Prabėgusios X-osios Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos Olimpinės žaidynės verčia mokyklos bendruomenę susimąstyti, kaip mums sekasi žengti pasirinktu olimpinių vertybių ugdymo keliu, kas mus stiprina, kokie darbai laukia ateityje“, – sako Rita Lukoševičienė, LSU Kėdainių ,, Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Olimpinis švietimas, plėtojamas kaip progimnazijos kultūros dalis, tapo sportinio, kultūrinio, dvasinio gyvenimo, fizinės ir emocinės darnos ugdymo šaltiniu, filosofija, sujungusia į darnią visumą kūno, valios ir proto savybes. Mokytojai olimpines vertybes puoselėja ugdydami mokinių meilę sportui, įkvepia juos siekti užsibrėžtų tikslų.

R. Lukoševičienė: „Siekiame ne tik didesnio mokinių, bet ir visos bendruomenės kasdienio fizinio aktyvumo bei sporto kaip mokslinių tyrimų objekto plėtojimo“. (Asmeninio albumo nuotr.)

Nuo ko viskas prasidėjo?

R. Lukoševičienė prisimena olimpinio judėjimo mokykloje pradžią. Pasak pedagogės, spartėjant gyvenimo tempui, tobulėjant ir plintant technikos naudojimui kasdienėje veikloje, sveikai gyventi nebelieka laiko ir noro. Laisvalaikis dažnai praleidžiamas pasyviai, nes tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms vaikai daugiausia laiko praleidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus ar naršydami socialiniuose tinkluose. Todėl daugelis mokinių yra fiziškai silpni.

„ 2011 metais visų dalykų mokytojai aktyviai įsitraukė į ,,Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos“ kūrimą ir įgyvendinimą: į mokomuosius dalykus integruojamos sveikatinimo ir olimpinio ugdymo programos, – sako mokyklos direktoriaus pavaduotoja. – Tikėjome, kad įgyvendinus šią programą keisis mūsų bendruomenės požiūris į kūno kultūrą ir sportą kaip žmogaus emocinės darnos ir fizinės sveikatos šaltinį“.

Formuoja nuostatą gyventi sveikai

Pagrindinės edukacinės olimpinės vertybės – draugystė, pagarba ir tikslo siekimas – yra vienos iš svarbiausių vertybių, kurias „Aušros“ mokyklos pedagogai perduoda mokiniams, o sportas – efektyvi ne tik fizinio, bet ir dvasinio ugdymo priemonė.

Olimpinio ugdymo programos integracija į atskirų mokomųjų dalykų turinį ypač svarbi tuo, kad sudaro sąlygas mokinių kūrybiškumo, kūrybinės veiklos, savarankiškumo, iniciatyvumo skatinimui, leidžia siekti ugdymo kokybės, formuoja nuostatą sveikai gyventi. Integruojant olimpines vertybes į mokomuosius dalykus, keičiasi mokinių ir progimnazijos bendruomenės požiūris į sveiką gyvenseną.

Programos įgyvendinimas davė akivaizdžius rezultatus. Respublikiniame konkurse „ Lietuvos sportiškiausia mokykla“ „Aušros“ progimnazija pagal mokinių veiklą ir pasiekimus tarp šalies pagrindinių mokyklų bei progimnazijų tapo viena sportiškiausių šalies mokyklų.

Gerėjant mokinių fizinei ir emocinei sveikatai, keičiasi ir jų požiūris į sveikatą kaip savo gyvenimo kokybės pamatą, stiprėja motyvacija siekti užsibrėžto tikslo, sportuoti ir mokytis komandoje, patirti komandinės ir asmeninės sėkmės džiaugsmą.

Mokosi ir tobulėja visa bendruomenė

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvauja sveikatos ir olimpinio ugdymo programos seminaruose pedagogams, kurių metu ne tik įgija teorinių žinių, bet ir vykdo OVUP praktines veiklas, mokosi taikyti naujas fizinio aktyvumo veiklas.

Mokytojai praplėtė turimas žinias apie psichoemocinę sveikatą, sveikatos ir fizinio raštingumo ugdymo galimybes ugdymo procese. Susitikę su projektų partneriais progimnazijoje, mokytojai dalijosi olimpinio ugdymo gerąja patirtimi, vedė atviras kūno kultūros, integruotas olimpinio ugdymo, pasaulio pažinimo ir matematikos bei plaukimo pamokas mokytojams iš užsienio šalių ir Lietuvos.

Susidomėjusi rajono visuomenė

„Jaučiamas Kėdainių rajono visuomenės susidomėjimas progimnazijos savita „Geros mokyklos“ vizija ir jos įgyvendinimu, – teigia R. Lukoševičienė. – Bendradarbiaujant su Lietuvos sporto universitetu, progimnazijoje įgyvendintas projektas „Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“, atlikta rezultatų analizė. Ją paruošė Lietuvos sporto universiteto mokslininkai ekspertai. Šis tyrimas atskleidė, kam turime skirti daugiau dėmesio ugdydami mokinių sveikatinimo kompetencijas“.

„Aušroje“ nuspręsta daugiau dėmesio skirti mokinių koordinacijos, rankų jėgos lavinimui, sveikos mitybos įpročiams. Mokinių fizinio aktyvumo ir gyvensenos rodiklių bei mokytojų sveikatos ugdymo kompetencijų vertinimas bei stebėsena padeda kryptingai formuoti progimnazijos fizinio ugdymo politiką, nustatyti silpnąsias ir stipriąsias sveikatos ugdymo mokykloje sritis.

Tradicijos stiprina bendruomenę

„Aušros“ progimnazija aktyviai dalyvauja Olimpinės kartos projekto, ,,Olimpinio mėnesio“ veiklose, mokyklų žaidynėse.

Progimnazijos mokiniai dalyvavo pirmajame Fair Play konkurse, kuriame su kitų mokyklų atstovais aktyviai diskutavo apie kilnaus elgesio apraiškas kasdieniame gyvenime bei mokėsi komandinio elgesio.

Mokykloje vyksta tradiciniai sportiniai renginiai, kitos aktyvios veiklos: ,,Olimpinės žaidynės“, „Velykinis šėlsmas “, „Kalėdinis šėlsmas“, krepšinio 3×3 turnyras , „Europos active week“ savaitė, „Apibėk mokyklą“, „Solidarumo bėgimas“, masinis dviračių žygis į Holokausto aukų žudynių vietą Daukšių kaime, ,,Pasaulinė sniego diena“, ,,BeActive“, 1-4 klasių vaikų šeimų sporto šventės: „Mama tėtis ir aš, esam sportiška šeima“, ,,Linksmasis delfinas“, „Tėti, praleiskime laiką kartu“, „Mama, praleiskime laiką kartu“.

Progimnazijos bendruomenė kasmet dalyvauja Judumo savaitei skirtuose renginiuose.

Tradiciškai vyksta „Kūno kultūros pamoka kitaip“ pristatant neolimpines sporto šakas. „Džiaugiamės, kad progimnazijoje lankėsi žymūs sportininkai“, – sako direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Lukoševičienė.

Olimpiečių dėmesys moksleiviams

Autoralio lenktynininko Benedikto Vanago iniciatyva mokyklos aikštyne atidaryta rampa važinėtis riedlentėmis, dviračiais.

Savo sėkmės istorijomis su „aušriečiais“ dalijosi olimpiečiai Daina Gudzinavičiūtė, Lina Kačiušytė, Birutė Statkevičienė, Edvinas Krungolcas, Vida Vencienė, Giedrius Titenis, Virgilijus Alekna, Austra Skujytė, Andrius Gudžius, Justinas Kinderis, garbūs svečiai treneris Vladas Garastas, Mindaugas Špokas ir kt.

Kanados lakroso federacija mokyklos bendruomenei dovanojo lakroso įrangą, kad vaikai galėtų mokytis šio naujo Lietuvoje žaidimo.

Siekia didesnio visos bendruomenės fizinio aktyvumo

Mokykla aktyvi ir projektinėje veikloje. Sėkmingai įgyvendinti su mokinių fiziniu aktyvumu ir sveikata susiję projektai: ,,Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“ (remiamas Kėdainių rajono savivaldybės), „Kartu mes galim“ (remiamas KKSD), „Nors amžius mus skiria, bet jungia veikla“ (remiamas LTOK ir OK), ,,Aušros“ progimnazijos Olimpinės žaidynės“, ,,Emocijų ir jausmų labirintuose“ (remiami Kėdainių rajono savivaldybės) ir kt.

Plėtojama „Sporto laboratorijos“ įranga, mokiniai mokomi naudotis kompozicinėmis kūno svarstyklėmis ir fiksuoti savo fizinius kūno parametrus (svorį, raumenų, riebalų masę), stebėti ir fiksuoti savo plaštakos jėgą dinamometrais.

„Siekiame ne tik didesnio mokinių, bet ir visos bendruomenės kasdienio fizinio aktyvumo bei sporto kaip mokslinių tyrimų objekto plėtojimo“, – teigia R. Lukoševičienė.

Plaukimas – fizinio ugdymo ir sveikatos stiprinimo priemonė. Pradinio ugdymo klasėse įgyvendinama programa ,,Mokausi plaukti“ – pamokos vyksta mokyklos baseine, siekiant visus mokinius išmokyti plaukti ir prisidėti prie jų sveikatos gerinimo.

Vaikams – saugus pasaulis

Tvirtai žengdama pasirinktu olimpinių vertybių ir sveikatos ugdymo keliu, progimnazija tapo dinamiška mokykla, kurioje rūpinamasi kiekvieno jos nario emocine, fizine, psichine gerove.

(LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos nuotr.)

„Įgyvendiname projektus, palaikome partneriškus ryšius su Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Kėdainių krepšinio klubu „Nevėžis:“, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, rengiame konferencijas, vykdome gerosios patirties sklaidą, buriame bendruomenę. Tikime, kad olimpinės vertybės – pagarba, draugystė, tobulėjimas – padės kurti saugų pasaulį mūsų vaikams“, – teigia LSU Kėdainių ,, Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Lukoševičienė.