Šalies žemdirbiai jau gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykę į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Deklaruoti pasėlius bus galima iki birželio vidurio.

Kėdainiuose – per 2000 pareiškėjų

Kėdainių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Gintarė Kundrotaitė-Kozins informavo, kad 2021 metais paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti pateikė  2 070 pareiškėjų, bendras deklaruotas plotas 109 522,50 ha.

Savarankiškai pasėlius deklaravo tik 53 žemės ūkio subjektai, t. y. vos 2,56 proc. nuo bendro deklaravusiųjų skaičiaus. Deklaruotas plotas – 4 207,47 ha. Likusieji kreipėsi į seniūnijose dirbančius žemės ūkio specialistus.

Pareiškėjai informuojami, kad kai kurių seniūnijų specialistai sudaro išankstinius grafikus, todėl ruošiantis atvykti į seniūniją deklaruoti pasėlių, rekomenduojama paskambinti ir suderinti atvykimo dieną bei laiką.

Svarbu nepavėluoti

Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 14 d. Paraiškas bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 15 d. iki liepos 8 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc.

Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, pienines karves.

Taip pat jau antrus metus tiesioginių išmokų paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

Miškininkai įsipareigojimų laikotarpiu turėtų neužmiršti tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti įveisto miško plotą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurių plotai patenka į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, tos žemės naudojimo ir valdymo teisės patvirtinimo dokumentus turi įregistruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ar keitimo dienos. Kitu atveju nebus galima įbraižyti šių valstybinės žemės plotų. Įbraižant valstybinės žemės plotus bus taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha paklaida laukui.

Reikia turėti prieigą prie el. pašto

Savivaldybėse ir seniūnijose teikiamose paraiškose įvestas el. pašto adresas turės būti patvirtintas, įvedant el. paštu gautą kodą, todėl pareiškėjas, atvykęs į savivaldybę ar seniūniją, turės su savimi turėti mobilųjį įrenginį ir prieigą prie el. pašto, kad galėtų darbuotojui padiktuoti el. paštu gautą kodą. Tuo atveju, jei pareiškėjas negalės to padaryti, paraiškoje įvestą el. pašto adresą reikės ištrinti. Jei pasirinktas informavimo būdas yra „Elektroniniu paštu“, jį reikės pakeisti į kitą būdą: „Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu“ arba „Neregistruotu laišku“. Po paraiškos patvirtinimo pareiškėjas galės savarankiškai pakeisti informavimo būdą, prisijungęs prie PPIS per el. valdžios vartus.

Parengta pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Kėdainių rajono savivaldybės inf.

Panašios naujienos