Konkurso „Kultūros versmė“ tikslas yra skatinti kultūros srityje dirbančių bei kultūriniame gyvenime dalyvaujančių žmonių iniciatyvas, įvertinti kultūros darbuotojus ir kitus kultūros puoselėtojus, savo veikla padedančius plėtoti rajono kultūrą, už reikšmingą kultūrinę meninę veiklą, kultūrines iniciatyvas, etninės kultūros puoselėjimą bei tradicijų išsaugojimą.

Apdovanojimas skiriamas kasmet už vienerių praėjusių – 2022 metų darbus (išskyrus nominaciją „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“) ar išskirtinę veiklą. Pretendentą bet kuriai nominacijai gali siūlyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys

Apdovanojimas „Kultūros versmė“ susideda iš nominacijų: „Metų pasiekimas“, „Metų įvykis“, „Metų kultūros darbuotojas“, „Metų tradicijų puoselėtojas“, „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai”.

Nominacija „Metų pasiekimas“ gali būti skiriama už mėgėjų meno kolektyvų pasiekimus, dalyvavimą konkursuose ir aukštus įvertinimus, įvairius apdovanojimus, už išleistus ar sudarytus kultūros, meno ir mokslo leidinius, parengtus ir pristatytus pranešimus konferencijose.

Nominacija „Metų įvykis“ gali būti skiriama už surengtą reikšmingą savo turiniu kultūrinį renginį, reprezentuojantį įstaigą ar organizaciją, gyvenamąją vietovę (seniūniją) ar rajoną, parengtą ir įgyvendintą novatorišką projektą, pirmą kartą įgyvendintą iniciatyvą.

Nominacija „Metų kultūros darbuotojas“ gali būti skiriama asmeniui už aktyvų dalyvavimą kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos veikloje, aktyvų bendruomenės narių skatinimą ir įtraukimą dalyvauti kultūrinėje veikloje, už viešą veiklą, pristatančią kultūros įstaigą ar nevyriausybinę organizaciją.

Nominacija „Metų tradicijų puoselėtojas“ gali būti skiriama už etninės kultūros, dainų švenčių, mėgėjų meno bei kitų tradicijų puoselėjimą.

Nominacija „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“ gali būti skiriama asmeniui už aktyvų ir ilgalaikį dalyvavimą kultūriniame gyvenime, už sukurtus reikšmingus kūrinius, už aukštus įvertinimus ir apdovanojimus.

Nominacijas skiria ir pretendentus atskiroms nominacijoms gauti atrenka Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Pretendentą bet kuriai nominacijai gali siūlyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Laisvos formos rekomendacija, nurodant nominacijos pavadinimą ir pretendento 2022 m. veiklos aprašymą, pateikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui (707 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) iki 2023 m. balandžio 3 d. 15 val. Atsakingas asmuo – Kęstutis Stadalnykas, (8 347) 69 575, kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt.

Konkurso laureatai bus apdovanojami Kultūros dienos renginyje.

2022 metais Kėdainių rajono „Kultūros versmės” konkurso laureatais buvo pripažinti:

„Metų pasiekimas“ – knyga „Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai“. Knygos autorė – Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name vadovė;

„Metų įvykis“ laureatu tapo projektas „Lietuvos mažoji kultūros sostinė – Krakės 600-uoju laiko ratu“;

„Metų kultūros darbuotojas“ – Daiva Makutienė, Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus vadovė ir mėgėjų meno kolektyvų vadovė;

„Metų tradicijų puoselėtojas“ – Algirdas Berankis, Kėdainių rajono Užupės kaimo gyventojas, gyvuojančios tradicijos – „Velykų antros dienos prausimas Užupės kaime“ puoselėtojas;

„Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“ – Stefanija Grigienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos filialo vyresniojii bibliotekininkė.