Pernai per metus Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija gavo ir apsvarstė 52 paraiškas, kurios buvo pateiktos finansinei paramai iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo gauti.

Kaip informavo Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras, šio savivaldybės fondo teikiama finansine parama pasinaudojo kriterijus atitinkantys 49 smulkieji Kėdainių rajono verslininkai, skirta beveik 150 tūks. eurų siekianti parama.

Suteiktos finansinės paramos dydis – nuo kelerių šimtų iki 4 tūkst. eurų. Vidutiniškai vienam paramos gavėjui teko po 2144,39 eurų paramos.

Populiariausios finansinės paramos priemonės buvo dvi: dalinė kompensacija pradedant verslą įrangos arba technikos įsigijimui. Šia finansine priemone pasinaudojo 27 įmonės (paramos suma – 43 272,87 eurų). Kita populiari priemonė – įrangos ir darbo priemonių įsigijimas, kai kuriamos naujos darbo vietos. Šia priemone pasinaudojo 24 įmonės ir sukūrė 34 naujas darbo vietas. Kompensuota 56 361,99 eurai.

Pagal kitas finansavimo priemones skirta finansinė parama iš smulkiojo verslo rėmimo fondo – mažesnė. Tai – parama seminarams, mokymams (1320,95 eurų, ja pasinaudojo 5 verslo subjektai), verslo plano parengimo išlaidos kompensuotos 2 įmonėms (1800 eurų), rinkodaros priemonės, viešinimas  kompensuotas 5 įmonėms (1050 eurų), įmonės įregistravimo išlaidos buvo kompensuotos 2 įmonėms, skirta parama – 46,15 eurų, negyvenamųjų patalpų nuomos daline kompensacija pasinaudojo 5 įmonės (paramos suma – 1223,28 eurai).

Parengta pagal Kėdainių TVIC inf.