Už dokumentų klastojimą ir jų panaudojimą 47 metų V. Z. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai skyrė 3 000,00 Eur baudą, kurią jis turės sumokėti per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Teismas nustatė, kad V. Z., turėdamas tikslą tapti Kėdainių daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininku, 2019 m. gegužės 2 d. VĮ Registrų centre panaudojo žinomai netikrus dokumentus – daugiabučio namo savininkų bendrijos visuotinio narių susirinkimo protokolą, daugiabučio namo savininkų bendrijos narių sąrašą ir daugiabučio namo savininkų bendrijos pažymą, kuriuos pateikė VĮ Registrų centrui kaip tikrus, kurių pagrindu jis buvo įregistruotas kaip daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininku.

V. Z. kaltu neprisipažino. Teismui nurodė, kad jis anksčiau yra buvęs to daugiabučio namo pirmininku šešerius metus. Trys kartu su juo dirbančios moterys prašė jo, kad jis grįžtų eiti pirmininko pareigas. Teismui aiškino, kad bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu, kuriame dalyvavo dauguma bendrijos narių ir visi valdybos nariai, vienbalsiai buvo nuspręsta jį išrinkti bendrijos pirmininku. Nurodė, jam nereikėjo pasirašinėti už kitus asmenis, nes jam jau būna paduoti suruošti dokumentai, kuriuos jis nunešė į VĮ Registrų centrą. Susirinkime buvęs bendrijos pirmininkas nedalyvavo. Iš kur yra jo parašas, nežino. „Jam nežinoma, kodėl namo gyventojai sako, kad nebuvo jokio susirinkimo, čia žmonių nuomonė pasikeitė, taip būna. Jis nieko neklastojo, kas suklastojo dokumentus – nežino“, – rašoma teismo nuosprendyje.

Nors V. Z. kaltu neprisipažino, tačiau jo parodymus teismas vertino kritiškai, kaip siekimą išvengti atsakomybės ir bausmės už padarytą nusikaltimą.

Ikiteisminio tyrimo ir teisiamojo posėdžio metu apklausti virš 20 liudytojų nepatvirtino V. Z. iškeltos gynybos versijos, priešingai, teismas, išanalizavęs įrodymų visumą, padarė išvadą, kad V. Z. pateikta įvykių versija neatitinka tikrovės, pripažino, jog V. Z. žinojo, kad visuotinis bendrijos narių susirinkimas neįvyko, susirinkimo protokolas nebuvo rašomas, sąrašas nebuvo daromas, nebuvo rašoma pažyma, taigi V. Z. neabejotinai suprato, kad VĮ Registrų centrui teikia suklastotus žinomai netikrus dokumentus.

Skiriant bausmę V. Z., teismas atsižvelgė į tai, kad kaltininkas yra neteistas, administracine tvarka baustas, dirba. Taip pat į tai, kad kaltu neprisipažino, nesigaili, kritiškai nevertina savo elgesio, priešingai, teismą klaidino. Nėra jo atsakomybę nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių.

„Teismas daro išvadą, kad asmeniui, kuris pirmą kartą nusikalto, įvertinus rūšinį nusikalstamos veikos pavojingumą, skiriama švelniausia sankcijoje numatyta bausmė – bauda, nes arešto bausmė ir laisvės atėmimas būtų per griežta bausmė“, – konstatavo teismas.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Vaiva Milkeraitienė, teisėjo padėjėja, atliekanti Teismo pirmininko padėjėjos
(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas

Panašios naujienos