Kėdainių rajono savivaldybės administracija savivaldybės tarybai pateikė sprendimo projektą – pavesti administracijos direktoriui Arūnui Kacevičiui VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) visuotiniame dalininkų susirinkime dėl atliekų tvarkymo mokesčio tvirtinimo balsuoti „už“. Tačiau savivaldybės taryba nu­sprendė įpareigoti direktorių balsuoti „prieš“.

Pritarus administracijos paruoštam sprendimui, A. Kacevičiui būtų buvęs suteiktas įgaliojimas pritarti mokesčio tvirtinimui, kuris lemtų žymų „šiukšlių“ mokesčio pabrangimą kėdainiečiams.

„Kauno atliekų tvarkymo centras pateikė savo skaičiavimus, pagal kuriuos matosi, kad, nepatvirtinus didesnio mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą, ši viešoji įstaiga 2023 m. veikloje gali patirti apie 3,5 milijono eurų nuostolį“, – dėl ko Kėdainių rajono taryba turėtų sutikti su mokesčio pakėlimu, aiškino savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis.

Pasak S. Grinkevičiaus, iš KRATC‘o gauta informacija jo ir frakcijos narių neįtikino.

Branginimo priežastys nurodytos: išaugęs mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne tarifas, taip pat padidėjusios šilumos energijos, perkamų paslaugų kainos, atliekų deginimo sąnaudos, didėja ir darbo užmokesčio sąnaudos.

Šiuo metu už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą – (toliau – ATM) Kauno regione yra taikomas 62,81 Eur (be PVM) už 1 toną tarifas. Tarybos nariams buvo pasiūlyta pritarti, kad nuo 2023 m. vasario 11 d. būtų taikomas 98,22 Eur už toną (be PVM) mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestis.

Vadinasi, Kėdainių rajono gyventojams mokestis „už šiukšles“ padidėtų daugiau, kaip 50 proc.
E. Grigaitis neslėpė, kad pasekmes tiesiogiai pajustų visi kėdainiečiai. Preliminariais skaičiavimais miesto gyventojams šiukšlių mokestis padidėtų apie 1,07–1,10 Eur/mėn., kaimiškųjų seniūnijų gyventojams – apie 0,60 Eur/mėn. (vienam asmeniui).

Pritarus administracijos paruoštam sprendimui, A. Kacevičiui būtų buvęs suteiktas įgaliojimas pritarti mokesčio tvirtinimui, kuris lemtų žymų „šiukšlių“ mokesčio pabrangimą kėdainiečiams.

„Direktoriau, ar jūs asmeniškai esate pasiruošęs balsuoti už šitokį mokesčio pakėlimą?“ – tarybos posėdyje į savivaldybės administracijos direktorių A. Kacevičių kreipėsi tarybos narys Saulius Grinkevičius. A. Kacevičius patikino, kad KRATC‘o, kurio vienu iš dalininkų yra Kėdainių r. savivaldybė, dalininkų susirinkime balsuos taip, kaip nuspręs savivaldybės taryba.

„Ar jūs gerai išanalizavote KRATC‘o pateiktas sąnaudų lenteles, nes prieš balsuojant turėjote įsitikinti, ar pateikti skaičiai yra teisingi, kokia yra situacija?“ – A. Kacevičiaus klausė S. Grinkevičius.

Savivaldybės administracijos direktorius prisipažino, kad duomenis gavęs tuo pačiu metu, kaip ir tarybos nariai, tad spėjo įsigilinti tiek pat, kiek tarybos nariai.

„Visi suprantame, kad ekonomikoje, žaliavų, energetikos ir kitose rinkose yra sudėtinga – kainos kyla. Suprantu ir tai, kad KRATC‘o administracijai reikia bandyti subalansuoti savo finansinius rodiklius, – kalbėjo frakcijos savivaldybės taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ lyderis S. Grinkevičius. – Tai yra normalu ir greičiausiai anksčiau ar vėliau mes turėsime koreguoti atliekų tvarkymo kainą. Tačiau šiandien tą padaryti yra neįmanoma.“

Pasak S. Grinkevičiaus, iš KRATC‘o gauta informacija jo ir frakcijos narių neįtikino, kad ji yra tiksli ir teisinga. Taip pat savivaldybės tarybos posėdyje jų neįtikino ir KRATC‘o direktoriaus paaiškinimai.

„Jeigu būtų buvusi pateikta išsami sąnaudų detalizacija, tada ir savivaldybės administracija būtų išanalizavusi, ir tarybos nariai, kurie nori ir supranta, taip pat būtų įsigilinę, – kalbėjo frakcijos seniūnas. – Turėdami išsamią informaciją būtume galėję labai dalykiškai viską išsiaiškinti, išdiskutuoti ir priimti sprendimą. Dabar tokio sprendimo, tokio žymaus kainos pakėlimo tvirtinti negalime.“

„Kėdainių mugės“ inf.

Panašios naujienos