Penktadienį, prieš Verbų sekmadienį, Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas – kun. teol. lic Giedrius Maskolaitis aukojo Šventas Mišias Dotnuvos slaugos namuose, tikintiesiems suteikė sakramentą.

Slaugos namų direktorė Irena Staliorienė sakė, kad Dotnuvos bažnyčios klebonas visada yra laukiamas jos vadovaujamoje globos įstaigoje ir kartą per mėnesį aplanko savo parapijiečius, aukoja Šv. Mišias. Patiems slaugos namų gyventojams yra sudėtinga nuvykti į bažnyčią ir šalta joje.

Dotnuvos slaugos namuose prižiūrimi 47 neįgalūs pacientai, iš jų – 42 su sunkia negalia.