Į ataskaitinį susirinkimą, kasmetinių darbų ir šių metų planų aptarimą susirinko gausus policijos rėmėjų būrys, kuriame – ir mokyklinio amžiaus jaunimas, ir garbūs senjorai. Jie su pareigūnais kartu darbuojasi viešosiose erdvėse, renginiuose, taip pat yra akyvūs socialiniuose tinkluose, turi interneto svetainę, kur dalinasi informacija, ir visada informuoja apie galimus pažeidimus.

Pasak rajono policijos bendruomenės pareigūnų, mūsų rėmėjai – vieni aktyviausių ir darbščiausių ne tik Kauno apskrityje, bet ir šalyje. Už tai ataskaitiniame susirinkime po oficialiosios dalies kalbų buvo apdovanoti tie, kurie pernai buvo aktyviausi, labiausiai nusipelnę darbais. Jiems įteiktos padėkos, atminimo dovanėlės.

Stebi, kaip dirba

Vienas iš garbingiausių apdovanojimų buvo įteiktas Reimundui Baltrūnui, kuris 1995–1996 metais Kėdainiuose subūrė policijos rėmėjus. Jis ir dabar neatitrūkęs nuo šios veiklos ir nuolat domisi, stebi, kaip jie dirba.

„Su tuometiniu rajono policijos vadu Rimu Ramanavičiumi subūrėme policijos rėmėjus. Mes turėjome savo vietą, išleidome ženklus, pažymėjimus. Tuo metu reide dalyvaudavo daugiau kaip aštuoniasdešimt mūsų žmonių. Būreliais po keturis penkis policijos rėmėjai vaikščiodavo gatvėmis, miesto parke, stebėdavo tvarką. Dabar matau mažiau rėmėjų“, – sakė R. Baltrūnas.

Garbės piliečio vardas

Pagrindinis policijos rėmėjų tikslas – policijos pareigūnams padėti saugoti viešąją tvarką, prižiūrėti eismo saugumą, užkirsti kelią nusikaltimams, įgyvendinti teisės pažeidimų prevencines priemones, kitais būdais padėti gyventojams.

Pasak Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūno Roberto Mackevičiaus, policijos rėmėjai yra dviejų kategorijų – policijos rėmėjai ir jaunieji policijos rėmėjai. Pastarųjų amžius – nuo 12 iki 18 metų.

Nepriekaištinga reputacija

Policijos rėmėjas turi būti nepriekaištingos reputacijos. O norint juo tapti privaloma išklausyti įvadinius policijos rėmėjų kursus Kaune, trunkančius nuo vienos iki dviejų savaičių. Po to reikia išspręsti testą. Per metus, pagal policijos rėmėjų nuostatus, jie turi išdirbti ne mažiau kaip 36 valandas.

Kartu patruliuoja

Dažniausiai policijos rėmėjus galima išvysti įvairiose miesto šventėse, kur jie pareigūnams padeda prižiūrėti viešąją tvarką, eismo saugumą, taip pat talkina policijos reprezentaciniuose renginiuose. Į šią veiklą įtraukiami ir jaunieji policijos rėmėjai.

„Policijos rėmėjai – mūsų pagalbininkai. Ji patruliuoja kartu su Veiklos, Reagavimo skyriaus pareigūnais. Kartais ir mes, bendruomenės pareigūnai, patruliuojame su jais, važiuojame po rajoną“, – sakė R. Mackevičius.

Tapo koordinatoriumi

Pusantrų metų Kėdainiuose policijos rėmėju aktyviai dirbantis, o prieš tai ilgą laiką juo buvęs Kauno rajone Edvinas Demidavičius tapo kėdainiečių policijos pagalbininkų koordinatoriumi. Jis subūrė visus rėmėjus ir apjungė juos bendram darbui, mokymuisi ir net laisvalaikio praleidimui.

Pasak E. Demidavičiaus, mūsų rajone suaugusiųjų policijos rėmėjų yra daugiau kaip trisdešimt. Sparčiai atsinaujino jaunimas. Jaunųjų rėmėjų būrys kinta, nes sulaukę aštuoniolikos metų jie tampa suaugusiais policijos rėmėjais.

„Mano tikslas buvo visus rėmėjus sutelkti į bendruomenę, kad tai nebūtų vien tik darbas. Reikėjo, kad savarankiškai įsijungtume į bendruomenės veiklas, švietėjiškai ir prevenciškai diskutuotume su gyventojais. Labai svarbus jaunimo užimtumo klausimas. Manau, kuo bus didesnė investicija į jaunimą, tuo ateityje bus saugesnė visuomenė“, – sakė E. Demidavičius.

Jaučia dėkingumą

Kėdainių rajono bendruomenės pareigūnė A. Mickevičienė negailėjo gerų žodžių rėmėjams ir pagyrų jų koordinatoriui E. Demidavičiui.

„Kai pasiūlėme Edvinui padėti mums koreguoti, reguliuoti ir apjungti rėmėjų darbą, pareigūnams labai palengvėjo. Jis subūrė mūsų rėmėjus, paskatino juos bendriems darbams ir įdomiai veiklai. Esu jam už tai labai dėkinga. Dabar dar daugiau nuveiksime“, – sakė A. Mickevičienė.

Metų geriausi

Tądien už švietėjišką pagalbą policijai, idėjas  ir pasiūlymus viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo srityse buvo apdovanoti garbės rėmėjai: Reimundas Baltrūnas, Nikolaj Kociuba, Leokadijus Stanaitis.

Taip pat už aktyvią pagalbą policijai, gerus darbo rezultatus, padedant užtikrinti visuomenės lūkesčius, saugumą, užkertant kelią nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams įteiktos padėkos policijos rėmėjams: Dianai Gumuliauskaitei, Stasiui Amilevičiui, Rimantui Urbonavičiui, Modestui Mockui, Kotrynai Patapaitei, Gražvydui Geresioniui, Ritai Tamošaitienei, Kristinai Župerkienei, Adomui Antanui Ašmontui.
Už aktyvią pagalbą policijai prevencinių renginių ir akcijų metu padėkota ir jauniesiems policijos rėmėjams: Gabrielei Siutilaitei, Dariui Danielevičiui, Karoliui Rimkui, Kamilei Makarevičiūtei, Paulai Gapušinai.

Apima daugybę dalykų

Policijos rėmėjų koordinatorius E. Demidavičius pristatė ir šių metų planus, kurie apima daugybę dalykų.

„Tai – toliau bendradarbiauti su bendruomenėmis, padėti renginiuose užtikrinti viešąją tvarką, skaityti paskaitas prevencijos temomis, skatinti policijos rėmėjų savarankišką darbą savo bendruomenės veikloje, organizuoti mokymus, kursus bei susitikimus su įvairiomis organizacijomis. Būti aktyviems, dalyvauti rėmėjų žaidynėse, sąskrydyje, kartu leisti laisvalaikį ir, žinoma, kviesti kėdainiečius tapti policijos rėmėjais“, – vardijo E.Demidavičius.

Panašios naujienos