Paskutinę rudens savaitę Kėdainių rajone už karantino ir saviizoliacijos taisyklių nesilaikymą policijos pareigūnai protokolą surašė jau tik vienam kraštiečiui.

Lapkričio 23–29 dienomis surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas dėl karantino ir saviizoliacijos tvarkos nesilaikymo. Kokio dydžio bauda jam skirta, policijos pareigūnai dar nepateikė informacijos.

Lapkričio 16–22 dienomis buvo surašyti keturi administracinio nusižengimo protokolai dėl karantino ir saviizoliacijos tvarkos pažeidimų. Keturiems kėdainiečiams skirtos baudos po 250 eurų.

Lapkričio 9–15 dienomis Kėdainių rajone piniginės baudos skirtos septyniems gyventojams. Šešiems jos siekė 500 Eur, o vienam – net 1 000 Eurų. Pastarajam asmeniui dėl sunkinančių aplinkybių bauda išaugo todėl, kad  jis padarė keletą pažeidimų, tarp kurių – ir kaukės nedėvėjimas.

Lapkričio pradžioje – 2–8 dienomis, Kėdainių rajone policijos pareigūnai surašė šešis administracinio nusižengimo protokolus dėl karantino ir saviizoliacijos tvarkos nesilaikymo. Trims asmenims buvo skirtos baudos po 500 Eur, dar trims – po 250 Eur.

Nuo lapkričio 2 iki 30 dienos kėdainiečiams policijos pareigūnai protokolus už nusižengimus surašė pagal LR ANK 45 str. 4 dalį, kurioje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai. Tokie nusižengimai užtraukia pinigines baudas.

(Algimanto Barzdžiaus nuotr.)