Rugsėjo 6-ąją Šv. Juozapo bažnyčioje buvo pašventintas šv. Elijo paveikslas. Meno kūrinys į Kėdainius grįžo po 85-erių metų pertraukos.

Daug galimybių

Ta proga Kėdainiuose lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pašventinęs paveikslą ir kartu su šv. Juozapo parapijos kunigais aukojęs Šv. Mišias už Kėdainių kraštą ir jo žmones.

Aukšto rango dvasininkas džiaugėsi, kad pastaruoju metu jam pakankamai dažnai tenka lankytis bažnyčiose, į kurias sugrąžinami restauruoti meno kūriniai.  

„Dabar yra daug galimybių restauruoti, atnaujinti. Smagu, kad bažnyčios tvarkosi, o jose savo vietą atranda meno vertybės“, – sakė arkivyskupas K. Kėvalas.

Lemia sėkmę

Šv. Mišiose melstasi už Kėdainių miestą ir kraštą, visus čia gyvenančius ir mirusius žmones, bažnyčią, parapiją ir jos geradarius, kraštietę Adelę Dirsytę, kurios beatifikacijos – pripažinimo palaimintąja, byla užvesta.

Kėdainių miesto šventės proga arkivyskupas K. Kėvalas kėdainiečiams linkėjo bendruomeniškumo.

„Miestą sudaro žmonės, kurių solidarumas ir bendrystė tarpusavyje rodo bendravimo kokybę. Ne tik gyvenimo kartu, bet ir veikimo dėl bendro gėrio. Tie miestai, kuriems pasiseka bendrystėje kartu nuveikti tam tikrus darbus, įgauna naują kokybę, todėl jie yra daug sėkmingesni, traukia kitus žmones, norinčius čia apsigyventi, nes mato, kad tai yra ir bendruomenės vieta, o ne tik atsitiktinio gyvenimo“, – teigė arkivyskupas K. Kėvalas.

Saugojo Kaune

Kėdainių dekanato dekanas, šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus džiaugiasi, kad ilgą laiką Vytauto Didžiojo karo muziejaus saugykloje, Kaune, „slėpęsis“ šventasis Elijas pagaliau grįžo namo, į Kėdainius.

„1935 metais šv. Elijo, Karmelitų globėjo paveikslas, buvo išvežtas į Kaune esantį Vytauto Didžiojo karo muziejų. Prieš keletą metų ši įstaiga kūrinį perdavė Kauno kurijos žinion ir nuosavybėn, todėl mums buvo proga jį restauruoti ir susigrąžinti į šv. Juozapo bažnyčios altorių, kurį jis puošė keletą amžių“, – sakė kun. N. Martinkus.

Panašios naujienos