Praėjusio penktadienio popietę Tradicinių amatų centro Arnetų name buvo pristatyta Reginos Lukminienės, Arnetų namo vadovės, knyga „Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai“.

Knygos sudarytoja R. Lukminienė daugiau kaip dvidešimt metų fiksavo vietinių gyventojų prisiminimus, pasakojimus apie jų šeimų likimus ir tradicinį gyvenimo būdą, kasdienius ir stebuklingus nutikimus, sekamas pasakas ir daugybę kitų sakytinės tautosakos liudijimų, kurie knygoje sukuria savitą krašto gyvenimo panoramą.

Knyga išleista 300 vienetų tiražu leidykloje-spaustuvėje „Petro Ofsetas“, Kėdainių krašto muziejui vykdant projektą „Knyga „Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai“. Šį projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kėdainių rajono savivaldybė, projekto partneris yra Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Leidinio kaina – 50 eurų. 

„Per ilgus metus susikaupus daugybei kraštotyrinės medžiagos, seniai brandinau mintį, kad ji būtų prieinama visiems, kad neliktų tik sąsiuvinių lapuose ir kasetėse. Ir pagaliau žodinis paveldas nugulė į 712 puslapių knygą”, – teigė knygos autorė.

Autorę sveikinęs Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis sakė, jog tokios knygos nedažnai gimsta, juo labiau Kėdainiuose. ,,Aš džiaugiuosi, kad Regina tiek metų dirbo ir tebedirba. Jai ir mums pasisekė, jog mes esame iš tos senovinės kartos, kada dar nebuvo socialinių tinklų, niekas nieko nevertė daryti, jei kažką mėgsti, galėdavai eiti ir dirbti. Regina tą ir darė. Ji dirbo nesiafišuodama, nesiekdama medalių, nors jos darbas neliko nepastebėtas – už etninę veiklą ir išleistą kompaktinę plokštelę 1997 metais ji tapo Kėdainių krašto kultūros premijos laureate. Kaip ir mūsų garsusis kraštietis Česlovas Milošas, gyvendamas emigracijoje, rašė daug savo darbų, bet vis dėjo į stalčių, nes nesitikėjo, kad ateis toks laikas ir visa tai bus išleista. Panašiai buvo ir su Regina. Ji tyliai ir ramiai rinko medžiagą galvodama, kad galbūt jos kada nors prireiks. Ji visa tai dėjo į krūvą, laimei, kad pelės nesugraužė, nieko bloga neatsitiko.

Istorija tokia. Neseniai paminėjome vieno iš mūsų krašto garsių žmonių – dievdirbio Vinco Svirskio – mirties šimtmetį. Tuomet Nacionalinis dailės muziejus nusprendė išleisti knygą apie visus V. Svirskio darbus ir pradėjo klausinėti mūsų medžiagos. Regina atsakė turinti truputį. Kai parodė tą ,,truputį“, vilniečiai nustebo ir pasiūlė, kad tokios medžiagos nebegalima laikyti stalčiuje, reikia su tuo kažką daryti. Tas postūmis buvo labai naudingas, paskatinęs ją vėl grįžti prie savo ankstesnių darbų. Džiugu, kad iš to išėjo solidi knyga. Manau, kad sutikdami šią knygą, aukštai pakelta galva mes galime paženklinti mūsų muziejaus šimtmetį, kurį minėsime kitais metais”, – dėkodamas Reginai Lukminienei už viso gyvenimo darbą sakė Kėdainių krašto muziejaus direktorius R. Žirgulis.

Interviu su Regina Lukminiene, kaip jai sekėsi rinkti medžiagą bei rašyti knygą, penktadienio ,,Kėdainių mugėje“.

Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Panašios naujienos