Aplinkosauga – dar viena prioritetinė sritis LR Liberalų sąjūdžio ir mano rinkimų programoje. Sieksime sukurti galimybę kiekvienam žmogui gyventi darnoje su gamta, neeikvojant daugiau išteklių nei reikia, skatinant antrinį žaliavų panaudojimą; galimybę rinktis tvarų gyvenimo būdą.

Kėdainiečiams, kovojantiems prieš Zabieliškio sąvartyno plėtrą, ši tema yra ypač aktuali. Tačiau išsprendę lokalaus sąvartyno plėtros klausimą, neišspręsime visų atliekų tvarkymo problemų, todėl reikia:

  1. iki galo įgyvendinti aplinkosaugos principą „teršėjas moka“, siekiant atliekų kiekio mažinimo, susidarančių atliekų surinkimo, jų perdirbimo bei antrinio panaudojimo. Šį principą itin aktyviai taikyti teršėjams, kurie generuoja gausiausią probleminių atliekų kiekį, ir skatinti juos pereiti prie veiklos be atliekų arba visiško rūšiavimo;
  2. pirmiausia reikia skatinti rūšiuojančius, o tik paskui bausti nekreipiančius dėmesio į aplinkos švarinimą. Esu už veiklaus, sąžiningo žmogaus skatinimą, o ne bausmes ar sankcijas;
  3. atliekas nukreipti į Kauno kogeneracinę jėgainę, pastatytą už ES lėšas. Gamykla, kurios paskirtis mažinti atliekų kiekius, pastatyta, o atliekos vis dar keliauja į Zabieliškio sąvartyną. Tai turi keistis!

Aš asmeniškai ir visi liberalai sieksime, kad Lietuvoje būtų vystoma ekologiška ekonomika ir mažinamas ekologinis pėdsakas; taupiai naudojamas ir saugomas gamtinis kapitalas. Sieksime užtikrinti sveiką ir švarią aplinką.

Kad galėtume pasiekti šių tikslų, būtina:

  • visose ministerijai pavaldžiose srityse numatyti didesnį atsinaujinančių išteklių panaudojimą vietoje iškastinio kuro;
  • mažinti oro taršą gamybos, gavybos, energijos ir transporto srityse, numatant tam priemones ir infrastuktūrą bei gerinant stebėjimą;
  • vandens kokybę ar galimo užteršimo kontrolę atviruose vandens telkiniuose stebėti ir kontroliuoti realiu laiku;
  • pripažinti, kad biologinė įvairovė ir jos teikiamos ekosistemų funkcijos yra mūsų turtas ir privalo būti apsaugotos, įvertintos ir tinkamai atkurtos;
  • atskirti kontrolę ir priežiūrą nuo išteklių naudojimo;
  • užtikrinti darnų miestų ir miestelių planavimą. Dėmesį telksime į objektų taršą, o ne skirstymą pagal funkcinę paskirtį.

SVARBIAUSIA: Aplinkos apsaugos ministerijai vadovauti ir joje dirbti privalo tik tie žmonės, kurie

GERBIA gamtą ir tausoja aplinką. Lankų, strėlių ir saugotinų paukščių bei gyvūnų medžioklės draustiniuose mylėtojams turi būti atimta teisė priimti sprendimus, prasilenkiančius su sveiku protu.

Vilma Živatkauskienė, LR Liberalų sąjūdžio kandidatė į Seimą Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43

Politinė reklama bus apmokėta iš LR Liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 70

Panašios naujienos