Įvairių pramonės ir paslaugų sričių kvalifikuotus darbuotojus ruošiantis Kėdainių profesinio rengimo centras šį rudenį pasitiko 20 metų jubiliejų. Centro bendruomenei tai proga stabtelėti, apžvelgti ir įvertinti nueitą kelią, pasidžiaugti augančiu profesinio mokymo prestižu. Profesiniam mokymui pastaruosius porą dešimtmečių tekusius iššūkius įveikusi įstaiga ambicingai brėžia ateities perspektyvas, nes turi tai, kas svarbiausia jas įgyvendinant – kompetentingus, motyvuotus, darbščius ir atkaklius žmones.

Šventiniai renginiai – visą savaitę

Jubiliejinę sukaktį Centro bendruomenė pažymėjo įvairiais šventiniais renginiais: praėjusią savaitę surengtas mokinių ir mokytojų dviračių ir paspirtukų žygis „20 kilometrų kartu“, piknikas mokiniams, šaškių varžybos mokinių bendrabutyje, susitikimas su buvusiais mokytojais senjorais. Aukotos šv. Mišios už įstaigos bendruomenę Šv. Jurgio bažnyčioje.

Visa tai vainikavo 20-ies metų jubiliejaus šventė, surengta praėjusį ketvirtadienį Kėdainių PRC aktų salėje. Su gėlėmis, dovanomis ir sveikinimais atvykusius svečius pasitiko skambanti muzika, centro bendruomenės dėmesys, iškilminga ir informatyvi šventės programa.

Renginio vedėja  anglų kalbos mokytoja Živilė Matukienė pasveikino centro 20 -ties metų sukakties šventės dalyvius ir pakvietė tylos minute pagerbti išėjusius anapilin centro mokytojus, mokinius, kitus darbuotojus. Svarbiausius centro raidos nuo 2001 m. liepos 1 d. etapus apžvelgė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Baltrūnienė.

Gausu svečių

Tai, kad ši įstaiga yra svarbi profesinio mokymo sistemos grandis, įsiliejusi į regiono ir Kėdainių krašto bendruomenės gyvenimą, rodė svečių įvairovė ir linkėjimai: pradedant Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, valdžios atstovais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonu – kun. Artūru Stanevičiumi, baigiant socialiniais partneriais-darbdaviais, būriu kolegų iš kitų regiono profesinio mokymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, Kėdainių dailės mokyklos, Švietimo pagalbos tarnybos, Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto. Šiltų sveikinimų sulaukta iš Telavio (Sakartvelas) profesinio mokymo kolegijos „Prestižas“ direktoriaus Konstantine Dolidze, atvykusio į Kėdainius iš arčiau susipažinti su Kėdainių profesinio rengimo centro veikla, siekiais, planais.

Proga stabtelėti

 „Gyvenimo tempas mūsų įstaigoje tikrai yra spartus. Todėl mūsų Centro bendruomenė yra apsisprendusi šiame greitai besisukančiame pasaulyje kartas nuo karto stabtelti, pažvelgti atgal, įvertinti, pasverti nuveiktus darbus ir vėl judėti į priekį. Prieš penkerius metus mes turėjome tokį stabtelėjimą, šiandieną jį vėl darome ir norime apžvelgti, kokie svarbiausi pokyčiai įvyko per tą laiką“, – sakė Kėdainių PRC direktorius D. Kačinskas.

Tad kokie jie?

Pirmiausia, profesinio rengimo centre sistemingai atnaujinamos mokymo programos – atsisakoma tų, kurios yra nepaklausios, vietoje jų diegiamos populiarios tarp jaunimo ir reikalingos darbo rinkoje programos. Kėdainių PRC ruošia būsimuosius statybos, transporto, maisto pramonės, grožio paslaugų ir kitų sričių darbuotojus. Veikia Profesinio mokymo, Suaugusiųjų ir tęstinio mokymo bei Gimnazijos skyriai. Vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, vasaros užimtumo stovyklos, kursai suaugusiesiems.  

Projektinė veikla – viena iš stiprybių

Antra, dar ryškesnių pokyčių pasiekta projektinėje veikloje, kuri yra viena iš centro stiprybių. Į projektinės veiklos įgyvendinimą įsijungė daugiau mokytojų, tai lėmė, kad įstaiga vykdo dar daugiau tarptautinių ir kitų projektų. Nuo 2003 m. vyko 59 tarptautiniai projektai, nuo 2002 iki 2021 metų į mobilumo vizitus išvyko 833 mokiniai, 479 darbuotojai. Šiais metais Kėdainių profesinio rengimo centrui profesinio mokymo srityje suteikta programos „Erasmus+” akreditacija, patvirtinanti, kad centras yra parengęs kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją.

Sistemingai atsinaujina

Taip pat akivaizdūs įstaigos fizinės aplinkos ir materialinės bazės pokyčiai, vykdomi pritraukiant valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšas. Iki Naujųjų metų planuojama baigti centro pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, bendrabutyje ir mokomajame korpuse bus įrengti liftai, taip pat pritaikyti neįgaliesiems tualetai.

Atsižvelgia į darbdavių poreikius

Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, buvo renovuotos maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijų specialybės mokymo patalpos. „Įsiklausėme į darbdavių nuomones, kad atitiktume Kėdainių rajono darbo rinkos poreikius. Pamenu, kaip prieš 5 ar 6 metus UAB „Daumantai LT“ direktorius Saulius Grinkevičius pastebėjo, kad Kėdainiuose veikia daug maisto pramonės įmonių, o mūsų centras nelabai gali pateikti specialistų. Iš tikrųjų mes nelabai galėjome, nes turėjome nepakankamą bazę.  Sureagavome į šį darbdavių pastebėjimą, norą. Užtrukome ilgai, bet mums pavyko. Tikimės, kad maždaug po mėnesio pakviesime į atnaujintos maisto pramonės mokymo bazės atidarymą“, – sakė D. Kačinskas.

Didžiausia padėka – bendruomenei

Vis tik didžiausias organizacijos turtas – žmonės. „Nepaprastai džiaugiuosi mūsų centro bendruomene, pradedant valytojomis, baigiant mokytojais, administracijos darbuotojais. Tik kartu svajodami, planuodami galime pasiekti tam tikrų rezultatų, judėti į priekį. Būna, žinoma, ir diskusijų, ir nekalbadienių, bet vėl susėdame, pasidaliname mintimis ir judame pirmyn. Tad labiausiai noriu padėkoti visiems 92-iems mūsų bendruomenės darbuotojams. Ačiū visiems, kartu mes – jėga!“ – kalbėjo Kėdainių PRC vadovas.

Įvaizdis gerėja

Per pastaruosius 20 metų vyko ir nelabai malonūs, bet neišvengiami struktūriniai pokyčiai. Kaip žinia, Kėdainių profesinio rengimo centras buvo įkurtas keturių profesinių mokyklų pagrindu. Mažėjant mokinių skaičiui, pirmiausia neliko Šlapaberžės, paskui Kaplių, o 2019 metais – ir Lančiūnavoje veikusio Transporto ir verslo skyriaus.

2021–22 mokslo metais Kėdainių PRC mokosi 477 mokiniai, dirba 48 pedagogai ir 44 kiti darbuotojai. Pastebima, kad pastaraisiais metais profesinio mokymo įvaizdis keičiasi į gerąją pusę. Centras taip pat sulaukia daugiau pageidaujančiųjų mokytis. „Manau, kad Kėdainių PRC perspektyvos yra pakankamai geros, aišku, yra įvairių niuansų. Pavyzdžiui, kiekviena profesinė mokykla, tarp jų ir Kėdainių, priimdama mokinius gauna limitą. Šiemet buvo pirmi metai, kai šitą limitą mes išnaudojome pagrindinio priėmimo metu, norinčiųjų stoti mokytis buvo daugiau. Galėjome priimti dar tikrai kokį pusšimtį“, – sakė centro direktorius.

Įvertino padėkomis

Kėdainių PRC 20-ies metų jubiliejaus šventėje buvo įteiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėkos centro darbuotojams: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Olgai Zaborskienei, profesinio mokymo skyriaus vedėjai Danutei Petreikienei, anglų kalbos mokytojoms metodininkėms Živilei Matukienei ir Aurimai Bajorūnienei, vyriausiajai finansininkei Jurgitai Zakarauskaitei. Padėkos už įvairius nuopelnus taip pat buvo įteiktos gausiam būriui Kėdainių PRC pedagogų ir darbuotojų.

Atveria galimybes jaunimui

 „Jaunimas mūsų centre turi labai daug galimybių. Tie, kurie nusprendžia ateiti mokytis į mūsų centrą, nenusivilia ir labai džiaugiasi. Nes gerų specialistų darbdaviai laukia, o mes kaip tik tokius ir ruošiame“, – teigė mokytoja Ž. Matukienė. Anglų kalbos mokančios pedagogės manymu, didžiausia motyvacija mokiniams yra tarptautiniai projektai, kurių metu jie išbando savo būsimą specialybę kitose šalyse, įgyja vertingos profesinės ir socialinės patirties.

„Daug kartų keitėsi įstaigos pavadinimas, bet ji išliko tokia pat šilta, miela ir gera. Metu iššūkį tiems, kurie sako, kad mokiniai blogėja. Su kiekviena diena jie tampa nuoširdesni, kultūringesni, parodo didelį rūpestį savo būsima specialybe“, – kalbėjo fizikos mokytoja Alma Valonienė, įstaigoje dirbanti 49 metus.

Algimanto Barzdžiaus nuotraukos

Istorija

Spalio 13 d. į susitikimą rinkosi buvusieji centro mokytojai senjorai. (Algimanto Barzdžiaus nuotr.)

1940 m. Lančiūnavos kaime, Kognovickio dvare, buvo įsteigta Lančiūnavos žemesnioji žemės ūkio mokykla, kuri vėliau tapo Lančiūnavos tarybiniu ūkiu- technikumu, o 1990 m. – Lančiūnavos žemės ūkio mokykla.

1947 m. iš Panevėžio r. Raguvėlės miestelio į Šlapaberžės kaimą buvo atkelta žemės ūkio mechanizacijos mokykla, vėliau tapo Šlapaberžės 11-ąja kaimo vidurine mokykla, o 1990 m. – Šlapaberžės žemės ūkio mokykla.

1960 m. Kaplių kaime buvusioje Mašinų techninės stoties bazėje buvo įkurta Šėtos 6-oji profesinė technikos mokykla, vėliau pavadinta kaimo profesine technikos mokykla Nr. 13, o 1989 metais – Kaplių žemės ūkio mokykla.

1963 m. Kėdainiuose, chemijos kombinate buvo įsteigta miesto profesinė technikos mokykla Nr.27, 1966 m. mokykla šventė įkurtuves Šėtos g. Nr. 105, o 1990 metais mokykla pavadinta Kėdainių politechnikos mokykla.

2001 m. liepos 1 d. Kėdainių politechnikos mokykla, Lančiūnavos, Šlapaberžės ir Kaplių žemės  ūkio mokyklos reorganizuotos į Kėdainių profesinio rengimo centrą. Tuo metu centrą sudarė Kaplių, Politechnikos, Lančiūnavos ir Šlapaberžės skyriai.

Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. Šlapaberžės skyriuje nebuvo vykdomas naujų mokinių priėmimas.

2012 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas Kaplių skyrius, pakeisti centro skyrių pavadinimai: Politechnikos skyrius į Pramonės ir paslaugų skyrių, Lančiūnavos skyrius į Transporto ir verslo skyrių.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. centre pradėtos komplektuoti I ir II gimnazijos klasės.

2019 m. sausio 1 d. centras pertvarkytas į viešąją įstaigą. 2019 m. rugsėjo 1 d. likviduotas Transporto ir verslo skyrius.

Šiuo metu centrą sudaro 3 skyriai: Profesinio mokymo, Gimnazijos bei Suaugusiųjų ir tęstinio mokymo skyrius.

Šaltinis: Kėdainių PRC informacija

Panašios naujienos

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.