Pirkėjai, apsilankę Kėdainių rajono teritorijoje veikiančiose „Aibės“ parduotuvėse, prie kasų išvysta mažą dėželę. Joje guli sumestos kelios dešimtys įvairių nominalų euro monetų. Pasirodo, neabejingi kraštiečiai iki pat Naujųjų metų kviečiami aukoti Kėdainių rajono moterų krizių centrui bei tokiu būdu netiesiogiai prisidėti prie jo veiklos.

Juk kiekvienas mūsų galime prisidėti bent maža dalimi, kad nepritekliaus, baimės, skausmo ir nevilties mūsų visuomenėje būtų kuo mažiau.

Prisidės prie sklaidos

Jau nuo spalio pradžios visose Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo prekybos vietose (iš viso 22-jose) yra pastatytos dėžutės, į kurias kraštiečiai, pagal savo galimybes, kviečiami paaukoti pinigų.
Pasak Ritos Stakniūnienės, Kėdainių rajono moterų krizių centro vadovės, krašto gyventojai iki šiol dar nėra gerai informuoti apie šio centro veiklą, jo teikiamas paslaugas bei įvairiapusę pagalbą į kritines situacijas patekusioms šeimoms.

Štai tokias pinigų taupyklėles nuo šiol rasite visose Kėdainių rajono „Aibės“ parduotuvėse.

„Išgirdę pastabą, kad apie mūsų veiklą miesto ir rajono gyventojai dar nėra labai gerai informuoti, atsiliepėme į Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo pasiūlymą pristatyti savo centro veiklą, o kartu ir surinkti pinigų Moterų krizių centro veiklai vystyti“, – sakė krizių centro vadovė ir pridūrė, kad nemažas dėmesys bus skiriamas ir parduotuvių pardavėjoms, kurios tampa kone tiesioginėmis šios akcijos ambasadorėmis.

„Pardavėjos pažįsta beveik visus kaimo gyventojus, dažnai apsipirkti ateinančius žmones. Juk būna, kad pirkėjai ir išsikalba su pardavėjomis, pasipasakoja savo problemas. Tad labai tikimės pardavėjų geranoriškumo prisidedant prie šios paramos akcijos bei informacijos apie mūsų centro veiklą sklaidos“, – išreiškė viltį R. Stakniūnienė ir pridūrė nuoširdžiai dėkojanti Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo kolektyvui už visokeriopą pagalbą tiek organizuojant šią paramos akciją, tiek ir už visą pagalbą, suteiktą iki šiol.

Ragina atsiverti

Prie pinigų dėželių yra padėtos ir informacinės skrajutės, kuriose nurodyta, kokią pagalbą suteikia Kėdainių rajono moterų krizių centro savanorės, bei centro kontaktai.
„Pastebime, kad šiais laikais moterys yra gana užsidariusios, tad mes norime, kad į kritines situacijas patekusios moterys ateitų pas mus, išsakytų savo vidines emocijas, išsivaduotų iš baimių ir nerimo. Būkite drąsios, nebijokite ir kreipkitės“, – ragino Jovita Kolojanskienė, krizių centre savanoriaujanti apie metus laiko.

Galimybė prisidėti kiekvienam

Pasak Agnės Steponavičienės, Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo komercijos direktorės, pradėti šią akciją įkvėpė noras padėti krizes šeimoje išgyvenantiems žmonėms. „Krizių šeimoje tema yra labai jautri. Pinigų taupyklėlės (taip mes pavadinome aukoms rinkti skirtas dėžutes) yra pastatytos visose Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo prekybinėse vietose visame rajone. Mažesniuose miesteliuose, kaimeliuose gyvenantys žmonės ne visada gali sudalyvauti didžiųjų prekybos centrų rengiamose akcijose, tačiau nuo šiol jie tą gali padaryti „Aibės“ tinklo parduotuvėse. Pastebime ir labai džiaugiamės, kad pirkėjai geranoriškai, po truputį prisideda prie gerų darbų“, – šypsojosi A. Steponavičienė.

Domisi ir aukoja

Planuojama, kad akcija vyks iki didžiųjų žiemos švenčių. Per Kalėdas už parduotuvėse surinktas lėšas Moterų krizių centrui bus nupirkta būtiniausių ir reikalingiausių daiktų. Vieni tokių – skalbimo mašinos, kurios itin reikalingos centre laikinai apgyvendintų šeimų reikmėms. Pasak komercijos direktorės, socialiniuose tinkluose bus nuolat informuojama, kiek lėšų pavykę surinkti, skelbiama, kokie daiktai bus nupirkti.

„Mūsų tikslas – su visų kraštiečių pagalba pagerinti bent elementarias krizių centre gyvenančių šeimų gyvenimo sąlygas“, – tikino A. Steponavičienė.
Pasak iš vienos akcijoje dalyvaujančios parduotuvės „Pušelė“ drabuotojų, pirkėjai domisi, klausia, kam šios dėžutės šalia kasų yra sudėtos. „Vieni susidomi, kiti – ne, tačiau dažnas jų įmeta pinigų: ar centų, ar euro monetų“, – atskleidė parduotuvės „Pušelė“ vedėja Rasa Dubauskienė.

Panašios naujienos