Naujos kadencijos (2023-2027 m.) Kėdainių rajono savivaldybės taryba pradėjo darbą su nauja valdančiąją dauguma. Trijų partijų atstovai – penki Kėdainių liberalai, šeši socialdemokratai ir trys valstiečiai ir žalieji – pasirašė koalicijos sutartį. Valdančiųjų atstovai vadovaus ir penkiems tarybos komitetams.

Svarbiausio komiteto – Ekonomikos ir biudžeto – pirmininku išrinktas didžiausią darbo patirtį rajono taryboje turintis, 2015-2019 m. kadencijos rajono meras Saulius Grinkevičius. Jis rajono taryboje darbuojasi nuo 1995-ųjų, taryboje nebėra nė vieno tarybos nario, su kuriuo jis kartu pradėjo darbą.

Jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus praleistą rajono taryboje S. Grinkevičius įvardija, kaip įdomų ir prasmingą laiką, paįvairintą skaudžiomis ir smagiomis akimirkomis, gerais ir prastais sprendimais, juokingomis ir graudžiomis situacijomis.

„Tarybos nario darbe didelių sunkumų nemačiau. Kadangi man visuomeninė, politinė veikla patinka, todėl ji teikia malonumą. Tiesą sakant, sunkiausias periodas buvo 2015–2019-ieji metai, dirbant rajono meru. Tai – tikrai labai atsakingas, įtemptas darbas, reikalavęs daug žinių, gilinimosi, taip pat psichologinių, fizinių ir intelektualinių pastangų“, – „Kėdainių mugei“ yra sakęs Kėdainių liberalų frakcijos savivaldybės taryboje lyderis S. Grinkevičius.

Tarybos senbuvio nuomone, buvimas tarybos nariu suteikia pilnavertiško bendruomenės atstovo pojūtį, nes visada turi būti aktyvus bendruomenės narys, privalai daug bendrauti, domėtis, padėti, prisidėti.

„Tarybos narys turi atstovauti rajono gyventojų interesams ir teikti jiems naudą. Man šis darbas suteikia pasitenkinimą, pilnatvę. Tačiau politikoje nepatinka tai, kad joje kai kurie žmonės vadovaujasi partiniais ar net savo asmeniniais interesais. Kadangi pats to niekada nedariau, todėl nepateisinu tokių dalykų“, – neslepia S. Grinkevičius.

Per 28-erius metus Kėdainių rajono taryboje keitėsi ne tik nariai, bet ir merai. Su vienais buvo dirbti lengviau, su kitais – sudėtingiau.

Kėdainių liberalai savivaldybės taryboje: Virginija Baltraitienė, Saulius Grinkevičius, Sandra Barzdienė, Jūratė Judickienė ir Virmantas Pikelis. (Rolano Valionio nuotr.)

„Geriausi atsiminimai iš tų laikų, kai merais buvo Vigimantas Kisielius ir Virginija Baltraitienė. Buvome jaunesni, lengvai sutarėme, nesunkiai dėliojome sprendimus. Būnant tarybos nariu kaskart reikia prisitaikyti prie naujų iššūkių, geriau pažinti, rasti bendrus sprendimus ar eiti į derybas bei kompromisus su naujais kolegomis, rajono vadovais. Pasikeitė ir politinė kultūra. Jeigu ankstesnių kadencijų metu buvo šiek tiek daugiau pagarbos vienas kitam ir įsiklausymo, tai pastaraisiais metais atsirado daugiau kategoriškumo ir mažiau tolerancijos“, – pastebėjo S. Grinkevičius.

  • Šią savivaldybės tarybos kadenciją pradėjote dirbti valdančiojoje daugumoje – koalicijoje su socialdemokratų ir valstiečių ir žaliųjų atstovais. Kaip pavyko susitarti? – klausiame S. Grinkevičiaus.
  • Galiu pasakyti, kad gerai sekėsi. Pavyko susitarti pakankamai konstruktyviai ir greitai. Visi trys koalicijos partneriai labai lanksčiai pažiūrėjo į šitą mūsų susitarimą. Dauguma jų turi ilgametę politinę patirtį ir supranta, kad be kompromiso, be lankstaus požiūrio būtų pakankamai sudėtinga rasti bendrus sprendimus. Daug dėmesio buvo skirta planuojamiems darbams – kiekviena frakcija turėjo savo partijų rinkimines programas, reikėjo suderinti, kad visi pasiūlymai maksimaliai būtų įtraukti į bendrą koalicinę sutartį ir neliktų nepatenkintų. Manau, kad nepatenkintų tarp mūsų visų trijų frakcijų nėra.

  • Kokius prioritetinius darbus esate numatę šios kadencijos savivaldybės tarybos darbe?
  • Koalicijos sutartyje – 30 numatytų darbų. Bet tai nereiškia, kad vien tik jais apsiribosime. Koalicinėje sutartyje yra numatyti ir tęstiniai darbai – tokie, kaip kvartalinė renovacija, sveikatos įstaigų programų finansavimas. Didelis dėmesys bus skiriamas mokos fondų visiems 12-ai metų savivaldybės įstaigų darbuotojams užtikrinti. Ir sveikatinimo klausimams, dviračių takų, apšvietimo įrengimui. Vienas iš prioritetinių darbų – savivaldybės įmonės „Kėdbusas“ valdybos, kurios pastaruosius ketverius metus nebuvo, suformavimas. Vertinant šios įmonės darbo rezultatus, matosi, kad svarbus yra ne vien valdybos klausimas, labai svarbu gerinti paslaugų kokybę ir stabilizuoti finansinę situaciją. Nes, jei ir ateityje savivaldybei reikės skirti po 2 milijonus eurų iš savivaldybės biudžeto „Kėdbuso“ išlaikymui, nežinia ar tai bus pakeliama našta savivaldybei. Iš naujų darbų – turėsime imtis darbų, kad Babėnų šilas, kuris dabar yra savivaldybės nuosavybė, taptų patrauklus gyventojams. Pradėsime nuo galimybių studijos, po to – projektavimo darbai. Nes šis projektas bus ne vienadienis ir ne per vienerius metus įgyvendinamas. Darbų tikrai yra daug. Svarbu tik, kad užtektų susitarimų laikymosi ir noro juos įgyvendinti.

  • Tarybos Ekonomikos ir biudžeto komitete, kuriam vadovausite, esate ne naujokas. Kas svarbiausia šio komiteto darbe?
  • Kaip ir visi kiti tarybos komitetai, Ekonomikos ir biudžeto komitetas svarsto visus tarybos sprendimų projektus. Bet, žinoma, visi suprantame, kad be pinigų ir geriausi tarybos sprendimai nebus įgyvendinti. Tad mūsų komitetui tenka papildoma atsakomybė numatyti, ar siūlomi sprendimai yra paremti finansiniais resursais. O svarbiausi klausimai, kurių išvadas turi pateikti Ekonomikos ir biudžeto komitetas, yra du – tai kiekvienų metų savivaldybės biudžeto tvirtinimas ir trejų metų strateginis savivaldybės veiklos planas. Šie klausimai yra svarbiausi ir visam rajonui. Pasikeitus savivaldos įstatymui, kai meras nėra savivaldybės tarybos narys, mūsų komiteto vaidmuo planuojant savivaldybės biudžetą ir rengiant strateginį veiklos planą tampa dar svarbesnis.

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, Lietuvoje vyko devyneri visuotiniai savivaldybių tarybų rinkimai: 1995 m., 1997 m., 2000 m., 2002 m., 2007 m., 2011 m., 2015 m., 2019 m., 2023 m.

Lietuvoje yra
21 asmuo, kuris į šalies savivaldybių tarybas buvo išrinkti visus devynis kartus.