Kėdainių rajono savivaldybės bažnyčių rėmimo programa skirta teikti finansinei paramai Kėdainių rajone pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, taip prisidedant prie krašto kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos vietos bendruomenėje skatinimo.

Prašymai priimami einamiesiems metams.

Prašymus Kėdainių r. savivaldybės administracijos direktoriui siųsti el. p. administracija@kedainiai.lt arba popierinį variantą pateikti J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 101 kab. Prašymai priimami iki kovo 10 d.

Kontaktinis asmuo konsultacijoms – vyr. specialistas Edgaras Jasenka, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 602 kab. Tel. (8347) 69578, el.p. edgaras.jasenka@kedainiai.lt

Teikiant prašymą privaloma pateikti:

  1. Klebonijos atstovo prašymą su numatomais įgyvendinti darbais ir jų kaina (taip pat numatomiems darbams skiriamos klebonijos lėšos);
  2. Pastato nuosavybės teisę patvirtinantį Registrų centro išrašą;
  3. Norimų atlikti darbų lokalinę sąmatą. 

Kėdainių r. savivaldybės inf.

Panašios naujienos