Pusbroliai kėdainiečiai Leonas Bieliauskas, Karolis Bieliauskas ir Mantas Bieliauskas, nužudę merginą, o kūną paslėpę buvusiame Daukšių kariniame aerodrome, Kėdainių rajone, sulaukė bausmės.

Veikė organizuotai
Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo bylą pagal prokuratūros ir nuteistųjų apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 3 d. nuosprendžio, kuriuo pusbroliai Leonas Bieliauskas, Karolis Bieliauskas ir Mantas Bieliauskas nuteisti už tai, kad, veikdami organizuota grupe, kankindami ir itin žiauriai, dėl savanaudiškų paskatų, siekdami nuslėpti kitus nusikaltimus, nužudė merginą, įvykdė plėšimus, sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu ir suvaržė laisvę.

Taip pat skundžiamu nuosprendžiu Algimantas Stankevičius nuteistas dėl plėšimo ir neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu, Tomas Zagurskas nuteistas dėl plėšimo.

Lygis aukštesnis

Nuteistasis K. Bieliauskas kartu su kitais nuteistaisiais L. Bieliausku ir M. Bieliausku, siekdami realizuoti pagrobtą turtą – automobilį, ir nuslėpti kitus savo padarytus nusikaltimus: turto sugadinimą, plėšimą ir neteisėtą laisvės atėmimą, nužudė merginą.

Teisėjų kolegija atmetė nuteistųjų argumentus, kad jie veikė ne organizuota grupe, ir nustatė tiek veikos bendrumo, tiek susitarimo veikti bendrai (organizuotos grupės) požymius nuteistųjų veiksmuose. Jų grupuotės organizuotumo lygis buvo aukštesnis nei paprastos bendrininkų grupės.

Atlygins žalą

Įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes, Lietuvos apeliacinis teismas sugriežtino bausmes visiems šioje byloje nuteistiems asmenims ir padidino žalos atlyginimą nukentėjusiesiems.

Lietuvos apeliacinis teismas L. Bieliauskui paliko bausmę iki gyvos galvos, K. Bieliauskui terminuoto laisvės atėmimo bausmę pakeitė bausme iki gyvos galvos (buvo 17 metų), o M. Bieliauskui padidino bausmę iki 19 metų laisvės atėmimo (buvo 16 metų). Griežtesnės terminuoto laisvės atėmimo bausmės paskirtos ir A. Stankevičiui – laisvės atėmimas 4 metams 2 mėnesiams (buvo 2 metai 2 mėnesiai) bei T. Zagurskui – laisvės atėmimas 4 metams (buvo 2 metai).
„Apygardos teismas Karoliui Bieliauskui ir Mantui Bieliauskui paskyrė per švelnias bausmes“, – konstatuoja Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai.

Griežčiausia bausmė

Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad K. Bieliauskas sukūrė organizuotą grupę, buvo jos lyderis, nusikaltimų iniciatorius, aktyviai dalyvavo darant nusikaltimus, taip pat įvertinusi nustatytą jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, nusikalstamomis veikomis sukeltus itin skaudžius ir negrįžtamus padarinius, jo elgesį po nusikaltimų padarymo – jis tęsė įprastą gyvenimą, slėpė ir naikino įkalčius, jo siekį išvengti baudžiamosios atsakomybės, jo cinišką ir niekinamą požiūrį į visuomenei priimtas gyvenimo normas, žmogiškąsias vertybes, žmogaus gyvybę, nusprendė, kad už padarytus nusikaltimus K. Bieliauskui turi būti skiriama griežčiausia – laisvės atėmimo iki gyvos galvos – bausmė.

Nebuvo teistas

Dėl M. Bieliauskui skiriamos laisvės atėmimo bausmės Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad apygardos teismo paskirta 16 metų laisvės atėmimo bausmė yra per švelni, todėl teisėjų kolegija nusprendė nuteistajam paskirti beveik maksimalią terminuoto laisvės atėmimo bausmę – 19 metų laisvės atėmimą.

Teisėjų kolegija, skirdama M. Bieliauskui bausmę, įvertino, kad jis neturėjo reikšmingos įtakos, ne tik nepriimdavo sprendimų, bet ir jo nuomonės kiti nuteistieji neklausdavo.

M. Bieliauskas yra vedęs, turi mažametį vaiką, dirbo, anksčiau neteistas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad jo pavojingumas nėra toks, kad jį reikėtų izoliuoti nuo visuomenės visam likusiam gyvenimui.

Padidino sumas

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismo iš trijų pusbrolių priteista neturtinė žala yra neproporcinga ir nepakankama, todėl neturtinės žalos atlyginimą padidino – nužudytosios tėvams po 40 000 Eur (buvo po 30 000 Eur), nužudytosios seseriai – 20 000 Eur (buvo 15 000 Eur).

Teisėjų kolegija nurodė, kad nužudytosios sužadėtiniui priteista 15 000 Eur suma yra teisinga, nužudytos merginos ilgametis draugas ir sužadėtinis patyrė stiprius dvasinius išgyvenimus dėl sužadėtinės netekties, tačiau jo patirtas sukrėtimas nėra toks pat kaip nužudytosios tėvų ar sesers. Teisėjų kolegija nurodė, kad dažniausiai dėl tyčinio itin žiauraus žmogaus gyvybės atėmimo nukentėjusiesiems priteisiama nuo 10 000 Eur iki 30 000 Eur (tėvams priteisiant vidutiniškai apie 30 000 Eur, seserims (broliams) – apie 15 000 Eur).

Gali skųsti

Teisėjų kolegija nusprendė automobilių, kurie buvo panaudoti nusikaltimams padaryti, vertę atitinkančią pinigų sumą dalimis išieškoti iš nuteistųjų, taip pat konfiskuoti pagrobto ir nerasto turto vertę atitinkančias pinigų sumas. Konfiskuotos sumos bus skirtos civiliniams ieškiniams padengti.

Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigalioja jo priėmimo dieną ir per tris mėnesius kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Rado Kėdainiuose

2017 m. kovo mėnesį Lietuvos visuomenę sukrėtė ciniškas ir žiaurus nusikaltimas, kai greitkeliu „Klaipėda – Kaunas – Vilnius“ važiavusi jauna mergina buvo pagrobta ir, pasisavinus automobilį bei jos daiktus, brutaliai nužudyta.

Nuo pat pranešimo apie netikėtą merginos dingimą intensyviai dirbę Kauno vyriausiojo policijos komisariato ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai bei ikiteisminiam tyrimui vadovavę prokurorai per kelias dienas nustatė įtariamuosius ir rado merginos kūną Kėdainių rajone, Daukšių kaime.
Tyrimo metu buvo atskleistas ir 2016 m. įvykdytas dviejų Latvijos piliečių užpuolimas, kurio metu buvo pagrobtas jų automobilis ir daiktai.

Parengta pagal ELTA ir Lietuvos apeliacinio teismo inf.

Panašios naujienos