LSU „Aušros“ progimnazijos ir „Atžalyno“ gimnazijos bendruomenės iš anksto paminėjo birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dieną.

Šiemet minėjome jau 75-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

„Aušros“ progimnazijos mokiniai tremtį paminėjo simboliniais Vilties angelais.

„Aušros“ progimnazijos mokiniai tremtį paminėjo simboliniais Vilties angelais.

„Vilties angelas“- ši idėja kilo iš tremtinių, buvusių politinių kalinių prisiminimų, kuriuose išdėstytos mintys, jog nepalūžti ir išgyventi padėjo tik didžiulis tikėjimas, tikėjimas ir įsitikinimas, jog sunkią valandą, kai jau nėra jokios vilties, kažkas saugo – tarsi globoja angelas. Pilietinę iniciatyvą inicijavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kurios tikslas prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones. Komisija pakvietė Tolerancijos ugdymo centrus minėti trėmimų metines.

„Šis renginys – tai gyva istorijos pamoka, kurioje mokiniai sužinojo apie trėmimus ir deportacijas iš artimųjų aplinkos. Mokiniai kalbėjosi su savo tėveliais, seneliais, giminaičiais apie šeimoje, giminėje nukentėjusius nuo sovietinės okupacijos žmonėmis: ištremtus, išsiųstus į lagerius, domėjosi asmeninėmis istorijomis, jas pristatė savo bendraamžiams. Mokiniai atliko literatūrinę kompoziciją, kurios metu mokinių pagamintų angelų lūpomis papasakojo istorijas, kurios atskleidžia tremtinių ar buvusių politinių kalinių istorijas, prisiminėme ir pagerbėme visus tuos, kurie nukentėjo nuo sovietinio teroro, prisiminėme tremties vietas kur buvo ištremti daugiausiai Kėdainių krašto žmonės.

Mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras, daug dėmesio skiriantis bendražmogiškųjų vertybių ugdymui, Lietuvos istorijos suvokimui, svarbiausių datų paminėjimui. Ši pilietinė iniciatyva – puiki pilietiškumo ugdymo pamoka jaunimui. Siekiame, kad jaunoji karta geriau žinotų skaudžiausius mūsų šalies istorijos įvykius, išsaugotų tremtinių atminimą“, – sakė LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Lukoševičienė.

Vilties angelai nutūpė ir „Atžalyno“ gimnazijoje.

Vilties angelai nutūpė ir „Atžalyno“ gimnazijoje.

Jaudinančią panašią akciją surengė ir „Atžalyno“ gimnazijos bendruomenė. Po pilietiškumo pamokų, kuriose daug kalbėta apie tremties skaudulius, gimnaziją papuošė Vilties angelų pulkas. „Tie angelai mums tarsi trapus paminklas, menantis 75 –ąsias pirmųjų trėmimų metines, trėmimo priežastis ir trėmimo datas bei vietas. Diskutavome su mokiniais, kokias vertybes turėjo tremtiniai ir kaip jiems sekėsi išgyventi toli nuo tėvynės ir kiek jų negrįžo į tėvynę“, – sakė „Atžalyno“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Ardavičienė.

Panašios naujienos