Kai  rajono vadovai paskelbė, jog kaip galima skubiau bus sprendžiamas klausimas dėl parkavimo prie ligoninės, kai kurie kraštiečiai pradėjo klausinėti, kada projektas bus pradėtas įgyvendinti ir kiek laiko praeis iki jo pabaigos. Atsakymas paprastas – darbų pabaiga tikėtina maždaug po pusantrų metų.

Kristinos Kemešienės teigimu, visi projektai yra rengiami ir įgyvendinami pagal įstatymus, tad prireikia mažiausiai metų, kol jie pereina visą mechanizmą.

Kristinos Kemešienės teigimu, visi projektai yra rengiami ir įgyvendinami pagal įstatymus, tad prireikia mažiausiai metų, kol jie pereina visą mechanizmą.

Tokia situacija ne vienam kelia klausimų, kodėl projektai reikalauja tiek daug laiko.

Trukmė – taisyklių rėmuose
Rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Kristinos Kemešienės teigimu, visi projektai yra ren­giami ir įgyvendinami pagal įstatymus, tad prireikia mažiausiai metų, kol jie pereina visą mechanizmą. „Projektai nėra šiaip sau sugalvojami. Jie gimsta ilgalaikiuose ar trimečiuose planuose. Kai žmonės išgirsta apie planus, neretai ir galvoja, kad projektas jau pradedamas ruošti, tačiau planas dar nereiškia, jog įjungiama žalia šviesa. Juk pirmiausia reikia paruošti investicinį projektą, vėliau parengti paraišką finansavimui gauti. Tada dokumentai atiduodami agentūroms, kad būtų įvertinti. Paprastai pastabos atkeliauja po kelių mėnesių, būna, kad ir po pusmečio. Viską operatyviai suderinus pasirašoma finansavimo sutartis ir pinigai projektui būna rezervuojami. Kitas etapas – konkrečių darbų pradžia po viešųjų pirkimų procedūrų. Tam irgi reikia laiko. Juk pirmiausia perkamos projektavimo paslaugos. Maždaug per pusmetį gavus techninį projektą, jis derinamas su ekspertais, koreguojamas ir galutinai tvirtinamas. Rangos darbų pirkimai vėl reikalauja kelių mėnesių. Taigi akivaizdu, kad savivaldybės specialistai nevilkina projektų. Jų parengimas ir įgyvendinimas užtrunka dėl galiojančios įstatyminės bazės su griežtomis taisyklėmis“, – sakė K. Kemešienė.

Vienus darbus veja kiti
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistai šiuo metu intensyviai ruošiasi 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui. Planuojami nauji investiciniai projektai, kurie galėtų teikti ekonominę grąžą mūsų krašto gyventojams. Didesnes galimybes suteikia ir tai, kad Kėdainiai buvo įvardinti kaip tikslinė teritorija. Tad viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui rajonui bus skirta apie 12,5 mln. eurų Europos Sąjungos, valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų.
Planuose – Kėdainių miesto viešųjų erdvių, maudyklų, upių prieigų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei bei verslui, gyventojų saugumo priemonių (vaizdo kamerų, apšvietimo) diegimas, Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas bei senamiestyje esančių objektų kompleksinis sutvarkymas, dviračių takų infrastruktūros plėtra, Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija ir jo teritorijos sutvarkymas, pėsčiųjų tako per Smilgos upę ir miesto parke esančios estrados rekonstrukcija.

Praeitame etape – 61 projektas
Šiemet savivaldybės administracija baigia įgyvendinti visus 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio projektus.
Šiuo programavimo laikotarpiu Europos Sąjungos investicijų rajone sulaukė 61 projektas švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, sporto, susisiekimo, aplinkos apsaugos srityse. Europos Sąjungos investicijos savivaldybės administracijos vykdytiems projektams sudarė per 19 mln. eurų.
Daugiausia (63 proc.) buvo įgyvendinama „kietųjų“ infrastruktūrinių projektų – savivaldybės bendruomenei ir svečiams būtinos infrastruktūros atnaujinimo. 37 proc. visų vykdytų projektų buvo „minkštieji‘ – detaliųjų, specialiųjų planų, sektorinių studijų rengimas, investicinės aplinkos rinkodaros vykdymas.
Siekiant gerinti vaikų ugdymo sąlygas, vykdyti švietimo įstaigų modernizavimo projektai, į kuriuos investuota apie 4,3 mln. eurų ES lėšų. Į socialinių paslaugų gerinimo objektus – vaikų namus „Saulutė“ ir Dotnuvos slaugos namus – investuota per 2,5 mln. eurų ES lėšų. Per 2 mln. eurų investuota į kultūros namų ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimą.
Vienas iš didžiausią Europos Sąjungos paramą gavusių projektų – Kėdainių pramoninis parkas (Kėdainių LEZ) – sulaukęs beveik 3,3 mln. eurų, kuriame, siekiant kurti palankią rajono investicinę aplinką, įrengta infrastruktūra, reikalinga investuotojams, pasirinksiantiems savo verslą plėtoti būtent čia. Šioje pramoninėje teritorijoje rengti gatvių, apšvietimo, elektros, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai. Šiuo metu Kėdainių LEZ sulaukė dviejų naujų investuotojų, su kuriais pasirašytos verslo sutartys.

Panašios naujienos