Nuo 2024 m. pradžios ketinama steigti išorės paslaugų centrą Nigerijoje. Apie tai Eltai patvirtino Vidaus reikalų ministerija (VRM). Tai reiškia, kad nuo kitų metų darbdaviai galės lengviau atsivežti darbuotojų iš Nigerijos.

Kaip numato pernai Seimo priimtas įstatymas, verslas gali lengviau pasamdyti trečiųjų šalių darbuotojus per išorės paslaugų teikėją – užsieniečiai gali prašyti laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir gauti jį dar iki atvykstant į šalį. Analogiška sistema pradėtų veikti ir Nigerijoje.

VRM: Nigerija – tarp prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų

Eltai pasiteiravus apie planus steigti išorės paslaugų teikėjo centrą Nigerijoje, VRM nurodė, kad taip siekiama atliepti šalies verslo ir įmonių poreikius į Lietuvą pritraukti papildomos darbo jėgos.

Ministerija nurodo, kad Nigerija buvo įtrauka į prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą dar pernai rugpjūtį.

Teigiama, kad Ekonominės diplomatijos taryba šį sprendimą priėmė, „atsižvelgdama į bendradarbiavimo skaitmenizacijos srityje ir prekybos rinkų diversifikavimo potencialą bei greitai besimezgančius naujus ryšius“.

„Nigerija taip pat yra viena iš keturių prioritetinių šalių partnerių, įvardintų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategijoje Afrikai 2022–2025 metams, išskirtinį dėmesį skiriant abipusiškai naudingai partnerystei skaitmenizacijos srityje“, – teigiama VRM atsakyme Eltai.

VRM teigimu, išorės paslaugų centre prašymus išduoti nacionalines vizas arba leidimus laikinai gyventi Lietuvoje galės užsieniečiai, dalyvaujantys „Digital Explorers“ projekte ir atvykstantys stažuotis arba studijuoti.

Taip pat į paslaugų teikėją galės kreiptis Lietuvos įmonių filialų Nigerijoje darbuotojai, darbo reikalais vykstantys į Lietuvą.

Be to, skelbiama, kad 2024–2025 m. dirbti ir keistis gerąja praktika atvyks iki pusšimčio aukštos kvalifikacijos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų iš Nigerijos.

„Taip pat planuojami aukšto lygmens žinių apsikeitimo renginiai IRT talentų pritraukimo ir skaitmeninės ekonomikos inovacijų temomis, kuriuose dalyvaus ir Nigerijos piliečiai“, – aiškina ministerija.

Derinti išorės paslaugų teikėjo centro steigimą pavesta Migracijos departamentui.

Šaltinis: ELTA

(Asociatyvi nuotr.)