„Vasario 16 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi Prezidentas apdovanojo Eligijų Juvencijų Morkūną – muziejininką, kraštotyrininką už reikšmingus darbus, puoselėjant Lietuvos etnografinių regionų tradicinę kultūrą, už novatoriškų muziejininkystės idėjų įgyvendinimą. Sveikiname ir didžiuojamės“, tokia žinute socialiniuose tinkluose pasidalijo Rumšiškėse įsikūrusio Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai.

Kėdainiuose gimusiam ir glaudžiai su mūsų kraštu susijusiam E. J. Morkūnui minėtas muziejus tapo neatsiejama jo gyvenimo dalimi, nes daugiau nei 50 metų jame aktyviai puoselėjo etninę kultūrą ir paveldą, daug prisidėjo prie šios įstaigos kūrimo, vertingų šalies eksponatų išsaugojimo.

Dr. E. J. Morkūnas kartu su bendraminčiais dalyvavo daugybėje etnografinių ekspedicijų, fiksavo, žymėjo tradicinės architektūros pastatus, rinko medžiagą apie įvairius amatus, liaudies techniką (kalves, malūnus, aliejines ir pan.), įgijo apie 30 tūkst. eksponatų, atspindinčių regionų etninę kultūrą, rengė ar kuravo daugiau nei 30 muziejaus ekspozicijų ir parodų. Jis taip pat kuravo muziejinių rinkinių tyrimus, prisidėjo formuojant muziejaus ekspozicijas, parenkant tradicinius pastatus, vadovavo jų perkėlimui į Lietuvos liaudies buities muziejaus teritoriją, prižiūrėjo atstatymo procesą ir tolesnį pritaikymą, taip pat rengė kitus projektus, susijusius su muziejininkyste ir etnokultūros sklaida, rašė knygas ir mokslines publikacijas, rūpinosi, kad, kaip pats sakė, muziejus nebūtų senų daiktų kapinėmis.

„Niekada neskaičiavau laiko, dirbant muziejinį, etnokultūrinį darbą – man visuomet tai buvo tarsi šventė. Tai yra mano aistra ir gyvenimas. Tai, kad mūsų krašto istorija ir tradicijomis galiu padėti dalytis plačiau – didelis džiaugsmas ir prasmė“, – taip apie darbais turtingą savo gyvenimą yra kalbėjęs E. J. Morkūnas.

Šio žmogaus rūpesčiu atrastas ir įamžintas dievdirbio V. Svirskio kapas, buvo išsaugoti ir keli vertingi Kėdainių krašto pastatai: į Rumšiškes išvežti ir atnaujinti labai unikalūs Aristavėlės dvaro rūmai su išlikusia sienine tapyba, Kėdainiuose, prie Didžiosios Rinkos aikštės stovėjęs linų pirklio namas, didžiulė Josvainių karčema, senoji stačiatikių cerkvelė. Dabar visi šie pastatai reprezentuoja Kėdainių kraštą Lietuvos liaudies buities muziejuje, kuriame lankosi šimtai tūkstančių žmonių iš viso pasaulio.

E. J. Morkūnas su šeima yra atnaujinę Kėdainiuose, Radvilų gatvėje esantį jo giminės maždaug 100 metų valdomą, 17-ąjį amžių menantį namą, atstatę nugriautą frontoną, name įrengę tarpukario odontologijos ekspoziciją.

Ne pirmas svarbus apdovanojimas

Už reikšmingą indėlį į Lietuvos tradicinės architektūros ir amatų tyrimus, išsaugojimą, populiarinimą ir kūrybingą muziejinę veiklą puoselėjant etninės kultūros gyvybingumą dr. E. J. Morkūnui 2021 metais paskirta Nacionalinė J. Basanavičiaus premija, o šiemet prezidentūroje, minint Valstybės atkūrimo dieną, jam įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

Pernai šalies Prezidentas tokį patį apdovanojimą įteikė dar vienam mūsų kraštiečiui – akdemiškiui mokslininkui, profesoriui, habilituotam daktarui, augalų selekcijos ir sėklininkystės, netradicinių augalų rūšių ir ekologinės žemdirbystės tyrinėtojui Antanui Svirskiui.