-1655 m.) sudarė sąlygas atvykėliams laisvai įsikurti ir išpažinti savo religiją Kėdainiuose.

Edukacinėje programoje pristatoma, kada, kur ir kaip Kėdainiuose įsikūrė atvykę vokiečiai ir škotai, kaip šios bendruomenės gyveno, kokį materialųjį palikimą paliko. Virtualiai pristatomos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčios, protestantiškasis gyvenimo būdas, dėmesys švietimui. Sudomina dokumentų, šio laikotarpio knygų nuotraukos, filmuoti siužetai.

Patraukliai pateikta

Kėdainių krašto muziejaus darbuotojų sukurtoje edukacinėje programoje yra ir tekstinė medžiaga, ir nuotraukos, ir filmuoti siužetai, kurie padeda patraukliau bei išsamiau išdėstyti temą apie reformaciją. O susipažinus su visa pateikta medžiaga, pabaigoje galima pasitikrinti savo žinias. „Žinoma, ir šią ir kitas edukacines programas gali peržiūrėti, susipažinti ir įsigilinti ne tik mokytojai ir mokiniai, bet ir visi kam įdomi istorija, adresu: www.muziejuedukacija.lt“, – kviečia A. Pečiulytė.

(Viršuje – Algimanto Barzdžiaus nuotr.)

Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčia. (Rolano Valionio nuotr.)
Kėdainių miestiečiai protestantai išeiginiais rūbais. (Vaido Špečkausko nuotr.)
Šviesioji gimnazija puikiai iliustruoja, koks svarbus Lietuvos protestantams buvo išsilavinimo, rašto ir spaudos svarbos suvokimas. (Algimanto Barzdžiaus nuotr.)

Panašios naujienos