Praėjusį penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės taryboje valdančiųjų frakcijos balsais patvirtinta rajono mokyklų tinklo pertvarka, ateityje lemsianti kaimo mokyklų uždarymą ir keturių gimnazijų rajono miesteliuose išnykimą.

Opozicinė frakcija rajono taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“, protestuodami prieš švietimo įstaigų kaimiškose rajono vietovėse naikinimą, balsavime nedalyvavo ir nuo balsavimo sistemos atsijungė.

Prieš valdančiųjų sprendimą balsavo Valstiečių ir žaliųjų frakcija ir tarybos narė Aušrelė Kaminskienė.

Gundė ir pinigais

Tarybos posėdyje dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pristatė ministerijos reikalavimus mokyk­lų tinklui bei priminė apie galimą finansinę paskatą savivaldybei, jei nebus jungtinių, per didelių ir per mažų klasių.

„Norėčiau priminti, kad minist­rė jau yra pasirašiusi įsakymą dėl avansų savivaldybėms stiprinant tinklo pertvarkos iniciatyvas, – pranešė ministerijos atstovas. – Rudenį savivaldybėms dar ateis pinigų už kiekvieną pažangos tašką.“

Opozicinė frakcija rajono taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“, protestuodami prieš švietimo įstaigų kaimiškose rajono vietovėse naikinimą, balsavime nedalyvavo.

Paklaustas, kiek konkrečiai lėšų Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvausianti Kėdainių r. savivaldybė gaus, kai įvykdys valdančiųjų stumiamą tinklo pertvarką, A. Aldakauskas atsakė, kad nereikėtų tinklo pertvarkos sieti su Tūkstantmečio mokyklų programa.

Po pertvarkos – nepatrauklus kaimas

„Jaunųjų ūkininkų kaime įsikūrimui valstybė skiria didelius pinigus, – kalbėjo tarybos narys ūkininkas Algimantas Kižauskas. – Kaip pritraukti jauną žmogų gyventi kaime, kai jame uždaromi medicinos punktai, švietimo įstaigos? Kai pradines mokyklas naikinote, dar kentėjome, bet kai jau paliečiamos gimnazijos, darosi skaudu.“

„Tie, kurie balsuos už šį planą, turės prisiimti asmeninę atsakomybę. Ypač – N. Naujokienė“, – sakė K. Štelmokaitė (nuotraukoje – dešinėje).

„Kas atsitiktų, jeigu Kėdainių rajono savivaldybė nepritartų šiam planui, ir ar yra tokių savivaldybių, kurios nepritars?“ – ministerijos atstovo klausė tarybos nariai.

Pasak A. Aldakausko, nieko tokio neįvyktų, jeigu sprendimas nebūtų priimtas. „Su pirmu srautu dalyvauti Tūkstantmečio mokyklų programoje savivaldybė galbūt negalėtų. Tačiau kitais metais – prašom, bet reikalavimus atitikti vis tiek turėtų.“

Atsakomybė – plano autorei

„Tikrai ne visos savivaldybės pritarė šiam „buldozeriu“ stumiamam planui, – kalbėjo tarybos narė Karolina Štelmokaitė. – Vos prieš tris mėnesius buvo priimtas Vyriausybės nutarimas, o Kėdainiai jau pasirengę šiandien uoliai jį įvykdyti. Aš tikrai negaliu pritarti planui, kuris anksčiau ar vėliau sunaikins visas mūsų kaimo gimnazijas, ir grįšime prie „balanos gadynės“. Krakių, Šėtos, Josvainių ir Akademijos gimnazijos yra kokybiškos mokymo įstaigos, ir jos turi išlikti. Taip pat, kaip ir kitos pagrindinės mokyklos, kurios šiuo metu atsidūrė po Damoklo kardu.“

Pasak tarybos narės, ministerijos atstovui šiame posėdyje patvirtinus, jog „nieko tokio“ neįvyktų, jei planui nebūtų pritarta, tarybos nariams išlieka teisė pasirinkti ir atsakomybė dėl sprendimo tenka rajono tarybai.

„Balsuosiu prieš šitą planą. Tie, kurie šiandien balsuos už šį neatsakingą ir žalingą Kėdainiams planą, turės prisiimti asmeninę atsakomybę. Ypač – Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Nijolė Naujokienė, kuri, mano manymu, yra pagrindinė šio plano autorė“, – sakė K. Štelmokaitė.

Nuspręsta be savivaldos

„Pirmiausia esu labai dėkingas vyriausybei, švietimo ministerijai, dėkingas esu mūsų merui, vicemerui, visam tarybos Švietimo ir kultūros komitetui, savivaldybės švietimo skyriaus vedėjai už tai, kad po trejų-ketverių metų mes nebeturėsime kaimiškųjų gimnazijų, dalies pagrindinio ir pradinio ugdymo mokyklėlių“, – su lengvu sarkazmu į valdančiuosius kreipėsi opozicijos lyderis Saulius Grinkevičius.

„Mūsų frakcijos nuomone, pats pertvarkos plano kūrimo principas buvo neteisingas, – apsi­sprendimą nedalyvauti balsavime paaiškino S. Grinkevičius. – Savivalda buvo visiškai eliminuota iš šitų klausimų sprendimo. Netgi pats ministerijos atstovas mums pasakė, kad nepriklausomai nuo to, kaip mes balsuosime, viskas yra nuspręsta ministerijoje. Taip negali būti. Savivalda turi turėti galimybes tiesiogiai dalyvauti sprendžiant šiuos klausimus.“

Mokyklų tinklo pertvarkos planą svarstė tik Švietimo ir kultūros komitetas. Tokį svarbų rajono bendruomenei klausimą turėjo svarstyti kuo didesnis politikų ratas.

Pasak praėjusios kadencijos mero S. Grinkevičiaus, negali būti taip, kad ministerijoje priimti sprendimai pagal vieną statistinį šalies vidurkį tiktų visoms savivaldybėms.

„Kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienoje vietovėje yra atskira specifika. Kodėl savivaldybė negali prisidėti finansais prie mažų klasių išlaikymo? Man susidaro įspūdis, kad ten, Vilniuje, vyrauja nuomonė: jūs ten periferijoje nieko nesuprantate, mes čia sostinėje esame geri specialistai, viską suskaičiavome, viską nusprendėme, o jūs – kalbėkite ir darykite ką norite, vis tiek kitaip nebus.

Taip yra pažeidžiamas pagrindinis vietos savivaldos principas“, – su sprendimu dėl rajono mokyklų tinklo pertvarkos nesutiko opozicijos lyderis.

Kelių žmonių planas

Liberalų frakcijos vadovą papiktino ir rajono mokyklų tinklo pertvarkos projekto sukūrimas „už uždarų durų“.

„Jeigu švietimo skyriaus vedėja nuolat kalbėjo, kad jokia mokykla nebus uždaryta, šiandien ministerijos atstovas pripažino, kad labai didelė tikimybė jog kelios mūsų rajono gimnazijos 2026 metais bus uždarytos, – sakė S. Grinkevičius. – Ir svarstant tokį svarbų dokumentą savivaldybėje, nebuvo pakviestas nė vienos ne valdžioje esančių frakcijų atstovas.

Mokyklų tinklo pertvarkos planą svarstė tik Švietimo ir kultūros komitetas. Tokį svarbų rajono bendruomenei klausimą turėjo svarstyti kuo didesnis ratas politikų.“

„Už“ rajono mokyklų tink­lo pertvarkos planą balsavo: Rimantas Diliūnas, N. Naujokienė, Vygantas Vanagas, Indrė Fiodorova, Dangiras Kačinskas, Alvydas Ardavičius, Paulius Aukštikalnis, Romualdas Gailiūnas, Valentinas Tamulis, Gitana Kaupienė, Edita Bodendorfė, Jonas Talmantas, Rima Radavičienė, Alfredas Hofmanas, Aušra Nesterovienė.

Titulinė nuotrauka: S. Grinkevičiaus nuomone, negali būti taip, kad ministerijoje priimti sprendimai pagal vieną statistinį šalies vidurkį tiktų visoms savivaldybėms. (R. Valionio ir A. Barzdžiaus nuotraukos)

Panašios naujienos