Pasitaiko atvejų, kai kapinėse palaidotus žmogaus palaikus tenka perlaidoti į kitą kapavietę arba ekshumuoti palaikus, norint atlikti DNR tyrimus, nustatyti arba patikslinti mirties priežastį. Iškasti palaikus galima tik gavus specialų leidimą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad įsigaliojo naujos redakcijos Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklės. Kokių yra pokyčių?

Dabar leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus gali būti išduodamas ne tik palaidoto žmogaus giminėms, bet ir palaidoto žmogaus sutuoktinio, partnerio prašymu, juridiniams asmenims (Kultūros ministerijos įgaliotai institucijai ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui), kai reikia ekshumuoti palaikus istorinės atminties išsaugojimo ar tyrimo tikslais.

Sutrumpėjo leidimo išdavimo laikas – nuo 10 iki 3 darbo dienų, jei pareiškėjas su prašymu pateikia visus būtinus dokumentus.

Kaip ir anksčiau, už leidimo išdavimą imama valstybės rinkliava, kuri pareiškėjo vardu turi būti sumokėta iki leidimo ar jo dublikato išdavimo. NVSC duomenims apie sumokėtas valstybės rinkliavas patikrinti naudoja Mokesčių mokėtojų registro duomenis, tačiau jau pildant prašymą būtina pateikti  informaciją (patvirtinimą) apie sumokėtą rinkliavą.

Koks imamas mokestis?

Mokestis už šią paslaugą yra nepasikeitęs: už leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimą imama 5,70 Eur valstybės rinkliava, o už leidimo dublikato išdavimą  – 3,70 Eur.

Leidime nurodomos ne tik privalomos ekshumavimo sąlygos, bet ir asmeninės apsaugos priemonės, kurias rekomenduojama dėvėti ekshumuojant mirusio nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos žmogaus palaikus.

Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus reikalingas ekshumuojant palaikus net ir pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus kapinėse nereikia atkasant palaidotas urnas, perkeliant urnas iš vienos kolumbariumo nišos į kitą ir perkeliant laidojimo rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, išskyrus atvejus, kai atidaromas karstas.

Kam  ir kaip pateikti prašymą?

Prašymą dėl leidimo ar jo dublikato išdavimo galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt , atvykus į NVSC departamentą ar jo skyrių (Kėdainių skyrius įsikūręs Budrio g. 7, tel. 8 347 51 648, el. p. kedainiai@nvsc.lt), paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

Leidimas ar jo dublikatas išduodamas pareiškėjui prašyme nurodytu dokumentų gavimo būdu: asmeniškai atsiimant, registruotu laišku, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

NVSC atstovų teigimu, nei šiemet, nei pernai nebuvo pateikta nei vieno prašymo ekshumuoti žmogaus palaikus Kėdainių rajone.

Parengta pagal NVSC inf.

M. Vainoriaus  nuotr.