Valstybinės ligonių kasos sutartis su Kėdainių ligonine dėl akušerijos paslaugų finansavimo nuo 2022 metų gegužės 1 d. bus nutraukta. Apie tai dar praėjusių metų lapkričio 15 die­ną Kauno teritorinė ligonių kasa raštu informavo VšĮ Kėdainių ligoninę. Vadinasi, nuo gegužės 1-osios kėdainietės gimdyti vyks į kitų miestų ar rajonų ligonines.

Skyriaus išlaikymas – 800 tūkst. eurų per metus

Viename televizijos reportaže praėjusią savaitę Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis teigė, jog ne viskas prarasta, o akušerijos-ginekologijos skyriaus Kėdainių ligoninėje visiško išlaikymo iš rajono biudžeto lėšų klausimą gali tekti spręsti rajono savivaldybės tarybos nariams.

Ar tikrai toks scenarijus realus, ar jis – tik fantazija, galimai vicemero savireklama? Juolab, kad šis klausimas nebuvo įtrauktas į praėjusią savaitę vykusio Strateginio planavimo komisijos posėdžio darbotvarkę.

Ar savivaldybė yra pajėgi imtis tokios finansinės atsakomybės, kad išlaikytų beveik milijoną eurų per metus kainuojantį vieną ligoninės skyrių?

Paklaustas, ar teiksiąs tokį pasiūlymą svarstyti rajono tarybai, P. Aukštikalnis atsakė: „Kaip aš ir sakiau, pilnas akušerinio ginekologinio skyriaus išlaikymas ligoninei kainuoja apie 800 tūkst. eurų. Iš Ligonių kasų finansuojama akušerijos paslauga sudarytų  maždaug apie 200 tūkst. eurų.

Aš asmeniškai tokio pasiūlymo neplanavau teikti, bet į situaciją ir skaičius mėginau atkreipti visų rajono tarybos narių dėmesį, kai šis klausimas buvo svarstomas įvairiais lygmenimis: su įstaigų vadovais, su tarybos nariais, su gyventojais, ministerijų vadovais.“

Gimdymų paslaugos finansavimą Kėdainiuose nutraukia Teritorinė ligonių kasa.

Kad Akušerinio ir ginekologijos skyriaus Kėdainių ligoninėje išlaikymas kainuoja arti milijono eurų ir yra nepakeliama našta išlaikyti jį pačiai ligoninei, patvirtino ir naujoji VšĮ „Kėdainių ligoninė“ direktorė Edita Vaškevičienė.

„Galima būtų iš dallies apmokėti šią paslaugą, – teigia vicemeras. – Aš manau, kad skyrius yra reikalingas, tačiau kad jis liktų, reikia atsisakyti kitų strateginiame plane numatytų projektų ir programų finansavimų.

Kokių? Tokio sprendimo vienas priimti negaliu – tam turi būti visų sutarimas. Pakeitimus svarsto ir priima rajono taryba, jos nariai turi visus duomenis. Nuspręsti, ar mes galime dar metus ar dvejus turėti akušerijos paslaugą – galime tik visi kartu įvertinę, ko labiausiai reikia mūsų žmonėms ir ko dėl to galime atsisakyti.”

Valdantieji atsakomybės neprisiimtų

Artimiausias savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus tvirtinami 2022–2024 m. strateginis savivaldybės veiklos planas ir 2022 m. savivaldybės biudžetas, įvyks vasario 18 d. Pasiūlius sprendimą iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikyti ligoninės skyrių, didelė dalis valdančiųjų sprendimo priėmime gali nedalyvauti.

Nors žiniasklaidai vicemeras teigė, kad sprendimą gali tekti priimti visiems 27-iems rajono tarybos nariams, tas pats vicemeras P. Aukštikalnis nuo balsavimo gali nusišalinti dėl galimo interesų konflikto, nes ligoninėje dirba jo žmona. Taip pat pasielgtų ir Nijolė Naujokienė, nes ligoninėje dirba jos dukra. Taip pat pasielgti gali ir savivaldybės tarybos nariai – ligoninės medikai Alfredas Hofmanas ir Edita Bodendorfė bei uždaromo Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėjo žmona tarybos narė Aušrelė Kaminskienė. Visi jie – valdančiųjų frakcijos rajono savivaldybės taryboje atstovai.

Ar savivaldybė yra pajėgi imtis tokios finansinės atsakomybės, kad išlaikytų beveik milijoną eurų per metus kainuojantį vieną ligoninės skyrių? Tokių analogų Lietuvoje nežino nei Sveikatos apsaugos ministerija, nei Kėdainių ligoninės direktorė E. Vaškevičienė. Nors, jos manymu, tai yra įmanoma.

Raštai nepadėjo

Pasak vicemero P. Aukštikalnio, gimdymų paslaugos finansavimą Kėdainiuose nutraukia Teritorinė ligonių kasa, nors dėl šios problemos prirašyta nemažai raštų įvairiomis institucijoms. Bet raštai nepadeda, nes akušerinio ginekologinio skyriaus likimą lemia Lietuvoje galiojantys įstatymai.

Pavyzdžiui, Jonava ir Raseiniai atitinka kriterijus:  Jonavoje gimdymų skaičius per paskutinius kelerius metus yra netoli 300 gimdymų per metus, Raseiniai yra didesniu nei 50 kilometrų atstumu nuo Kauno ir skyriai ten kol kas lieka. 

„Pagal galiojantį Vyriausybės nutarimą, mes nebeatitinkame kriterijų nuo gegužės 1 dienos. Kitos ginekologinės paslaugos rajone lieka ir joms numatytas finansavimas strateginiame plane bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų biudžetuose“, – sakė vicemeras.

Gimdymų Kėdainiuose mažėja

Pastaruosius 5 metus gimdymų Kėdainių ligoninėje mažėjo: 2017 m. – 272, 2018 m. – 209, 2019 m. – 201, 2020 m. – 190, 2021 m. – 203.

Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) specialistai, gimdymų skaičius Kėdainių ligoninėje toli gražu neatitinka Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo, kurį yra patvirtinusi Vyriausybė.


Per praėjusią savaitę Kėdainių ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje gimė 3 naujagimiai. Per pirmąjį šių metų mėnesį iki šios dienos – 10 naujagimių.
2020 m. spalį atlikta gyventojų (15–75 m. amžius) apklausa. Paklausus respondentų „Jei respondentas ar jo artimas žmogus susidurtų su sudėtingu ūmiu sveikatos sutrikimu (pvz., insultu, infarktu ar pan.), kas būtų svarbiausia, renkantis ligoninę ar kitą gydymo įstaigą“ jie atsakė taip:
66 % – aukščiausios kompetencijos tos ligos specializuotas gydymo centras;
54 % – ligoninė, turinti moderniausią diagnostinę ir gydymo įrangą;
34 % – daugiaprofilinė ligoninė, kurioje dirba įvairių sričių specialistai;
29 % – arti jūsų gyvenamosios vietos.


Vadovaujantis juo, bent vienais iš dvejų paskutiniųjų paeiliui einančių metų turi būti priimta ne mažiau kaip 300 gimdymų arba atstumas nuo vienos iki kitos (artimiausios) asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), teikiančios stacionarines akušerijos paslaugas, turi būti didesnis nei 50 kilometrų. Dar viena galima sąlyga – ASPĮ turi gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą.

„Kėdainių akušerijos skyriuje jau dvejus metus iš eilės nefiksuojama po 300 gimdymų. Akušerijos ir ginekologijos skyrius turi būti ne dotuojamas ir išsilaikyti kitų skyrių sąskaita, o dirbti pilna apimtimi ir racionaliai bei garantuoti kokybiškas paslaugas, kurias suteikti galima tik turint pakankamą pacientų srautą“, – teigiama ministerijos atsiųstame komentare.

Kėdainių ligoninėje Akušerijos ir ginekologijos skyrius iki šiol veikė pagal šveicarų bendradarbiavimo programą.

Kur gimdys Kėdainių rajono gimdyvės?

SAM teigimu, kėdainietės gimdys ten, kur pačios pasirinks, tikėtina, kaip didelė dalis iki šiol – vyks į Kauną, bet galės pasirinkti ir bet kurią šalies gydymo įstaigą, kur teikiamos šios paslaugos.

Kauno TLK veiklos zonoje gimdymo paslaugas nuo 2022 m. gegužės 1 d. teiks šios įstaigos:

  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (vienu veiklos adresu)
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (trimis veiklos adresais)
  • Marijampolės ligoninė
  • Raseinių ligoninė
  • Jonavos ligoninė.

Pasak ministerijos specialistų, Kauno ligoninių galimybės priimti gimdyvių iš Kėdainių srautą (iš esmės – po vieną gimdyvę kas antrą dieną) – pakankamos, nes gimdyti galima keliose gydymo įstaigų padaliniuose:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Josvainių g. 2, Kaunas
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Putvinskio g. 3, Kaunas
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Miško g. 27, Kaunas


Beveik pusė ir dabar gimdo ne Kėdainiuose

Siūlymas Kėdainių ligoninės Akušerijos ir ginekologijos stacionaro skyrių transformuoti į dienos stacionarą yra paremtas SAM atlikta pacientų srautų judėjimo analize. Pacientės ir toliau galės gauti ginekologo konsultacijas Savivaldybės sveikatos centre arba kitoje įstaigoje, gimdyti galės kokybės standartus atitinkančiose ligoninėse, kur bus saugu ir joms, ir jų kūdikiams. Nemaža dalis (46 proc.) gimdyvių ir dabar vyksta gimdyti į Kauno ligonines.

„Paanalizavus aktyviojo gydymo lovų funkcionavimo rodiklį, matome, kad šiame Kėdainių ligoninės skyriuje lova funkcionavo 209 d. per metus, nėštumo patologijos – 54 d. per metus, ginekologijos chirurgijos – 113 d. per metus, – teigia SAM atstovai. – Šis rodiklis parodo,  kad likusias metų dienas to skyriaus personalas neteikė paslaugų, o tai reiškia, kad neturėjo reikiamų sąlygų kaupti patirtį (kvalifikacijai palaikyti reikalinga, kad vienas gydytojas per metus priimtų ne mažiau kaip 100–150 gimdymų), turėjo mažiau galimybių atnaujinti žinias. Neaktyvi ligoninės lova yra nuostolinga ligoninei, dėl ko kenčia kitos ligoninės teikiamos paslaugos.”

Naujame sveikatos priežiūros įstaigų tinklo išdėstymo planavimo periode, kuris dabar yra rengiamas ir derinamas su savivaldybėmis, reikalavimai paslaugų apimčiai didės ir gimdymo skaičius akušerijos skyriuje sieks net 600.
Gimdymas, kūdikio ir gimdyvės saugumas prilygsta sudėtingų paslaugų reikalaujančiai veiklai
SAM teigimu, tiek gydytojų žinios, tiek jų patirtis gali būti įgyjami ir atnaujinami tik ten, kur tų gimdymų yra pakankamai.

Kvalifikacijai palaikyti reikalinga, kad gydytojas per metus priimtų ne mažiau kaip 100–150 gimdymų. Didelėms ligoninėms yra lengviau suburti atsinaujinantį kolektyvą, nes jauni gydytojai renkasi darbo vietas su pakankamu pacientų srautu, mokymosi ir gyvenimo perspektyva. Jose – ir daugiau naujovių, pavyzdžiui, galimybė vaiko tėčiui su mama apsigyventi privačioje palatoje, žindymo konsultantės pagalba ir kita.

Kaip bus? 

SAM teigimu, kad būtų užtikrinta galimybė (esant poreikiui) parvežti pagimdžiusias moteris su naujagimiais namo iš kito rajono, veiks pavėžėjimo paslaugų finansavimo sistema.

Akušerių ginekologų, kurie turi tokias pačias specialisto licencijas kaip ir stacionare, ir dirbančių ambulatorinėje grandyje, ir teikiančių dienos chirurgijos paslaugas, niekas naikinti neketina, todėl šis klausimas bus išspręstas pasikviečiant specialistus iš namų nakties metu arba panaudojant dirbančius dienos metu.

Jei Kėdainių ligoninėje nelieka budinčių akušerių–ginekologų, kas moterims suteiks pagalbą naktį skubiais atvejais?

SAM specialitai teigia, kad greitosios medicinos pagalbos tarnyba pristatys moteris į kompetentingą gydymo įstaigą.

Tokių atvejų pagal dabartines paslaugų apimtis prognozuojama tik pavieniai. Be to, Lietuvoje gerai veikia perinatologijos klasteris ir šiuo metu, todėl toli gražu ne visoms gimdyvėms ir ne visos paslaugos suteikiamos Kėdainių ligoninėje.

Panašios naujienos