Kovo 1-ąją dieną į neeilinį posėdį susirinkusi Kėdainių rajono savivaldybės taryba sprendė vienintelį klausimą – ką daryti su tinkamai neveikiančiais miesto valymo įrenginiais. Dėl normas viršijančios taršos visai valstybei gresia rimtos sankcijos, Europos Komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Kėdainių rajono politikai vienbalsiai pritarė sprendimui rekonstruoti valymo įrenginius, skiriant ne mažiau kaip 20 proc. lėšų. Likusią dalį pažadėjo skirti aplinkos ministerija.

Rajono meras džiaugiasi priimtu sprendimu

„Labai gerai, kad mūsų savivaldybės tarybos nariai suprato šio sprendimo svarbą. Dėl to mūsų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, galima sakyti, pajudėjo iš mirties taško.

Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius neabejoja, kad su aplinkos ministerijos pagalba pavyks išspręsti anksčiau rekonstruotų, brangiai kainavusių, tačiau tinkamai neveikiančių valymo įrenginių problemą.

Kiek anksčiau pavyko sutarti su laikinuoju aplinkos ministru dėl finansavimo 80 + 20 procentų santykiu. O tai turėjo patvirtinti savivaldybės taryba, dėl to ir buvo sukviestas neeilinis tarybos posėdis.

Kurie sekė tarybos posėdžio eigą mato, kurie ne, informuoju, kad visiems dalyvavusiems tarybos nariams balsavus vienbalsiai, sprendimui yra pritarta ir valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai pajudės iš mirties taško.

Žinau ir tikiu, kad su aplinkos ministerijos pagalba mums pavyks ištaisyti paveldėtas problemas –  rekonstruoti valymo įrenginius, kad jie galėtų tinkamai išvalyti nuotekas ir neteršti gamtos. Esu įsitikinęs, kad šis tarybos narių sprendimas taps galimybe Lietuvai išvengti milijoninių baudų, kurios gresia Europos Komisijai pradėjus pažeidimo procedūrą dėl netinkamai veikiančių mūsų valymo įrengimų.

Šiame neeiliniame savivaldybės tarybos posėdyje klausimas yra vienas – dėl projekto „Kėdainių valymo įrenginių rekonstrukcija“, – pasibaigus tarybos posėdžiui „Kėdainių mugei“ sakė Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius.

Vienintelė išeitis – rekonstrukcija

 Savivaldybės tarybai pritarus rekonstrukcijai, iki gegužės 31 dienos turės būti parengtas ir aplinkos ministerijai pristatytas investicinis projektas. Preliminariais skaičiavimais, šie darbai kainuos mažiausiai 3,5 milijono eurų, o įrenginių pajėgumai padidės dvigubai.

20 procentų šios sumos dengs rajono savivaldybė lygiomis dalimis su jos kontroliuojama bendrove „Kėdainių vandenys“. Tarybos posėdyje ėmė aiškėti, kad bendrovei imti paskolos iš banko greičiausiai nereikės, sureguliavus atsiskaitymus įmonei pakaks nuosavų lėšų.

Šis tarybos sprendimas, įsipareigojant skirti nemažą lėšų dalį valymo įrengimų rekonstrukcijai – didele problema ne tik rajonui, bet ir visai valstybei virtusių praeities klaidų pasekmė.

Iš tiesų šie įrenginiai kartą jau buvo rekonstruoti, išleidžiant įspūdingą pinigų sumą. Neilgai trukus paaiškėjo, jog nebuvo tinkamai įvertinta pramonės plėtra, prie miesto kanalizacijos tinklų prisijungsiančių namų ūkių skaičiaus didėjimas.

Net ir po itin brangiai kainavusios rekonstrukcijos valymo įrenginiai dėl menkų pajėgumų negali tinkamai išvalyti miesto nuotekų, o azoto koncentracija į Nevėžį išleidžiamame vandenyje ženkliai viršijo leidžiamą normą.

Dėl to Europos Komisija prieš Lietuvą yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Dėl Kėdainiuose anksčiau padarytų klaidų, visai valstybei gresia milžiniška finansinė sankcija bei kelių dešimčių tūkstančių eurų bauda už kiekvieną pažeidimo dieną. T.y. Lietuva baudas mokėtų tol, kol nebūtų išspręsta netinkamai veikiančių valymo įrenginių problema.

Ministerija nusileido: žada 80 proc. lėšų

Atsakymą Europos Komisijai aplinkos ministerija turi pateikti iki kovo pabaigos. Anksčiau ministerija sutiko finansuoti 50 proc. įrenginių rekonstrukcijos, tačiau tam kategoriškai prieštaravo Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius.

Jis tikino, kad likę 50 proc. lėšų taptų sunkiai pakeliame našta rajono biudžetui. Galiausiai aplinkos ministerija sutiko pakeisti sąlygas ir Europos Sąjungos sankcijų grėsmės akivaizdoje pareiškė skirsianti 80 proc. rekonstrukcijai reikalingų lėšų.

Kėdainių rajono politikams suvokus situacijos rimtumą ir vienbalsiai pasisakius už rekonstrukcijos projektą, Lietuva įgijo svarbų kozirį. Atsakyme Europos Komisijai mūsų šalies atstovai galės pateikti argumentuotą atsakymą, kokių priemonių jau imtasi ir šią instituciją įtikinti, kad jos atstovai nesikreiptų į teismą dėl sankcijų Lietuvai skyrimo.

Verslui labiau apsimoka mokėti baudas

Pirminiais skaičiavimais, po rekonstrukcijos Kėdainių nuotekų valymo įrenginių pajėgumai padidėtų 50 proc. Tada būtų tinkamai, iki nustatytų normų išvalomos nuotekos ir Lietuvai nereikėtų aiškintis Europos Komisijai dėl vykstančios taršos.

Svarstant šį klausimą, sprendimo projektui pritarė visi rajono savivaldybės komitetui. Diskutuojant dėl susidariusios situacijos taip pat iškeltas klausimas, jog vertėtų peržiūrėti nuotekų priėmimo iš pramonės įmonių tvarką, įpareigoti verslininkus įsirengti savo valymo įrenginius, bent dalinai išvalyti nuotekas.

Pasak bendrovės „Kėdainių vandenys“ atstovų, šiuo metu pramonės įmonėms labiau apsimoka sumokėti sąlyginai nedideles baudas už viršijamą teršalų koncentraciją, nei patiems valyti savo nuotekas. Todėl miesto biologiniai valymo įrenginiai jau kuris laikas dirba ties savo techninių galimybių riba, bent kiek padidėjusi tarša grasina juos išvesti iš rikiuotės.

Panašios naujienos