Ruošiantis pagrindinei Kėdainių Šv. Juozapo parapijos šventei – kovo 19-ąją vyksiantiems tituliniams atlaidams, pirmą kartą paskelbtas devyndienis, skirtas maldomis ir adoracija pagerbti šios šventovės globėją šventąjį Juozapą.

„Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prieš daug metų mūsų bažnyčią yra paskelbęs piligrimine Kauno arkivyskupijos Šv. Juozapo šventove, kurioje mes kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį šio šventojo garbei aukojame šventąsias mišias už šeimas. Kadangi artėja tituliniai atlaidai, nutarėme kovo 10–18 dienomis paskelbti maldų devyndienį ir taip pagyvinti parapijiečių tikėjimą, kuris yra truputį priblėsęs.

Pastaruoju metu mūsų gyvenime, šeimose, šalyje ir užsienyje kyla nelengvų iššūkių, tad melsimės įvairiomis intencijomis, prašydami Šv. Juozapo užtarimo. Kviečiu ne tik parapijoje veikiančias grupes, bet ir visus miestelėnus įsijungti į šį devyndienį savo maldomis (galima kalbėti Šv. Juozapo litaniją ir maldą į Šv. Juozapą), taip pat kviečiu ateiti išpažinties bei kiekvieną vakarą nuo kovo 10 iki 18 d. 17–18 val., šeštadieniais 15–16 val., sekmadienį – 11–12 val. dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje“, – tikinčiųjų vienybės tikisi Kėdainių dekanato dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus.

Prieš svarbias iškilmes gražinamas ir bažnyčios šventorius. Apgenėti visi čia augantys medžiai, vienas ligotas beržas nupjautas. L. Pranckevičiūtės nuotr.)

Kovo 10-ąją yra organizuojamas maldos vakaras Kėdainių dekanato mokytojams ir katechetams. Į susitikimą atvyks arkivyskupijos katechetikos centro vadovė. Nuo 16 val. bažnyčioje vyks katechezė, po to – adoracija (bus galimybė atlikti išpažintį, patarnaus kun. Gediminas Kasperavičius), o 18 val. bus aukojamos mišios.

Per atlaidus šventins relikviją

„Į Šv. Juozapo atlaidus atvyks Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris 12 val. aukos iškilmingas mišias ir pašventins palaimintojo Jurgio Matulaičio I laipsnio relikviją, kuri bus atvežta iš Amerikos. Nuo kovo 19 dienos ši relikvija bus gerbiama Kėdainių Šv. Juozapo šventovės Šv. Elijo altoriuje.

Kairiajame bažnyčios altoriuje jau turime Šv. Jono Bosko relikviją, o dabar turėsime dar vieną relikviją“, – apie svarbų atlaidų akcentą kalba dekanas.

Pokyčiai ir šventoriuje

Pasak klebono, atlaidams bus puošiamas bažnyčios vidus, pokyčiai jau matomi ir šventoriuje. Mat seniūnija apgenėjo visus medžius,vieną jų – beržą su didžiule skyle kamiene – pašalino, kad nekeltų grėsmės.

Titulinė nuotrauka: Ruošiantis tituliniams atlaidams, Šv. Juozapo bažnyčioje paskelbtas maldų devyndienis šio šventojo garbei.

Panašios naujienos