Atrodo visai neseniai per Kėdainius praskriejo žinia, kad veiklios ir kitam dėmesio negailinčios bei bėdoje atsidūrusį kraštietį mokančios suprasti moterys nutarė suburti klubą ir prisijungti prie visame pasaulyje gerai žinomos LIONS asociacijos, o dabar Kėdainių „liūtės“ jau atšventė pirmąjį veiklos gimtadienį.

Į klubą susivienijusios veiklios kėdainietės per vienerius metus nuveikė gausybę gerų darbų.

Į klubą susivienijusios veiklios kėdainietės per vienerius metus nuveikė gausybę gerų darbų.

Gyvendamos pagal visame pasaulyje galiojančią LIONS klubų tvarką kėdainietės po metų veiklos ne tik pasidžiaugė nuveiktais darbais, bet ir pakeitė savo valdžią: prezidentę Sigitą Skarupskienę pakeitė Lina Adomaitienė, viceprezidentės postas buvo patikėtas Rasidai Adomavičienei. Kitas pareigas moterys pasidalins artimiausiu metu. Šiuo metu klube savanoriauja 22 kraštietės.
Kėdainietės tapo trisdešimtuoju LIONS klubu Lietuvoje, pirmieji jų startavo prieš dvidešimt šešerius metus.

Klube – skirtingos, bet veiklios moterys
„Į klubą pakvietėme moteris, kurios yra puikios savo srities specialistės, turi įvairių pomėgių, nori skleisti šviesą ir daryti gerus darbus. Kiekviena moteris savyje augina ne po vieną gerumo daigą. Turbūt reta kuri nekreipdama dėmesio abejingai gali praeiti pro verkiantį vaiką ar nuliūdusį suaugusįjį. Į klubą atėjo moterys, kurioms nesvetimos geradarystės ir labdaros idėjos. Jei galime išgydyti žodžiu, tą ir darome, jei kažkam galime padėti pagerinti buitį ir sugrąžinti gyvenimo džiaugsmą, tai būtinai tuo užsiimame, o jei kam pavyks pabėgti nuo ligos ar palengvinti jos kančias, tai mums suteiks didelį džiaugsmą“, – sakė LIONS klubą Kėdainiuose subūrusi S. Skarupskienė.

Moterys dalyvavo darželyje-mokykloje „Puriena“ rengiamuose kalėdiniuose skaitymuose.

Moterys dalyvavo darželyje-mokykloje „Puriena“ rengiamuose kalėdiniuose skaitymuose.

Gausa gerų darbų
Kėdainių „liūtės“ per vienerius metus nuveikė nemažai įsimintinų darbų ir tapo gerai žinomos krašto bendruomenei.
Ne vienam miestelėnui ar Kėdainių svečiui įsiminė vasarą vykusio miesto gimtadienio šventės metu moterų surengta žaisminga vėjo malūnėlių akcija. Už simbolinę auką šventės dalyviams dovanojusios malūnėlius „liūtės“ surinko per 1400 eurų, kuriuos skyrė lopšeliui-draželiui „Pasaka“. Šioje įstaigoje ugdomi regėjimo sutrikimų turintys vaikučiai, tad jiems būtina padėti įsigyti brangios specialios įrangos. Prieš Šv. Kalėdas moterys, kartu su Profesinio rengimo centro bendruomene surengė imbierinių meduolių mugę. Pardavusios meduolius kraštietės padėjo išpildyti vaikų globos namų „Saulutė“ auklėtinių svajones, tarp kurių – ir noras aplankyti draugus Anglijoje.
Veikliosios kėdainietės viešajai įstaigai „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto žmonėms“ dovanojo žoliapjovę ir puodų, nuolat lanko vaikų globos namų auklėtinius ir laikinuose namuose gyvenančias mamas, padeda gabiems Dailės ir Muzikos mokyklos auklėtiniams.

Su menininkais Anusauskais surengtas renginys padėjo išpildyti vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų svajones.

Su menininkais Anusauskais surengtas renginys padėjo išpildyti vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų svajones.

LIONS vardas – nebe naujiena
„Kai peržvelgėme per metus nuveiktų darbų sąrašą, net pačios sunkiai patikėjome, kiek daug gero padaryta. Pagalbos ranką tiesėme ir nuo gaisro nukentėjusiai šeimai, ir regėjimo sutrikimų turintiems vaikams, ir kitiems ligoniams, ir gabiems mūsų krašto vaikučiams. Mūsų klubas yra tik tarpininkas – organizuojame renginius, juose prašome aukų, o vėliau jas išdalijame tiems, kam labiausiai reikia pagalbos. Labai džiaugiuosi, kad moterys per metus neprarado entuziazmo, noriai dalyvauja ten, kur yra kviečiamos. Kėdainiečiams LIONS vardas jau nėra naujiena. Labai noriu, kad mano pradėta veikla įgautų dar didesnį pagreitį ir per kitus metus veiklų ne tik nesumažėtų, bet tik pagausėtų“, – perduodama klubo prezidentės regalijas naujajai vadovei sakė S. Skarupskienė.

Kalėdas „liūtėms“ prisimins kvapnių imbierinių sausainių kvapas.

Kalėdas „liūtėms“ prisimins kvapnių imbierinių sausainių kvapas.

„Liūtai“ – didžiausia pasaulio asociacija
Tarptautinė LIONS klubų asociacija – didžiausia, aktyviausia ir reprezentatyviausia visuomeninė klubinė organizacija pasaulyje. Šiuo metu 202 šalyse yra apie 44 000 LIONS klubų, o juose – apie 1,3 milijono narių. Lietuvos LIONS klubuose šiuo metu yra 584 nariai, Lietuvos LIONS klubų apygardai šiuo metu vadovauja gubernatorius Rimantas Misevičius.
Pavadinimas LIONS – tai angliškų žodžių „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas) pirmųjų raidžių santrumpa. LIONS – lietuviškai reiškia „liūtai“, todėl dažnai klubų nariai taip ir vadinami. Beje, LIONS organizacijos ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses – praeitį ir ateitį – žvelgiančios liūtų galvos.

Mažajai Benediktai padovanotas šviešos stalelis atnešė daug džiaugsmo.

Mažajai Benediktai padovanotas šviešos stalelis atnešė daug džiaugsmo.

Moterys šiuo metu Lietuvos LIONS klubuose sudaro 29 proc. visų narių.

Tarnauja ir bendrauja
Pati svarbiausia LIONS klubų kūrimosi sąlyga yra ta, kad į klubą turi susiburti kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, tai yra sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame!“. Iki šiol iš esmės Lietuvos LIONS klubai šį principą įgyvendina dviem keliais: padedami rėmėjų ir globėjų iš užsienio LIONS klubų; patys Lietuvos LIONS klubai rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas: koncertus, vakarus, talkas, kitus renginius, organizuoja ir atlieka įvairius darbus.

Miesto gimtadienį „liūtės“ pagyvino žaismingais vėjo malūnėliais.

Miesto gimtadienį „liūtės“ pagyvino žaismingais vėjo malūnėliais.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose. Jau prigijusios dvi gražios tradicijos: daugelis Lietuvos LIONS klubų kiekvieną pavasarį (balandžio–gegužės mėn.) vykdo akcijų ciklą „Aš noriu matyti pavasarį“, kiekvienais metais rugsėjo mėnesį klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į vykstančius teorinius ir praktinius Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų valdybos mokymus.
Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai patys vysto ir plečia sugebėjimus, ryšius, diegia aukštus etinius standartus komercijoje, privačiuose darbuose ir visuomeninėje veikloje.