Siekdamos pritraukti jaunus žmones pasirinkti policijos pareigūno profesiją, Kauno, Klaipėdos, Rokiškio, Telšių ir Raseinių rajonų savivaldybės, siūlo ne tik garantuotas darbo vietas baigus mokslus Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM), bet ir finansinę kasmėnesinę paramą.

Kauno, Telšių ir Rokiškio rajonų savivaldybės asmenims baigusiems LPM numatė skirti 250 eurų dydžio stipendijas per mėnesį viso pirminio profesinio mokymo ar įvadinio mokymo laikotarpiu arba vienkartinę įsikūrimo rajone 5 000 eurų išmoką.

Būsimiems pareigūnams pasirinkus dirbti Klaipėdos rajone per visą pirminio policijos profesinio mokymo, įvadinio mokymo ar studijų laikotarpį bus mokama 250 eurų stipendija per mėnesį ir pareigūnui, paskirtam dirbti Klaipėdos rajone, bus išmokama vienkartinė 4 000 eurų išmoka.

Darbo vietą pasirinkusiems Raseinių rajone yra suteikiamos net trys skatinimo galimybės. LPM kursantui Raseinių rajono savivaldybė numatė mokymosi laikotarpiu mokėti 350 eurų dydžio stipendiją per mėnesį. Tapus pareigūnu bus siūloma rinktis arba 7 000 eurų vertės vienkartinę išmoką arba gauti ne daugiau kaip 20 000 eurų piniginių lėšų gyvenamojo būsto įsigijimui Raseinių rajono savivaldybėje.

Gavę stipendijas ar finansavimą įsikūrimui, asmenys įsipareigotų nepertraukiamai dirbti ne trumpiau kaip 3 metus konkretaus rajono, suteikusio finansinę paramą, policijos komisariate. Prašymas dėl finansinės skatinimo priemonės skyrimo teikiamas kreipiantis į policijos įstaigą, esančią pasirinkto rajono savivaldybėje.

Lietuvos policijos mokyklos inf. ir nuotr.