Žmogaus gyvybę sukuria du žmonės – mama ir tėtis. Pirmąjį gegužės sekmadienį pagerbėme mamas, o pirmasis birželio sekmadienis yra skirtas tėvams. Jie pagerbti ir bažnyčioje. Melstasi už jų pašaukimą, tėvams skirtas ir palaiminimas.

„Švenčiame Devintines ir tuo pačiu Tėvo dieną. Meldžiamės už šios parapijos tėvus, senelius, prašydami jiems dangiškos globos, kad jie suvoktų tėvystės svarbą, krikščioniškai auklėtų savo vaikus ir neštų palaimą savo šeimoms.

Maldoje prisimename ir Amžinybėn išėjusius tėvus, tegul jie ilsisi ramybėje“, – sakė šventąsias mišias aukojęs Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas.

,,Atėjau pasimelsti ne tik už save, bet ir savo tėtį, senelius, krikšto tėtį. Kol jie buvo gyvi, visada aplankydavau, o dabar tegaliu nueiti prie jų kapo, uždegti žvakutę, bažnyčioje užprašyti mišias.

Nors jų jau nėra tarp gyvųjų, širdy išliko šilti prisiminimai, kaip kartu ir dirbome, ir linksmindavomės. Tiek daug dalykų iš jų išmokau. Visi jie buvo pavyzdžiu man“, – pasakoja bažnyčioje sutiktas Stasys.

,,Mišiose kunigas mane, kaip ir kitus tėčius, palaimino. Pradžiugino širdį. Man šiek tiek šiandien ir liūdna, nes vaikai ir anūkai užsienyje, per nuotolį nebėra tokio glaudaus ryšio, koks buvo kadaise. O taip norėtųsi apsikabinti, pasikalbėti ar net patylėti kartu….

Visiems tėvams linkiu, kad nebūtų užmiršti senatvėje, kad vaikai prisimintų, jog ne tik motiną reikia gerbti. Vyrams irgi svarbus dėmesys, jiems irgi reikia pagalbos, net jei jie to garsiai ir nepasako“, – jautriai prabyla dviejų vaikų tėtis ir trijų anūkų senelis Leonas.

,,Turėjau labai gerą senelį, visada toks linksmas, užjaučiantis ir suprantantis buvo. O tėtį įklampino priklausomybė alkoholiui, dėl to kivirčydavosi su mama, tai daugiau laiko praleisdavau pas senelį. Už jo jausdavausi kaip už sienos, žinojau, kad jis mane visada apgins.

Dabar, kai pasižiūriu, kiek yra tėvų, kurių vaikai bijo, o juk rankos tėvui duotos ne tam, kad suduotų vaikui. Deja, visaip būna. Blogai ir kai tėvai visai nusišalina nuo vaikų auginimo, nepilnose šeimose vaikams nėra gerai. Norėtųsi, kad tėvystė būtų atsakinga.

Palaiminti visi, kurie turi rūpestingus, besąlygiškai mylinčius, atsidavusius, savo patirtį vaikams perduodančius tėčius. Linkiu visiems tokius turėti“, – sako Eugenija, degdama žvakutę savo seneliui Antanui atminti.

Kvies į birželines pamaldas

Nuo seno įprasta, kad birželis skiriamas dangiškojo Tėvo garbei. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje Švč. Jėzaus Širdies litanija bus giedama darbo dienomis 17.40 val. (išskyrus pirmadienius), šeštadieniais – 15.40 val., sekmadieniais – 11.30 val.

(Asociatyvi nuotr.)

Panašios naujienos