Nuo liepos perskaičiuoti kai kurių „Sodros“ išmokų mažiausi ir didžiausi galimi dydžiai. Ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokų „grindys“ ir „lubos“ keičiasi kas ketvirtį atsižvelgiant į vidutinį darbo užmokestį šalyje.

Pokyčiai aktualūs tiems gyventojams, kurių išmokos, apskaičiuotos pagal jų draudžiamąsias pajamas, nesiekia minimalaus arba viršija maksimalų galimą dydį. Nustatytos ribos užtikrina, kad išmokos nebus nei mažesnės, nei didesnės nei numatyta suma.

Trečiąjį metų ketvirtį išmokos bus apskaičiuojamos taikant 2 148,70 euro VDU dydį, kuris galiojo pirmąjį 2024 m. ketvirtį.

Ligos išmokos

Ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procento šalies VDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos. Taigi, nuo liepos pradžios iki rugsėjo pabaigos mažiausia ligos išmoka negalės būti mažesnė nei 250,11 euro per mėnesį (buvo 244,13 euro) arba 11,97 euro per dieną.

Tai aktualu mažiausias darbo pajamas turintiems žmonėms. Minimali išmoka mokama, jeigu pagal gyventojo draudžiamąsias pajamas apskaičiuotas išmokos dydis yra mažesnis nei minimali riba.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies VDU, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio. Taigi, trečiąjį metų ketvirtį didžiausia ligos išmoka negalės būti didesnė nei 2 666,97 euro per mėnesį (buvo 2 603,17 euro). Tai aktualu gyventojams, uždirbantiems didžiausias algas.

Maksimali mėnesio ligos išmoka slaugant šeimos narį padidėjo beveik 68 eurais iki 2 833,71 euro, o dienos – 3 eurais iki 135,58 euro.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos

Minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų riba yra lygi 8 bazinės socialinės išmokos dydžiams. Taip užtikrinama, kad motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos būtų didesnės nei išmokos mokėjimo metu galiojantis minimalių vartojimo poreikių dydis. Taikomi bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Taigi, jei žmogus įgis teisę į motinystės, tėvystės arba vaiko priežiūros išmoką šių metų liepos, rugpjūčio arba rugsėjo mėnesiais, minimali šių išmokų riba, kaip ir anksčiau, bus 440 eurų.

Maksimalių vaiko priežiūros išmokų dydžiai skirsis ne tik priklausomai nuo jas gaunančių žmonių pajamų, bet ir nuo to, ar prižiūrimi vaikai gimė iki 2022 metų gruodžio 31 d., ar 2023 metų sausio 1 d. ir vėliau, kadangi nuo 2023 metų sausio keitėsi vaiko priežiūros išmokų mokėjimo tvarka ir dydžiai.

Kai už 2023 ir 2024 metais gimusius vaikus asmuo teisę į vaiko priežiūros išmoką įgis šių metų trečiąjį ketvirtį, maksimali išmoka už du neperleidžiamus mėnesius sieks 3 351,97 arba 72 eurais daugiau nei antrąjį metų ketvirtį.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti kol vaikui sueis 18 mėnesių, ji didėja 62 eurais iki 2 578,44 euro per mėnesį.

Pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis 24 mėnesiai, maksimali mėnesio išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais padidėjo nuo 1 887,57 euro iki 1 933,83 euro, o antraisiais – nuo 1 258,38 euro iki 1 289,22 euro.

Maksimali viso mėnesio tėvystės išmoka nuo liepos siekia 3 333,92 euro ir, palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, padidėjo beveik 80 eurų.

Nedarbo išmokos

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – kintama ir pastovioji, kurios dydis priklauso nuo minimalios mėnesio algos (MMA). Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios MMA. 

2024 metais MMA siekia 924 eurus, taigi pastovi nedarbo išmokos dalis yra 215,01 euro – ji lieka tokia pat, kaip du pirmuosius šių metų ketvirčius. 

Kintamoji nedarbo išmokos dalis priklauso nuo žmogaus turėtų draudžiamųjų pajamų.

Pavyzdžiui, jei žmogus užsiregistruos Užimtumo tarnyboje 2024 metų liepą, pastovi jo nedarbo išmokos dalis sieks 215,01 euro, o kintama dalis bus apskaičiuota pagal vidutines draudžiamąsias pajamas turėtas nuo 2021 metų lapkričio pradžios iki 2024 metų gegužės pabaigos.

Jei tokio asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos siekė 800 eurų, nedarbo išmoka mokama liepos-rugsėjo mėnesiais sieks 525,33 euro, nuo rugsėjo iki gruodžio – 463,25 euro, nuo 2025 m. sausio iki kovo – 401,17 euro.

Ne viso mėnesio nedarbo išmoka apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio, už kurį ji mokama, dienas. 

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. VDU, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. Taigi, žmonėms, kurie bedarbio statusą įgis nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., maksimali nedarbo išmoka yra 1250,11 euro – beveik 30 eurų didesnė, nei praėjusį ketvirtį.

„Sodros” inf.

Panašios naujienos