Gruodžio 24-ąją, kai danguje įsižiebs vakarinė žvaigždė, pagal katalikišką tradiciją sėsime prie Kūčių stalo. Dvasininkai kviečia Kūčių vakarienę pradėti bendra malda, stalo palaiminimu ir kalėdaičio laužymu.

Šv. Juozapo parapijos raštinės durys pastarąją  savaitę beveik neužsidaro, tikintieji skuba įsigyti kalėdaičių, kuriais drauge su savo artimaisiais dalinsis valgydami Kūčių vakarienę. Prie kalėdaičių yra įdėti tai progai skirtų maldų tekstai.

Kalėdaičiai, kuriuose įspausti vaizdai iš Šventojo Rašto, susiję su Jėzaus gimimu, yra platinami ir kitose bažnyčiose, parapijų raštinėse. Kokią auką palikti už kalėdaitį nėra numatyta, kiekvienas tai daro pagal savo išgales.

„Jei kalėdaičių įsigyjama internetu, juos svarbu pašventinti bažnyčioje, kitaip jie praras savo prasmę“, – primena dvasininkai.

Vienose šeimose yra priimta dalytis vieną kalėdaitį, kiekvienam atsilaužiant po gabalėlį iš vyriausiojo šeimos nario arba kurio nors iš tėvų rankų, kitose šeimose po kalėdaitį turi visi šeimos nariai ir jais dalijasi tarpusavyje.

Net jei įsigijote didesnį kiekį kalėdaičių, juos reikėtų suvalgyti, palikti kitiems metams nereikėtų.

Išleido katalikišką kalendorių

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebono Norberto Martinkaus iniciatyva, kasmet prieš Kalėdas yra išleidžiamas katalikiškas kalendorius, kuriame tikintieji ras visą informaciją apie svarbiausias ateinančių metų katalikiškas šventes, Šv. Juozapo bažnyčios, taip pat aptarnaujamų parapijų: Apytalaukio, Surviliškio ir Paberžės bažnyčių mišių laiką.

Katalikiškas 2023 metų kalendorius yra dalinamas parapijiečiams, kurie ateina įsigyti kalėdaičių, skiria auką bažnyčiai arba kunigų seminarijai.

Dekanas N. Martinkus primena, kad tebevyksta Carito akcija „Gerumas mus vienija“, kurios metu yra platinamos žvakutės, o surinktos aukos bus naudojamos vargstantiesiems paremti.

Atvykus į Šv. Juozapo parapijos raštinę taip pat galima prisidegti savo žvakutę nuo iš Betliejaus atvežtos taikos ugnies. Šį ramybės ir vienybės simbolį galite parsinešti į savo namus arba perduoti jį mūsų krašte prisiglaudusiems ukrainiečiams, kurie likę be savo namų ir artimųjų, labai ilgisi žmogiškos šilumos.

Šv. Juozapo parapija, kaip ir kasmet, išleido katalikišką kitų metų kalendorių, kuris yra dalinamas parapijiečiams. (L. Pranckevičiūtės nuotr.)