Naują savaitę šalies abiturientai pirmadienį pradės biologijos brandos egzaminu. Kaip pranešė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), šį egzaminą šiemet laikys 6 378 dvyliktokai.

Bologijos egzamino užduotį sudaro keturios dalys, apimančios visas biologijos mokomojo dalyko turinio sritis. Apie 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį biologijos kursą, 60 proc. – išplėstinį.

Egzamino metu tikrinami abiturientų gebėjimai naudoti sąvokas, taikyti dėsnius, atpažinti, apibūdinti ir paaiškinti biologinius objektus, procesus, reiškinius bei modelius.

Kaip primena NŠA, pernai valstybinį biologijos brandos egzaminą išlaikė 97,8 proc. kandidatų.

Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 12 d. ELTA primena, kad pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos metu iš viso vyks trylika valstybinių ir trys mokykliniai brandos egzaminai. Ši sesija baigsis birželio 25 dieną. 

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turi teisę tik tie mokiniai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai yra ne žemesni nei ketvertas.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno pasirinkto dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą.

Autorius

Panašios naujienos