Už tai, kad du kartus neatvyko į tarnybą, kėdainietis M. R. patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Buvusiam kariui paskirta 8 mėn. laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas. Asmuo taip pat turės grąžinti Lietuvos kariuo­menei jam dezertyravimo metu sumokėtą atlyginimą ir maistpinigius.

Kaltinamasis teismo posėdyje aiškino, kad pradėjo profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės gen. Romualdo Giedraičio Artilerijos batalione, dislokuotame Rukloje (Jonavos r.), 2021 metų birželio mėnesį. Prieš tai buvo atlikęs privalomąją 9 mėnesių trukmės pradinę karo tarnybą, kuri jam patiko. Tačiau, atėjęs dirbti į profesinę karo tarnybą, pamatė kitokį kolektyvą, pajuto negerą psichologinį klimatą, nuolat jautė spaudimą, bendrą viso kolektyvo prieš jį nusistatymą, todėl ir nepasirodė tarnyboje.

Surinktais duomenimis, Ugnies skyriaus užtaisytojo pareigose tarnavęs vyras, turėdamas jaunesniojo eilinio karinį laipsnį, iš tarnybos dezertyravo du kartus: nuo 2021 m. lapkričio 10 d. iki 2022 m. sausio 14 d. bei nuo 2022 m. sausio 19 d. iki vasario 1 d. Po trijų savaičių jis nuo pareigų buvo nušalintas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

Kadangi kario pasišalinimas iš tarnybos be pateisinamos priežasties abu kartus truko ilgiau nei po 10 dienų, jam iškelta baudžiamoji byla už dezertyravimą.

M. R. teisme teigė, kad gailisi dėl savo veiksmų, tačiau esą jis kitaip negalėjo, nes, pradėjęs profesinę tarnybą, būdavo labai užsikrovęs darbais ir papildomai dar buvo siunčiamas už kitus karius atlikti jiems priklausančius darbus. Neatlaikęs įtampos jis iš tarnybos pasišalino. Kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę. Jis taip pat nurodė, kad savo vadui yra sakęs, kad darbe jaučiasi blogai, tačiau esą iš vado išgirdo, kad reikia priprasti.

Būrio vadas kaltinamąjį charakterizavo kaip nekonfliktišką, ramų ir pareigingą bei gabų teoriniams mokslams karį. Esą jis buvo drausmingas, bendravimo problemų neturėjo.

Nubaustas laisvės atėmimo bausme

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lina Šafronienė, išklausiusi kaltinamojo ir liudytojų parodymus, paskelbė M. R. nuosprendį.

Už tai, kad du kartus dezertyravo iš kariuomenės, anksčiau neteistam kėdainiečiui M. R. buvo skirta 8 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Tiesa, baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nusprendė bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams – šiuo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas tęsti darbą, o jo netekus – užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, vyrui taip pat uždrausta išvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Be to, nuteistasis turės grąžinti Lietuvos kariuomenei dezertyravimo metu jam išmokėtą atlyginimą ir maistpinigius. Civilinio ieškinio suma turtinei žalai atlyginti – 1 327,61 eur. M. R. su ieškiniu sutiko.

Parengta pagal teismo kaltinamąjį nuosprendį