Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, praėjusios kadencijos vicemeras Paulius Aukštikalnis rado landą savo paties kartu su darbo grupe ruoštame savivaldybės tarybos veiklos reglamente ir tuo sėkmingai naudojasi.

Nors pats P. Aukštikalnis jaučiasi aktyviausiu tarybos nariu, savivaldybės tarybos sekretoriato pateikta oficiali informacija rodo jo sistemingą pasišalinimą iš komiteto posėdžių jiems nė neįpusėjus.

Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinus savivaldybių tarybų narių atlyginimus, nuo praėjusių metų liepos savivaldybės tarybos nario darbo nebepavadinsi visuomeniniu – už jį mokamas atlyginimas.

Kaip oficialiai skelbiama Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje, vidutinis mėnesinis priskaitytas (prieš mokesčius) darbo užmokestis, atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas, yra 1 173,26 Eur. Ir dėl “pabėgimo iš pamokų”, t. y. dalyvavimo ne visame posėdyje, jis nėra mažinamas.

Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio „Savivaldybės tarybos nario pareigos“ vienas iš punktų sako: „<…>  dalyvauti komiteto ir komisijos, kurio narys jis yra, posėdžiuose <…>“.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys P. Aukštikalnis formaliai Švietimo ir kultūros komiteto posėdžiuose dalyvauja. Tačiau sugeba iš jų pasprukti, kartais neapsvarsčius nė pusės darbotvarkės klausimų.

O šią savaitę pasiektas rekordas – tarybos narys pasišalino iš komiteto posėdžio likus apsvarstyti 77 klausimus.

Savivaldybės tarybos sekretoriato paprašius suvestinės apie P. Aukštikalnio darbą komitete, paaiškėjo, jog iš 10-ties įvykusių Švietimo ir kultūros komiteto posėdžių, uolusis frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas iki galo ištvėrė tik 2-juose.

Įdomioji P. Aukštikalnio darbo Kėdainių r. savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komitete statistika:

2024 m. gegužės 28 d.

Komiteto darbo trukmė: 2 val. 37 min. P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu jame dalyvavo 1 val. ir 5 min. Nusišalino iš posėdžio po 19-to klausimo balsavimo. (Posėdžio darbotvarkėje – 96 klausimai)

2024 m. balandžio 23 d.

Komiteto darbo trukmė: 3 val. ir 16 min. P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu jame dalyvavo 2 val. ir 6 min. Nusišalino iš posėdžio po 13-to klausimo balsavimo. (Darbotvarkėje – 40 klausimų)

2024 m. kovo 26 d.

Komitetas dirbo 2 val. ir 6 min. P. Aukštikalnis jame nuotoliniu būdu dalyvavo 1 val. ir 19 min. Nusišalino iš posėdžio po 18-to klausimo balsavimo. (Darbotvarkėje – 62 klausimai)

2024 m. vasario 12 d.

Komiteto darbo trukmė: 1 val. ir 22 min. P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu dalyvavo jame 50 min. Nusišalino iš posėdžio po 6-to klausimo balsavimo (Darbotvarkėje buvo 23 klausimai)

2024 m. sausio 30 d. (Biudžeto svarstymas)

Komiteto darbo trukmė: 59 min. P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu dalyvavo visą posėdį (59 min.).

2023 m. gruodžio 19 d.

Komitetas dirbo 2 val. ir 16 min. Komiteto narys P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu dalyvavo: 1 val. ir 59 min. Nusišalino iš posėdžio po 28-to klausimo balsavimo (Darbotvarkėje – 38 kl.)

2023 m. lapkričio 21 d.

Komitetas dirbo 1 val. ir 45 min. P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu dalyvavo: 1 val. ir 28 min. Nusišalino iš posėdžio po 10-to klausimo balsavimo (Darbotvarkėje 22 kl.)

2023 m. spalio 24 d.

Komiteto darbo trukmė: 2 val. ir 19 min. Komitete P. Aukštikalnis dalyvavo 1 val. ir 33 min. Nusišalino iš posėdžio po 11-to klausimo balsavimo (Darbotvarkėje – 42 kl.)

2023 m. rugsėjo 26 d.

Komitetas dirbo 2 val. 55 min. P. Aukštikalnis nuotoliniu būdu jame dalyvavo: 41 min. Nusišalino iš posėdžio po 7-to klausimo balsavimo. (Komitetas svarstė 55 darbotvarkės klausimus)

2023 m. birželio 20 d.

Komiteto trukmė: 2 val. ir 56 min. Komitete P. Aukštikalnis gyvai dalyvavo visą posėdį (2 val. 56 min.).

Kas tarybos nariui trukdo atlikti savo pareigas?

“Kėdainių mugė” elektroniniu laišku paklausė P. Aukštikalnio, kas jam trukdo atlikti tarybos nario pareigas? Galbūt jo einamos pareigos kito rajono – Raseinių savivaldybės – įstaigoje yra sunkiai suderinamos su tarybos nario Kėdainių rajono savivaldybėje pareigomis?

Pateikiame P. Aukštikalnio atsakymą (kalba netaisyta):

“Aš esu vienas iš aktyviausių rajono tarybos narių tiek pagal rajono tarybos posėdžių, tiek pagal komitetų, tiek pagal sudarytų darbo grupių lankymą ir juose svarstomų klausimų nagrinėjimą.

Prieš teikiant subjektyvius kaltinimus ir tokius apibendrinančius vertinimus, paremtus išskirtinai vieno ar vos kelių komiteto posėdžio statistika, dėl informacijos objektyvumo, kaip to reikalauja žurnalisto pareiga, Jums būtų tikslinga atlikti mano posėdžių ir komitetų lankomumo bei dalyvavimo juose analizę  ( https://www.kedainiai.lt/doclib/cbtpmdo5ak6hnumdb9p7kn46fcf4ta5x ).

Be to, mano nuomone, svarbiausia rajono tarybos nariui yra ne tik sėdėti per komiteto ir tarybos posėdžius, kaip tai daro kai kurie tarybos nariai, o būti aktyviam ir teikti klausimus bei siūlymus, taip pat ir sprendimų projektus. Esu ir vienas iš aktyviausių rajono tarybos narių, kurie nuolat teikia klausimus ir siūlo sprendimų projektus – ši informacija taip pat viešai prieinama. Beje, šiam, Jūsų minimam rajono tarybos posėdžiui, kartu su komanda taip pat pateikiu siūlymą.

Jūsų minimame komiteto posėdyje dalyvavau tol, kol išsiaiškinau visus klausimus, į kuriuos turėjau gauti atsakymus kaip rajono tarybos narys. Nuo Jūsų minimo 19 klausimo prasidėjo švietimo bei kultūros įstaigų metiniai veiklos ataskaitų rinkiniai bei švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimas ir kiti klausimai, kuriuos jau buvau išsinagrinėjęs ir išsiaiškinęs. Papildomų klausimų dėl jų nekilo – galiu tik pagirti švietimo ir kultūros įstaigų vadovus už aktyvius 2023 metus ir užtikrinti, kad esu įsigilinęs ir pasiruošęs pateikti savo nuomonę dėl jų ataskaitų balsuodamas rajono taryboje.”

Viršelio nuotr.: Paulius Aukštikalnis („K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Rolanas Valionis)