Vis didesnius Kėdainių miesto ir Surviliškio seniūnijų plotus užkariaujanti pavojinga piktžolė – Sosnovskio barštis – artimiausius keletą metų bus naikinamas pasitelkus valstybės siūlomą paramą, jei tam pritars Aplinkos ministerija.  

Pateikė paraišką

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pateikė Aplinkos ministerijai paraišką „Sosnovskio barščio naikinimas Kėdainių rajone“ Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2021–2023 m. lėšomis finansuojamam projektui.

Patvirtinus paraišką ir gavus finansavimą, nuodinga invazinė piktžolė bus naikinama valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose Kėdainių miesto ir Surviliškio seniūnijų teritorijose. Bendra planuojama projekto vertė – 104 753,62 Eur.

Pasak Ievos Matyžiūtės, savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos, šiose seniūnijose yra nustatyti didžiausi Sosnovskio barščio sąžalynų ir pavienių augalų plotai.

Sumažėtų daugiau kaip pusšimčiu

Pirmiausia, tai šiaurinė miesto dalis – buvusi Babėnų sąvartyno teritorija. „Šiuo metu teritorijoje yra jau rekultivuotas Babėnų sąvartynas, nuo kurio Sosnovskio barštis plinta pietryčių kryptimi į mišką ir Justinavos sodus. Kita kryptis – į vakarus, Babėnų gyvenamąjį kvartalą ir gamybinę zoną“, – teigė Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.

Į visas puses Sosnovskio barštis skverbiasi nuo pietinės miesto dalies, ypač masiškai plinta pietvakarių kryptimi. „Čia teritorijos daugiausia užimtos pievomis ir krūmokšniais. Dalis Sosnovskio barščiais užterštų teritorijų patenka į Obelies kraštovaizdžio draustinį“, – paaiškino I. Matyžiūtė.

Vis tik pagrindinė šios piktžolės paplitimo teritorija yra Sirutiškio gyvenvietės teritorija ir apylinkės palei Nevėžio upę. Sosnovskio barštis auga Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse – šienaujamose  pievose, taip pat Sirutiškio dvaro sodybą supančioje zonoje, Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinyje, Kruosto botaniniame draustinyje.

Įgyvendinus projektą, planuojama sumažinti Sosnovskio barščio populiaciją beveik 50 hektarų plote Kėdainių miesto seniūnijoje ir beveik 14 hektarų plote Surviliškio seniūnijoje.

Kova nuolatinė

„Projekto įgyvendinimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms gauti pasirašymo“, – informavo Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja.

Sosnovskio barštis yra sparčiai plintantis ir sunkiai naikinamas žmonių sveikatai pavojingas augalas. Pasak I. Matyžiūtės, todėl Kėdainių rajone yra patvirtintas Sosnovskio barščio gausos reguliavimo veiksmų planas, pagal kurį šis augalas naikinamas 5 metus: pirmuosius trejus metus intensyviai mažinama augalo gausa, kitus dvejus metus apdoroti plotai prižiūrimi naikinant atsiradusius pavienius augalus. Visus penkerius metus specialistai stebi poveikį ir prireikus tikslina priemones, kad Sosnovskio barštis būtų kuo maksimaliau išnaikintas.

Laukia vertinimas

Aplinkos ministerija pranešė, kad savivaldybių pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal tai, ar Sosnovskio barščio plotai yra saugomose teritorijose, urbanizuotose teritorijose, ar savivaldybė prisideda savo lėšomis ir naikins šį augalą ne trumpiau kaip penkerius metus.

Šiam tikslui iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos skirta beveik 600 tūkst. eurų. Maksimali dotacija projektui – iki 100 tūkst. eurų, bus kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o projektai turės būti įgyvendinti ne ilgiau kaip per 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Sutartis su savivaldybėmis planuojama pasirašyti iki metų pabaigos.

Aplinkos ministerija paraiškų dėl paramos Sosnovskio barščiui naikinti priėmimo terminą buvo pratęsusi iki liepos pabaigos, nes per ankstesnį mėnesį nebuvo sulaukusi nei vienos savivaldybės paraiškos. Pratęsus paraiškų priėmimo terminą, Kėdainiai į paramos lėšų dalybų traukinį įšokti suspėjo.

Lėšos bus labai reikalingos, nes šiais metais Sosnovskio barščio naikinimui Kėdainių rajone skirta tik 29,1 tūkst. eurų, kai tuo tarpu pernai skirta 43,5 tūkst. eurų, dar anksčiau, 2017 m., beveik 37 tūkst. eurų.

Seniūnijoms – pagal poreikį

Šiemet paskirstytų savivaldybės pinigų pakanka kovai su Sosnovskio barščiais maždaug 42 hektarų plote – cheminėms priemonėms ir mechaniniam būdui kasant bei renkant šaknis.

Didžiausia lėšų dalis – 12 tūkst. Eur – skirta Kėdainių miesto seniūnijai. Šiemet čia dviem etapais naikinami apie 23 hektarai Sosnovskio barščio plotų, taikant cheminį ir mechaninį naikinimo būdus.

Surviliškio seniūnijoje šio augalo augimviečių naikinimui 8 hektaruose skirta 7 400 Eur. „Įmonė šiems darbams samdoma viešųjų pirkimų būdu. Šiemet purškimas jau baigtas, tačiau kova su Sosnovskio barščiu yra nuolatinė. Problema mažėja, tačiau nenyksta. Augalas išberia daug sėklų, kurias ir iš kitų vietų gali atnešti vėjas, jos gyvybingos būna 5–7 metus. Pavasarį atželia, bet mažiau“, – sakė Surviliškio seniūnė Reda Lukošienė.

Pastaruoju metu Sosnovskio barščio augimvietės randamos sunkiai prieinamose vietose, palei upes, o dirbamose žemėse Sosnovskio barštį nuolat su juo kovojantys ūkininkai po truputį išnaikino. „Tačiau ne visi privačių žemių savininkai prisižiūri, tad piktžolė plinta“, – sakė seniūnė. Pasak R. Lukošienės, apie šioje seniūnijoje paplitusio augalo pavojų surviliškiečiai jau senokai žino ir saugosi, informacija dalijasi net socialiniuose tinkluose.

Kitose seniūnijose – mažiau

Vilainių seniūnijos teritoriją Sosnovskio barštis taip pat pamėgęs. Čia jo naikinimui 6 hektarų plote skirta 4 500 Eur. Dotnuvos seniūnijai skirta tūkstančiu eurų mažiau, atitinkamai ir plotas mažesnis – apie 4,7 ha.

Šėtos seniūnijoje darbai už 1 000 Eur jau atlikti – čia vienu etapu, cheminio naikinimo būdu Sosnovskio barštis naikintas pusės hektaro plote.

Krakėms ir Pelėdnagiams padalyta atitinkamai po 500 ir 200 eurų, čia invazinio augalo plotai mažiausi – 0,2 ir 0,25 ha.