Aplinkosaugos sritis pastaruoju metu kelia nemažai susirūpinimo. Lietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, priima vis naujus sprendimus. Vienas tokių pokyčių liečia gyventojus, naudojančius kietojo kuro patalpų šildytuvus.

Nuo metų pradžios į rinką tiekiami patalpų šildytuvai su uždara degimo kamera – židiniai, malkomis kūrenamos krosnys ir krosnelės, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra 50 kW ar mažesnė – privalo atitikti ekologinio projektavimo reikalavimus. Šie reikalavimai nustato minimalias energetinio efektyvumo vertes ir į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių, dujinių organinių junginių, anglies monoksido ir azoto oksidų normas.

„Tai padės gerinti urbanizuotų teritorijų oro kokybę, mažinti kietuoju kuru šildomų gyvenamųjų patalpų užterštumą ir jo sukeliamą sergamumą, sumažins gyventojų išlaidas šildymui“, – teigiama Aplinkos ministerijos pranešime.

„Kėdainių mugės“ ir Aplinkos ministerijos inf.