Užimtumo tarnybos duomenimis, gruodžio 1 d. registruotas nedarbas Kėdainių rajono savivaldybėje pasiekė 17,7 proc. Toks procentas žmonių, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, neturi darbo. Per mėnesį nedarbo lygis mūsų rajone šoktelėjo 0,8 proc.

Per lapkričio mėnesį Užimtumo tarnyba užregistravo 511 darbo neturinčių kraštiečių, tad iš viso mėnesio pabaigoje rajone buvo 4 784 darbo neturintys asmenys. Įdarbinti 325 žmonės.  

Dar 23 pradėjo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Tai tokios priemonės kaip profesinis mokymas, pameistrystė, stažuotės, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant ir kt.

Lietuvoje registruotas nedarbas gruodžio 1 d. buvo 15,5 proc., Kauno apskrityje – 16,1 proc.

Tokį aukštą nedarbo lygį, kaip yra teigusi Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė, lemia verslo gyvybingumo pokyčiai dėl COVID-19 pandemijos: apribota veikla, sustabdyta plėtra, vykdomi darbo organizavimo pokyčiai mažinant veiklos apimtis, atsisakant dalies funkcijų ar veiklų, optimizuojant procesus.

Spalį augantis nedarbas buvo susijęs ir su besibaigiančiais sezoniniais darbais žemės ūkyje, miškininkystėje, statyboje ir kitur. Atkreiptinas dėmesys ir į mažą darbo pasiūlymų savivaldybėje skaičių. Dar viena priežastis – žmones registruotis Užimtumo tarnyboje paskatino ir galimybė gauti darbo paieškos išmokas. Dėl to Užimtumo tarnybos klientais tapo daugiau darbo rinkoje neaktyvių asmenų ir jaunimo.

(Algimanto Barzdžiaus nuotr.)