2020 m. birželio 30 d. 17.30 val. M. Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje, ketvirtąjį kartą organizuojamo Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) festivalio atidarymo metu bus paskelbti ir apdovanoti konkurso „Kultūros versmė“ laureatai.


Konkurso „Kultūros versmė“ tikslas yra skatinti kultūros srityje dirbančių bei kultūriniame gyvenime dalyvaujančių žmonių iniciatyvas, įvertinti kultūros darbuotojus ir kitus kultūros puoselėtojus, savo veikla padedančius plėtoti rajono kultūrą, už reikšmingą kultūrinę meninę veiklą, kultūrines iniciatyvas, etninės kultūros puoselėjimą bei tradicijų išsaugojimą.

Tradiciškai konkurso „Kultūros versmė“ laureatai būna apdovanojami Kultūros dieną vykstančio renginio metu, tačiau šiais metais dėl paskelbto karantino konkurso laureatų apdovanojimas perkeltas į birželio 30 dieną.

Kultūros bei nevyriausybinės organizacijos Kėdainių rajono savivaldybės organizuoto konkurso „Kultūros versmė“ penkioms nominacijoms pateikė net 32 pretendentus.

Nominacijos „Metų pasiekimas“ pretendentai:

 • Knyga „Atrandu ir spalvinu Kėdainius“, bendraautorė – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė.
 • Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“, vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė.
 • Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos organizuoti gyventojų mokymai naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Truskavos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Vermenėlė“, vadovė Nijolė Vidžiūtė.

Nominacijos „Metų įvykis“ pretendentai:

 • Renginys „Europos muziejų naktis 2019“ (organizatorius Kėdainių krašto muziejus).
 • Kalėdinio skvero Labūnavos gyvenvietėje atidarymas (organizatorė Labūnavos bendruomenės centro pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė).
 • Renginių ciklas „(At)rask meną“ (organizatorius Kėdainių kultūros centras).
 • Pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių 100-mečio minėjimas ir pirmojo Nepriklausomybės kovose žuvusio Lietuvos savanorio Povilo Lukšio žūties 100-osios metinės (organizatorius Kėdainių kultūros centras).
 • Renginys „Padėkos vakaras“ (organizatorius Akademijos kultūros centras).
 • Pagirių išvadavimo nuo bolševikų 100-čio minėjimas (organizatorius Šėtos kultūros centro Pagirių skyrius ir Pagirių bendruomenės centras).
 • Jadvygos Juškytės-Širšės 150-ųjų gimimo metinių minėjimas (organizatorius Josvainių kultūros centro Pernaravos skyrius, Pernaravos seniūnija, Josvainių gimnazijos Pernaravos skyrius).
 • Krakių kultūros centro jaunimo mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas tarptautiniame festivalyje „Adriatic Zadar 2019“ Kroatijoje (organizatorius Krakių kultūros centras).
 • Rudens šventė „Ruduo ir muzika“ (organizatorius Truskavos kultūros centras).

Nominacijos „Metų kultūros darbuotojas“ pretendentai:

 • Birutė Šinkūnienė, Tradicinių amatų centro Arnetų name amatininkė.
 • Daiva Makutienė, Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus vadovė, kolektyvų vadovė.
 • Žydronė Smulskienė, Akademijos kultūros centro direktorė.
 • Loreta Andrulienė, Tautinio atgimimo veikėjos Jadvygos Juškytės paramos fondo vadovė.
 • Vitalija Augulienė, Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vadovė.
 • Rita Rudokaitė-Stanišauskienė, Krakių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupės „Step by step“ vadovė.
 • Virginija Vilkiuvienė, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Miegėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė.
 • Stefanija Grigienė, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos filialo vyresnioji bibliotekininkė.

Nominacijos „Metų tradicijų puoselėtojas“ pretendentai:

 • Loreta Steponavičienė, Tradicinių amatų centro Arnetų name amatininkė.
 • Nijolė Dilkienė, Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus vadovė.
 • Laima Raižienė, tautodailininkė.
 • Ona Auškalnienė, Akademijos kultūros centro folkloro ansamblio „Seklyčia“ vadovė.
 • Erika Usevičiūtė, Josvainių kultūros centro Pernaravos skyriaus vadovė.
 • Snieguolė Pociuvienė, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Pelėdnagių filialo vyresnioji bibliotekininkė.
 • Lilija Usevičienė, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Krakių filialo vyresnioji bibliotekininkė.
 • Nijolė Vidžiūtė, Truskavos kultūros centro choreografė.

Nominacijos „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“ pretendentai:

 • Regina Galvanauskienė.
 • Jonas Zenonas Bernadišius.
 • Marija Šepetienė.