Įsivyravus permainingiems orams, kai dienomis būna keli laipsniai šilumos, o naktį truputį pašąla, ant namų stogų pradeda formuotis varvekliai ir susidaro pavojingos sniego nuošliaužos. Statinių savininkai ir naudotojai turėtų į tai atkreipti dėmesį, stebėti situaciją ir, esant reikalui, imtis veiksmų.

Daugiabučius namus administruojančios bendrijos ar pastatus administruojančios įmonės, kol dar neįvyko nelaimė, turėtų nedelsdamos pasirūpinti gyventojų ir jų turto saugumu: nudaužyti varveklius bei nukasti sniegą tose vietose, kur gali susidaryti pavojingos nuošliaužos, kol visa tai nenukrito praeiviams ant galvų ir neapgadino šalia pastato stovinčių automobilių. Prieš pradedant tokius darbus, vietas, kuriose kyla pavojus praeivių gyvybei ar gyventojų turtui, būtina aptverti įspėjamosiomis juostomis.

Tokie darbai – pavojingi!

Labai aukštai kabančių varveklių patiems gyventojams šalinti nepatartina, nes tam reikia specialios technikos bei įrangos. Privačių namų savininkams, nusprendusiems pašalinti varveklius, reikėtų laikytis pagrindinių saugumo taisyklių:

1. Niekada nelipkite ant apsnigto ar apledėjusio stogo daužyti varveklių.

2. Niekada nestatykite kopėčių tiesiai po kabančiais varvekliais, neremkite kopėčių į apledėjusius vandens surinkimo latakus.

3. Kopėčias statykite ant lygaus ir stabilaus pagrindo.

4. Įsitikinkite, kad nudaužyti varvekliai neužkris ant žmonių, naminių gyvūnų ar asmeninio turto. Jei įmanoma, teritoriją, į kurią gali kristi varvekliai, aptverkite apsaugine juosta.

5. Varveklius daužykite pakankamo ilgio medine kartimi, kad patys nesusižeistumėte.

6. Daužydami varveklius nenaudokite perteklinės jėgos. Per smarkiai daužant varveklius galima pažeisti stogo konstrukcijas. Jei varvekliai masyvūs ir jų neįmanoma lengvai nudaužti, kreipkitės į profesionalias tarnybas.

7. Niekada nedaužykite varveklių, jei arti yra elektros perdavimo linijos ar kitų komunikacijų. Medinė kartis, kurią naudojate varvekliams daužyti, turi būti trumpesnė nei atstumas iki laidų.

8. Nudaužytus varveklius būtina nedelsiant nustumti nuo šaligatvio ar tako.

Kad būtų išvengta varveklių susiformavimo, reikia:

Laiku ir saugiai pašalinti sniegą nuo stogo.

Įrengti tinkamą palėpės apšiltinimą, kad namų šiluma nepatektų pro stogo dangą, netirpdytų sniego ir neformuotų varveklių.

Vieni – saugosi, kiti –
nekreipia dėmesio

„Pastebėjau, kad, kai pašviečia saulutė, nuo stogų pradeda slinkti sniegas, todėl pasisaugau. Kartą pastačiau automobilį šalia pastato, nepamačiau, kad jo stogas labai status, kai grįžau, radau automobilį, padengtą gan storu sniego sluoksniu, o kai jį pašalinau, pastebėjau, kad automobilis yra apgadintas – matėsi daug įlenkimų. Buvo nemalonu“, – apie prieš porą metų įvykusį incidentą pasakojo Kristina.

„Aš mažai kur vaikščioju, pažvelgti į viršų negaliu – svaigsta galva, tad ir nematau, ar kabo koks varveklis, ar ne. Nekreipiu į tai dėmesio. Dar niekad man ant galvos niekas neužkrito, o jei ir drebtels truputį sniego, vis tiek, manau, gyva liksiu“, – su šypsena kalbėjo senjorė Aldona.

Nuo sniego apkrovų galimos griūtys

Specialistai primena, kad nuo ant stogų susikaupusio sniego bei besiformuojančio ledo labai padidėja pastato konstrukcijų apkrovos. Tokie pokyčiai veikia statinius ir gali sukelti griūtis ar avarijas. Siekiant išvengti galimų avarijų ir nelaimingų atsitikimų, būtina stebėti sniego storį, apledėjimus bei jų poveikį statiniams ir aplinkai.

Atkreiptinas dėmesys, kad tirpstančio sniego ir ledo vanduo užkemša lietaus nutekėjimo sistemas, bėga ir patenka ant statinio konstrukcijų. Šąlant vanduo ardo ir gadina konstrukcijas, mikroplyšiai didėja, veikiami temperatūrų skirtumo, todėl svarbu laiku pašalinti ant pastatų susikaupusį sniegą bei ledą.

Už netinkamą statinių priežiūrą yra numatytos baudos.

Parengta pagal pranešimą spaudai