Rugsėjo 22 dieną Kėdainių rajone dėl gausaus iškritusių kritulių kiekio paskelbtas ekstremalus įvykis. Nuo vandens kenčia ir nemažai gyventojų, kurių namus ar kitą turtą apsėmė vanduo. Patirtus nuostolius iš dalies gali kompensuoti savivaldybė rezervo lėšomis.

Pasak administracijos direktoriaus O. Kačiulio, ekstremalaus įvykio atveju galima kreiptis į savivaldybę dėl dalies nuostolių apmokėjimo iš rezervo lėšų.

Pasak Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, kasmet tvirtinant savivaldybės biudžetą, numatomos šio rezervo lėšos. Pagal rajono tarybos patvirtintą rezervo lėšų naudojimo tvarką, lėšos gali būti naudojamos ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. Taip pat – gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.

Asmenys, įstaigos, visuomeninės organizacijos, norinčios gauti lėšų iš rezervo administracijos direktoriui turi pateikti motyvuotą prašymą su pagrįstais skaičiavimais, išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijomis.
Lėšos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o įsakymų projektus dėl jų skyrimo iš rezervo rengia savivaldybės administracijos skyriai.

Pasak savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Jolantos Sakavičienės, šiais metais rezerve numatyta 20 000 eurų suma. Kol kas išnaudota tik nedidelė jos dalis – šiais metais gautas vienas prašymas apmokėti gaisro padarytų nuostolių dalį, prašant skirti 600 eurų.

Panašios naujienos